05_3_bellevue_skrap

Trygghetsundersökning: Så säger de boende i Gamlestaden

Oct 2005 | Rapport Gamlestaden

När föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden bildades för fyra år sedan ställde man upp olika mål för verksamheten och en handlingsplan antogs. Till grund låg bland annat en färsk enkätundersökning med frågor om brott, upplevd otrygghet och socialt liv i Gamlestaden och Kviberg, som Bostads AB Poseidon låtit genomföra.

Man hade alltså kunskap om vilka problem som fanns, var dom fanns och hur stora dom var. 2003 genomförde föreningen en uppföljande enkätundersökning och nu, 2005, har ytterligare en enkätundersökning genomförts, denna gång med 676 svar som bearbetats och sammanställts.

Här följer några av resultaten från undersökningen tillsammans med några citat med spontana kommentarer. Hela kartläggningen finns att läsa på biblioteket i Gamlestaden eller att hämta på www.kortedala.goteborg.se.

Minskad utsatthet för brott

20 procent av gamlestadsborna uppgav att de drabbats av brott det senaste året. Det är visserligen inte bra men motsvarande andel 2001 och 2003 var 28 respektive 24 procent. Det betyder att brott riktade mot privatpersoner i Gamlestaden har minskat med 29 procent på fyra år. Framförallt gäller minskningen utsatthet för stöldbrott.

Minskad oro för brott

Ett problem är att i verkligheten bli utsatt för brott. Ett annat problem är att oroa sig för att bli utsatt för ett. En sådan oro betyder minskad livskvalitet och minskad trivsel i bostadsområdet.

År 2001 oroade sig 23 procent av gamlestadsborna mycket ofta eller ganska ofta för att bli utsatta för våldsbrott i sitt bostadsområde. Motsvarande andel i dag är 17 procent. Det finns också en kraftigt minskad oro för att drabbas av stöldbrott och skadegörelse.

År 2001 oroade sig 41 procent av gamlestadsborna mycket eller ganska ofta för att bli utsatt för stöldbrott i sitt bostadsområde. Motsvarande andel i dag är 32 procent.

Det är också betydligt färre gamlestadsbor som ser brottsligheten i Gamlestaden som ett stort problem i dag än för fyra år sedan.

Många problem minskar

I en lista i enkäten kunde man ange en eller flera saker som man upplever som stora problem i Gamlestaden. På så sätt kan man lista problemen med hur många procent av de enkätsvarande som kryssat i varje problem.

År 2001 hamnade problem med inbrott i bostäder källare och vindar på “topp” med 54 procent. I dag, 2005, svarar 38 procent samma sak. På andra plats 2001 hamnade berusade eller drogpåverkade personer utomhus med 51 procent. Dagens andel är 39 procent. Dessa problem har med andra ord minskat påtagligt i Gamlestaden de senaste fyra åren.

Andra problem som minskat kraftigt är cykelstölder, bråk i anslutning till restauranger, brott mot bilar eller motorcyklar samt kamphundar eller andra stora hundar.

Det finns också problem som ökar i Gamlestaden. Andelen som tycker att ungdomsgäng som bråkar och stör är ett stort problem har ökat från 16 till 32 procent på fyra år. Vidare är det fler som tycker att nedskräpning är ett stort problem i dag än för fyra år sedan.

Ökad trygghet i närmiljön

Gamlestadens källarutrymmen och tvättstugor känns klart tryggare nu än 2001. Andelen som säger att dom ibland är oroliga för att vistas i källaren har minskat med 21 procent på fyra år. Motsvarande siffra för tvättstugor är 22 procent. Detta betyder inte att alla källare och tvättstugor i Gamlestaden har blivit tryggare utan att många har det.

Att många fastighetsägare varit duktiga på att förbättra det s.k. skalskyddet i husen märks också på att betydligt färre gamlestadsbor idag efterlyser säkrare lås och dörrar i husen jämfört med för fyra år sedan. Även parkeringsplatserna upplevs som betydligt säkrare nu än 2001.

Minskad trygghet på hållplatser

2001 var Gamlestadens otryggaste plats viadukten vid Gamlestadstorget. Då uppgav 26 procent av gamlestadsborna att dom ibland kände sig oroliga för att vistas där. Nu, 2005, är Gamlestadens otryggaste plats fortfarande viadukten vid Gamlestadstorget och nu är det hela 32 procent som ibland är oroliga där.

Även hållplatsen vid Gamlestadstorget har blivit otryggare, liksom hållplatsen vid Bellevue. Till och med spårvagnarna upplevs som otryggare. Det är därför inte så konstigt att 21 procent av gamlestadsborna ibland avstår från att åka kollektivt för att dom känner sig otrygga.

Ökad trivsel

Andelen som tycker att det är mycket bra att bo i Gamlestaden har ökat från 23 till 28 procent mellan 2001 0ch 2005. Dessutom ökar andelen som tycker att Gamlestaden förtjänar ett högt anseende hos Göteborgs befolkning från 74 till 79 procent.

Citat från undersökningen

”Skapa ett tryggare, vackrare och attraktivare bostadsområde så att vi kan vara stolta över vår stadsdel. Försök att få hit seriösa företagare och affärer. Bygg ihop Gamlestaden med Bagaregården och med det få bort skumma näringsidkare i det industriområde som skiljer stadsdelarna. Anlägg ett fint och trevligt promenadstråk, få människor att vilja vara ute och promenera omkring i Gamlestaden vilket skapar trygghet. Området har potential att bli ett av Göteborgs vackraste.”

”Jag är mycket nöjd med min hyresvärd. Dom håller det fint och rent, mycket trevligt att sitta ute på gården på våren och sommaren.”

”Spårvagnshållplatsen Gamlestadstorget är fruktansvärt nedskräpat av papper, burkar, flaskor och inte minst cigarettfimpar, samt osäkert på kvällstid. Borde vara mera upplyst o någon form av bevakning.”

”Ledsamt att den så påkostade Artillerigatan alltid är så nedskräpad. Även efter hela spårvägsspåret, Centralen, Kortedala är det skräpigt. Vi vill inte bo på en soptipp = Gamlestaden, Kviberg.”

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php