Vad händer under 2018? Läs vår aktivitetsplan och verksamhetsberättelse.

Feb 2018 | Stadsdelen

Här kan du ta del av Verksamhetsberättelse 2017 och Aktivitetsplan 2018 för Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening. I verksamhetsberättelsen redogör vi för Gamlestadens utveckling, den verksamhet som har bedrivits under föregående år och hur föreningens medel har använts.

Aktivitetsplanen berättar om det som planeras hända under 2018. Dessa dokument är det bästa sättet att snabbt skaffa sig en uppfattning om vad som händer i BID Gamlestaden och hur Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening, jobbar
. Verksamhetsberättelsen och aktivitetsplanen är styrelsens dokument. Verksamhetsberättelsen är fastställd av årsstämman.

Verksamhetsberättelse 2017
Ladda ned som pdf

Aktivitetsplan 2018
Ladda ned som pdf

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php