DSC_0240_ny

Bred samling mot problem i Gamlestaden!

May 2016 | Stadsdelen

Det har blivit radikalt bättre att bo och leva i Gamlestaden sedan millennieskiftet. Boendeenkäter som Fastighetsägare i Gamlestaden har genomfört visar att Gamlestadsborna generellt är tryggare och trivs allt bättre i sin stadsdel och är stolta över att bo här. Vi kan också se att de flesta brottskurvor pekar stadigt neråt.

På bilden: Fr v Johannes Wallgren, Poseidon, Helena Holmberg, Fastighetsägare i Gamlestaden, Andreas Lökholm, Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg och Ulf Merlander, Polisen.

Samtidigt är många starkt bekymrade över att narkotikahantering sker öppet på många platser i stadsdelen och att missbruk av olika slag letar sig ut på offentliga platser, in på gårdar och i trapphus. Därav följer situationer av hot och våld och mycket stor otrygghet dels för många Gamlestadsbor men också för biblioteket och butiker med kvällsöppet, som Konsum.

Hur kan dessa båda lägesbilder vara sanna på samma gång?

– Ja, det är fullt möjligt för de flesta människor att uppleva en förbättring, samtidigt som det finns stora problem på vissa platser och tider, säger Helena Holmberg, Fastighetsägare i Gamlestaden.
– Tyvärr verkar problemen öka. Vi har fått signaler dels genom att dessa problem pekades ut i boendeenkäten som vi genomförde för ett år sedan, dels genom att boende har hört av sig till oss och till sina hyresvärdar och bostadsrättsföreningar. Därför har vi sedan i höstas kraftfullt drivit på för att till exempel polisen och stadsdelsförvaltningen ska vara medvetna om situationen och göra vad de kan för att minska otryggheten, säger Helena Holmberg.

Polisen tar situationen i Gamlestaden på allvar

– Vi vet att människor ibland kan vara besvikna på långa telefonköer och på att ingen kommer när man ringer polisens telefonnummer 11414. Men vi tar situationen i Gamlestaden på allvar och om vi får hjälp med konkret information om vad som händer så kan vi göra ingripanden och hjälpa till att skapa ordning, säger Ulf Merlander, polisområdeschef i nordöstra Göteborg och Partille.
– Den som gör konkreta iakttagelser till exempel av handel med narkotika som sker på vissa platser och tider, eller den som vet om butiker som ägnar sig åt langning eller andra olagliga aktiviteter, kan gärna mejla information till mig på christian.nylen@polisen.se, säger polisen Christian Nylén.
– Begångna brott ska anmälas i vanlig ordning, gärna via www.polisen.se. Polisens arbete underlättas om vi får så konkreta uppgifter som möjligt, säger Christian Nylén.

Ökad närvaro i Gamlestaden

Andreas Lökholm är socialchef inom stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg.
– Vi utvecklar just nu vår verksamhet för ökad närvaro utomhus på kvällar och helger. Vi har rekryterat fältassistenter och vi samarbetar med de fantastiskt engagerade föreningsvandrarna som finns i Östra Göteborg. Dessutom ska vi nu utveckla verksamhet med stadsdelsvärdar som ska jobba i fält i Östra Göteborgs olika stadsdelar, berättar Andreas Lökholm.
– Vi prioriterar dessa insatser mot de olika delar av Östra Göteborg där behoven är störst genom avstämningar på veckobasis. Men när behoven finns i Gamlestaden kommer förhoppningsvis dessa insatser att göra skillnad. Det går för övrigt också att mejla stadsdelsförvaltningen på trygg@ostra.goteborg.se och berätta om problem i stadsdelen, fortsätter Andreas Lökholm.

Civilsamhället kan bidra till ökad trygghet

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan göra en hel del för att förebygga brottslighet i de egna husen, genom att utveckla förvaltning, fysisk miljö och skalskydd.
– Vi hoppas att många kommer på mötet som Polisen, Fastighetsägare i Gamlestaden och Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till den 19 maj kl 18-20 på Hiphopakademin, säger Johannes Wallgren, distriktschef för Bostads AB Poseidon och ordförande i Fastighetsägare i Gamlestaden.
– Vi fastighetsägare kan göra en hel del för att förebygga brottslighet. Särskilt välkomna är alla bostadsrättsföreningar och företrädare för alla de olika fastighetsägare som finns i Gamlestaden, säger Johannes Wallgren.

Ett ökat engagemang

Malin Rosenqvist, Gamlestadsbo sedan många år, ordförande i en av stadsdelens största bostadsrättsföreningar samt vice ordförande i Fastighetsägare i Gamlestaden, är en av de som först och envisast har drivit på för att myndigheter och andra aktörer ska ta situationen i Gamlestaden på allvar. Hon är mycket nöjd över att så många har samlats kring problematiken.

Gamlestadsbor informerade myndigheter

Fredagen den 29 april ordnade Fastighetsägare i Gamlestaden ett möte med ovan nämnda parter, samt Västtrafiks säkerhetsansvarige, säkerhetschefen på Coop Väst och företrädare för Platzer, SKF, Hemfosa och Systembolaget på Hornsgatan. Med på mötet var också flera Gamlestadsbor som kunde berätta om sin boendesituation.
– Det var verkligen ett mycket bra möte, säger Malin Rosenqvist. Nu vet vi att polisen och andra vet om hur det ser ut. Nu återstår att vi alla gör det vi ska för att förebygga otrygghet och brott. Inte minst kan alla vi Gamlestadsbor göra stor skillnad genom att skapa trygghet för varandra.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php