Helenaholmberg

En nygammal stadsdel som hänger ihop

Nov 2013 | Stadsdelen

Staden byggs inte bara av hus, vägar och parker. För att det nya Gamlestaden ska bli precis så bra som det kan bli måste de gamla och de nya delarna av Gamlestaden utvecklas tillsammans. Och människorna som bor i stadsdelen är lika viktiga byggstenar som husen.

Helena Holmberg är processledare för Fastighetsägare i Gamlestaden.

– Färsk forskning från Göteborgs universitet visar att det är trygghet och gemenskap mellan de boende som har störst betydelse för om människor vill bo kvar i sin stadsdel eller inte, berättar hon.

– Därför är de projekt som Fastighetsägare i Gamlestaden har drivit under årens lopp så enormt betydelsefulla. Vi har idag en trygg och vacker stadsdel med många platser och tillfällen för boende att mötas och göra saker tillsammans.

Helena Holmberg tycker att Gamlestadens största tillgång är alla de drivna, engagerade och konstnärligt begåvande människor som bor i stadsdelen.

– Utmaningen för framtiden, när det ska byggas så mycket nytt i alla väderstreck, är att utvecklingen av stadsmiljön inte får stanna i de nya områdena. De befintliga kvarteren får inte bli någon bakgård till nya, flashiga nybyggen. De nya och gamla områdena måste hänga samman och stärka varandra, säger Helena Holmberg.

Gamlestaden har alla förutsättningar att bli en stadsdel med alldeles särskilda kvaliteter. Lärdomen av Fastighetsägare i Gamlestadens mer än tioåriga verksamhet är att en positiv utveckling inte kommer till av sig själv. Det krävs att det finns boende, lokala fastighetsägare, byggare, föreningar och kommunala tjänstemän och politiker som ser och satsar långsiktigt och tar ansvar genom att sätta sig ner vid samma bord och arbeta tillsammans.

– I Gamlestaden finns förutsättningarna för att bygga en unik modell för stadsbyggnad och stadsdelsutveckling, avslutar
Helena Holmberg.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php