Föreläsning: Malmö lärde av Gamlestaden. Nu lär vi av Malmö!

Feb 2018 | Stadsdelen

Vi är mycket glada över att kunna bjuda in till öppen föreläsning med Hjalmar Falck från BID Sofielund och Malmö stad. Välkommen!

TID: Torsdag 1 mars 2018 kl. 18.00
PLATS: Hip-hop-akademin, Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset i Gamlestaden)

Sofielund i Malmö är en av landets verkligt utsatta stadsdelar. På några gator och platser har gäng med unga killar länge styrt gatumiljön. Boende har hukat mellan gängen medan de har gått in och ut ur sina lägenheter och många av fastigheterna har förvaltats enligt en slumstrategi. Södra Sofielund är med på polisens lista över ”särskilt utsatta områden”, där rättssamhället inte fungerar som det ska.

Södra Sofielund har också varit objekt för åtskilliga statliga, kommunala och EU-projektsatsningar sedan 1990-talet. Men inte förrän fastighetsägarna tillsammans med Malmö Stad inrättade ett långsiktigt BID-inspirerat utvecklingsarbete har denna stadsdel börjat se en verklig vändning.

2014 bildade fastighetsägarna en lokal fastighetsägarförening efter förebild från Gamlestaden, Fastighetsägare Sofielund. Malmö stad bedrev redan ett områdesutvecklingsarbete i stadsdelen, och fastighetsägarnas och stadens olika insatser i området dockar nu an och får verklig effekt.

Samarbetet med lokalt näringsliv, föreningar och enskilda boende är väl utvecklat. Spindeln i nätet och hjärtat i utvecklingsarbetet är den inspirerande Hjalmar Falck, som alltså nu kommer till oss och berättar om Sofielunds utveckling
. Kanske är det vår tur att lära av Malmö?

Föreläsningen är ett samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php