Framtiden. Utmaningar för Gamlestaden

May 2013 | Stadsdelen

Utvecklingen av Gamlestaden är inte färdig! Just nu och inför framtiden består de riktigt stora utmaningarna i att få det gamla och det nya Gamlestaden som växer fram att bli en fungerande och attraktiv helhet.

Utmaningarna:

• Vardagslivet måste fungera för Gamlestadsborna medan stadsdelen byggs ut.

• Lokalt näringsliv och kulturliv, gammalt och nytt, ska kunna blomma i en stadsdel som består både av Bellevue industriområde, SKF-området, nybyggnadsområdena och den gamla kära landshövdingehus- och funkisbebyggelsen.

• Gamlestadens historiska identitet är kanske stadsdelens viktigaste tillgång.

Historien om Fastighetsägare i Gamlestaden visar att utvecklingen är i allra högsta grad möjlig att påverka.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php