11_2_anncatrin

Gamlestaden blir som nytt

Aug 2011 | Stadsdelen

Inom de närmaste tio åren ska stora delar av Gamlestaden genomgå en rejäl ansiktslyftning med nya bostäder, lokaler för arbetsplatser, handel, kultur och fritid.

– Det blir ett enormt lyft för hela stadsdelen, som kommer att upplevas som en naturlig del av city och en tillgång för alla göteborgare, menar Ann-Catrin Kärnä, projektledare på Stadsbyggnadskontoret.

Planerna handlar dels om att nya kvarter ska byggas på Gamlestads Torg och att utveckla och förtäta fabriksmiljöerna vid Gamlestadens fabriker. Samtidigt kommer Nya Kulan-området att utvecklas till ett handelscentrum med kontor, service, nya bostäder och möjligheter till rekreation längs det gröna stråket utmed Säveån.

– I Gamlestaden finns fantastiska och historiskt intressanta industrimiljöer, som inte kommer till sin rätt idag. Målet är att bygga en tät och levande blandstad med citykaraktär, där gammalt och nytt möts i en spännande kombination, säger Ann-Catrin Kärnä.

Samtidigt planeras ett resecentrum och nytt hållplatsområde, som ska göra det mer attraktivt att resa kollektivt. Först ut är en ny pendeltågsstation som tas i bruk i december 2012 för trafik mot Trollhättan och centrum.

Totalt planeras omkring 1500 nya bostäder och ca 160000 kvadratmeter lokalyta i hela området.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php