reteam_2016_1

Gamlestaden, snart en stadsdel där allting finns

Jan 2016 | Stadsdelen

Vi är väldigt glada, men samtidigt, ödmjuka, inför uppdraget att arbeta fram en strategi för verksamheter, butiker och lokaler i Gamlestaden, säger Kathrine Heiberg, VD för företaget ReTeam, som har Fastighetsägare i Gamlestadens uppdrag att genomföra projektet Verksamhetsutredning 2015-16.

– Gamlestaden är en mycket spännande stadsdel. Det finns så mycket karaktär i de olika områdena som behöver bevaras och förstärkas, så att den blir uppenbar även för besökare.

– Och Kathrine Heiberg bör veta vad hon pratar om. ReTeam har arbetat med utveckling av butiker, verksamheter och lokaler på så olika platser som Växjö, Köpenhamn, Nederländerna och Sydafrika.

– Det ni har är fantastiskt, säger Kathrine Heiberg. Gamlestaden har en stark särprägel och själ. För att förmedla detta måste ni förbättra och förädla det ni har eftersom människors krav på offentliga miljöer hela tiden ökar.

Sedan ett antal år pågår ett arbete för att etablera ett stort köpcentrum, Kulan, i SKFs gamla fabrikslokaler mellan Artillerigatan och Säveån. Denna utveckling kommer att bli verklighet inom de närmaste åren, vilket är en fantastisk möjlighet för alla verksamheter och butiker runt om i Gamlestaden och till exempel i ett område som Bellevue Industriområde. Här finns allt att vinna för den som är med på tåget.

– Det vi kommer att säga till kommunen, fastighetsägare och butiksinnehavare i Gamlestaden är att alla måste lyfta sig en nivå. Det offentliga rummet behöver bli bättre liksom sättet att driva sin butik och förvalta sin fastighet – för att lyckas är det viktigt att utvecklas flera snäpp.

Idag saknas mycket, och den som bor i Gamlestaden behöver åka till andra platser för handel och aktiviteter. I framtiden kommer nästan allt att finnas här och människor som bor på andra håll kommer istället att besöka Gamlestaden för upplevelser, kultur och handel.

– ReTeam är en viktig katalysator i det arbete som vi gemensamt måste göra för att skapa en förankrad och gemensam utvecklingsstrategi för Gamlestaden, säger Helena Holmberg, Fastighetsägare i Gamlestaden.

För att få fart på processen som ska leda till en mer levande stadsdel kommer Fastighetsägare i Gamlestaden tillsammans med ReTeam att anordna workshops med de som äger och förvaltar lokaler i stadsdelen samt med butiksägare och kommun. Detta kommer att ske i slutet av april. Senast i juni månad kommer ReTeam att redovisa resultatet av sitt uppdrag.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php