Gamlestadens Fabriker i centrum för utveckling

Oct 2005 | Stadsdelen

Mitt i centrum för ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden ligger Gamlestadens Fabriker. Stora trafiklösningar, nya bostäder och hotell ingår i de framtidsplaner som nu tar form i en fördjupad översiktsplan. En av huvudtankarna är att få Gamlestaden att mer naturligt hänga ihop med resten av Göteborg, både i förhållande till centrala stan och norrut.

Det är inga små projekt som tas upp i översiktsplanen för Gamlestaden-Bagaregården som arbetats fram under stadsbyggnadskontorets ledning i samråd med bl.a. Gamlestadens Fabriker, SKF och fastighetsbolaget Kungsleden.

Där ingår den nya partihallsförbindelsen som ska avlasta trafiken från Gamlestadsvägen och binda samman E20 och Riksväg 45 samt den ny pendeltågsstation som kan göra Gamlestadstorget till en lika viktig knutpunkt för lokaltrafiken som Hjalmar Brantingplatsen.

Joakim Muskantor, vd i Askungen Förvaltning som sedan 2002 äger Gamlestadens Fabriker, ser mycket positivt på planerna som till stor del lägger ny grund för den egna utvecklingen.

– Vårt planarbete tar sikte på att förtäta fabriksområdet med 20 000 kvadratmeter bostäder och 30 000 kvadratmeter kommersiella ytor. Vi tänker oss nya bostadshus med 200-300 lägenheter på mark där det tidigare legat byggnader. Vi tittar också på möjligheterna att bygga ett hotell som jag anser att det finns behov av i Gamlestaden, säger han.

Här föddes SKF och Volvo

Vänder man blickarna bakåt i tiden är det ett stort stycke svensk industrihistoria som växer fram kring Gamlestadens Fabriker. Här stod den västsvenska textilindustrins vagga och härifrån härstammar svenska industrier med världsrykte – SKF och Volvo.

Den första industribyggnaden uppfördes redan 1727, Göteborgs första industribyggnad för övrigt, och den innehöll ett sockerbruk. Huvuddelen av byggnaderna är från tiden kring slutet av 1800- och början av 1900-talet. Textilindustrin, som blev huvudnäringen inom området, avvecklades under 1970-talet.

Många av byggnaderna var mycket nedgångna och rivning och nybyggnation framstod under 1980-talet som det mest realistiska för de dåvarande ägarna, SPP. Men fastighetskrisen kom emellan och i stället initierades under 1992 ”projektet Gamlestadens Fabriker” som tog sikte på att förändra och lyfta området med byggnadernas villkor som utgångspunkt
.

Projektgruppen som ledde arbetet valde att styra den nya inriktningen mot kultur, handel och media. En grundläggande idé var att renovera och bevara så mycket som möjligt av de gamla husen.

Moderna lokaler

Efter en närmast total omvandling inryms nu moderna kontor med olika inriktning som till exempel sjukvård, möbelbutik, foto, TV- och radiostudios och restauranger. Den kanske mest kända verksamheten är Bingolotto, som i sin tur födde företaget Folkspel. Ett av de senaste tillskotten är ett bowlingpalats med 27 banor, bar, restaurang och konferensavdelning. Askungen Förvaltning kom alltså in som ägare av Gamlestadens Fabriker under 2002.

– När vi tog över fastigheterna var de renoverade och i bra skick. Vi har fortsatt arbetet, bland annat med bättre belysning och åtgärder för trygghet och trivsel, berättar Joakim Muskantor.

Askungen Förvaltning har också installerat fiberoptik, för övrigt med två vägar in i området för att vara garderade om det skulle bli avbrott från ena hållet. Vidare har man, bland mycket annat, förbättrat sophanteringen och nu planeras för en klimatanläggning för att få en ännu bättre arbetsmiljö.

Under tiden som ägare har Askungen tappat några hyresgäster, men fått ännu fler nya. Vid tillträdet 2002 var 19 000 av sammanlagt 65 000 kvadratmeter vakanta, idag återstår bara 4 000 kvadratmeter.

Medlem i Fastighetsägare i Gamlestaden

För Joakim Muskantor var det självklart att Askungen Förvaltning skulle bli medlem i föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden och det dröjde inte länge förrän han själv blev invald i styrelsen.

– Sedan 2002 har det hänt otroligt mycket i Gamlestaden, inte minst har Poseidon gjort mycket säger han.
Joakim Muskantor menar att metoden att identifiera problem och att hitta lösningar för att öka tryggheten och trivseln har varit framgångsrik och trots att Gamlestadens Fabriker ligger som en liten ö känner han stor samhörighet med övriga Gamlestaden.

Genom att delta aktivt i föreningens verksamhet träffar Joakim Muskantor andra fastighetsägare som han kan utbyta information och idéer med.
– Och när vi ska bygga bostäder är det viktigt att trygghetsaspekten finns med redan i planeringsskedet, avslutar Joakim Muskantor.

Kommentarer

4 kommentarer till “Gamlestadens Fabriker i centrum för utveckling”

  1. Bertie 3 Jan 2017, 03:30

    MURUHUTTU, eikö totta, vangitsevia ♥Tosi vaikea ottaa kantaa kutittavuuteen. Minun mielestäni lanka on tosi pehmeä neulottuna, vyyhdissa tuntuu karkeammalta. Minua ja meidän lapsia ei kutita mutta se on niin yksilöllistä. Tee kokeeksi yksi ja jos kutittaa niin voihan siihen sisäpuolelle otsan kohdalle ommella vaikka ohuen flcele-suikaeeen :)

  2. autofinanzierung ohne autohändler 21 Jan 2017, 17:54

    Posted by on July 24, 2012 at 3:57 pm Hi Sylvaine,I must thank you for nominating me also. You have an awesome blog that I religiously follow. You are one amazing gal!Yes, I do have lots of kids!DonnaDonna Merrill recently posted..

  1. Investment AB Asken - från textilindustri till finanskrasch | Svensson
  2. Investment AB Asken | Det gamla Göteborg

Skriv en kommentar
single.php