11_2_ettan_torget

Gamlestads Torg i spännande utvecklingsfas

Aug 2011 | Stadsdelen

Mycket är på gång i utvecklingen av nya Gamlestads Torg. Stadsbyggnadskontoret har med hjälp av två arkitektbyråer tagit fram olika förslag på hur området skulle kunna se ut. Senare i höst blir det samråd och då får Gamlestadsborna chansen att tycka till på allvar.

I veckan som gick hölls öppet hus om de förslag som svenska Aim Architects och spanska MXSI Architectural Studio/Foyab jobbat fram.

– Just dessa vann första respektive andra pris i Europan för några år sedan, världens största tävling för unga arkitekter och där Gamlestads Torg var ett av tävlingsområdena, säger Ann-Catrin Kärnä, projekt-ledare på Stadsbyggnadskontoret.

Hon är nöjd med resultaten:

– Stadsbyggnadskontoret har jobbat med frågan i tio år och det är bra att få input från två oberoende parter. Båda har tagit fram förslag med bostäder, lokaler och mötesplatser, som knyter an till den befintliga bebyggelsen i Gamlestaden på ett bra sätt, samtidigt som de belyser de problempunkter som finns.

Trafiken är en, men den ser ut att kunna hanteras:

– Med hjälp av pengar från Västsvenska paketet kommer vi att satsa en miljard på förändringar av infrastrukturen. En ny välfungerande knutpunkt för kollektivtrafiken ska byggas samtidigt som viadukten som utgör en barriär i dag ska rivas och ersättas med en tunnel för biltrafik. Starkt fokus ligger på att skapa en stadsmiljö med riktigt bra förutsättningar för de gående, samtidigt som vi ska tillvarata barnperspektivet på bästa sätt, säger Ann-Catrin Kärnä.

Vad händer härnäst?

– Målet är att ha ett förslag framme för samråd i november – december. Vi är medvetna om att veckorna innan jul är en hektisk tid för många, men vi hoppas att alla tar sig tid att lämna synpunkter. Om allt går enligt plan sätts spaden i jorden för första etappen av nya Gamlestads Torg år 2013.

Tidplan Gamlestads torg

1 nov 2011 Byggnadsnämnden beslutar om samråd

Nov – dec 2011 Samråd

Jan 2012 Alla yttranden sammanställs

Planområdet delas i två etapper

Maj – juni 2012 Utställning etapp 1

Nov – dec 2012 Antagande etapp 1

2013 – 2016 Byggnation etapp 1

2016 – 2019/21 Byggnation etapp 2

Stadsbyggnadskontoret håller dig uppdaterad om tider och planer: www.goteborg.se/wps/portal/planochbyggprojekt

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php