07_2_larsbrickzen

Stadsdelschef Lars Brickzén blickar framåt

Dec 2007 | Stadsdelen

Lars Brickzén, stadsdelschef i Gamlestaden, Utby och Kortedala tycker att stadsdelen har utvecklats positivt de senaste åren.

Hur tycker du att Gamlestaden har utvecklats de senaste fem åren?

– Från ett upplevt otryggt Gamlestaden har det varit en väldigt positiv utveckling, Föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden har i allra högsta grad bidragit till den utvecklingen.

Viktiga bidragande orsaker till en positiv utveckling?

– Att det pratas mycket om trygghetsfrågor med polisen och olika myndigheter inom Göteborgs Stad. Samverkan har bidragit till trygghetsskapande åtgärder, det är värdefullt.

Ny belysning på allmänna platser, inte minst under viadukten har haft betydelse. Många upplevde det som riskfyllt att gå där tidigare. Dialogen som Fastighetsägare i Gamlestaden har haft med fastighetsägare om bättre lås och andra trygghetsåtgärder i fastigheten har också varit bra.

Hur ser framtiden ut för Gamlestaden på kort sikt?

– Samarbetet mellan alla som har ansvar för människors trygghet fortsätter. Kommunen och fastighetsägarna i Gamlestaden har tillsammans under fem år årligen satsat cirka 4 miljoner kronor på trygghetsskapande åtgärder. Det hoppas jag vi kan fortsätta att göra även under de kommande åren, för det är detta som gör skillnad för Gamlestadsborna.

Vi har ett bra samtalsklimat, vi löser problem som hyresgäster framför i en dialog. Nu glesas till exempel antalet sociala boenden i Gamlestaden ut för att få en bättre balans i boendet.

Hur ser framtiden ut för Gamlestaden på lång sikt?

– Mycket spännande! Gamlestadstorget är ju en av fem knutpunkter som pekats ut som särskilt viktiga för stadens utveckling. Detta gör att det blir oerhört attraktivt att bo i Gamlestaden även fortsättningsvis.

Kommentarer

4 kommentarer till “Stadsdelschef Lars Brickzén blickar framåt”

 1. Willie 2 Jan 2017, 18:58

  LOVE them al!l!l!l! :) They look so cool on there all together, too. The nail polish and your sweater match perfectly and I seriously looove this look so much!Rory

 2. versicherung auto test übungen 2 Feb 2017, 16:52

  That black bra and knicker look rarely works – if you're going to do it go all Rose McGowan that year at the MTV Awards with Marilyn Manson. That was a show stopper and not necessarily in a good way. Great report, Shiny. Nudey, nudey, nudey dresses then?

 3. zahnersatz kredit ohne 7 Feb 2017, 17:37

  what I meant to say. But it's 1130pm and I've been trying really hard to get back into the internet without getting back into the habit of staying up online until I can't keep my eyes open….wishing you all of the luck on your journey, and admittedly relieved the snark will still be around

 4. trummie patrick 11 Apr 2017, 23:43

  These recipes look great! I have trouble with all three- but am slowly getting better Shifting from processed vegan foods to a more whole-foods plant-based diet has really helped. I'd love to try some of AJ's recipes. Thanks for this great giveaway!

Skriv en kommentar
single.php