Mer än 1 000 bostäder när nya Kvibergsstaden växer fram

Dec 2008 | Stadsdelen

750 nya bostäder, mer­parten av dem bostads­rätter, ska byggas öster om Bellevue. Ytterligare 400 lägenheter planeras på Kvibergs ängar, och här kan var fjärde bli hyresrätt.

Tyvärr har detaljplanen för området öster om Belle­vue överklagats och frågan ligger just nu på regeringens bord.

– Men eftersom planen är prioriterad från kommunens håll hoppas vi att det inte ska dröja alltför länge innan vi får besked, säger Eva Thorberger, projektchef på Skanska Nya Hem, som äger delar av marken tillsammans med JM.

Lars Redig, projektchef för JM Bostad Region Väst, är lika angelägen om att komma igång.

– Helst skulle vi vilja starta med markarbetena redan nu. Bland annat måste vi förstärka strandkanten mot Säveån och flytta befintliga VA-ledningar, men marklovet för dessa arbeten är villkorat med att detaljplanen vinner laga kraft.

Kvibergsstaden

Kvibergsstaden, som är byggherrarnas namn på det område som i de kommunala planerna kallas Öster om Bellevue och Kvibergs ängar, har länge diskuterats. Åtta år har gått sedan planprocessen startade, men i juni i år antogs detaljplanen.

Planförslaget innehåller bland annat 250 lägenheter norr om Kvibergsvägen, merparten i fem­våningshus. Här kommer husen att ligga samlade kring en parkliknande utemiljö med stora grönytor för rekreation och avkoppling.

– Ett par av husen kommer att ha garage i källaren med hiss upp till lägenheten, vilket gör dem väl anpassade för alla kategorier av boenden, säger Jan Madås, VD för Sverigehuset, en av tre byggherrar som tilldelats mark av kommunen i området.

I Kvibergsstadens södra del planeras 500 lägenheter, det stora flertalet i femvåningshus med gårdar som öppnar sig mot parkområdet Officerskullen i söder. Ytorna mellan husen och de angränsande gatorna utformas så att de får en mer stadsmässig karaktär, och här planeras också en gång- och cykelväg längs med parkområdet och utmed Säveån.

Stort intresse för bostadsrätter

Intresset för bostadsrätter i Kviberg verkar stort. Tidigare i höstas arrangerade Skanska och JM ”Leva & Bo-dagarna” i Kviberg för att berätta om sina visioner för området.

– Vi hade många besökare, vilket inte är särskilt förvånande. Här kommer man att kunna bo modernt nära naturen, bara tio minuter med spårvagn från centrala Göteborg. Till det kommer de spännande förslag som finns för handel och bostäder i SKF:s gamla område, planerna på att bygga nya bostäder i området
vid Gamlestadens Fabriker, och tankarna om att utveckla Gamle­stadstorget till ett resecentrum med pendeltågsstation, säger Lars Redig på JM Bostad.

Eva Thorberger, Skanska Nya Hem, håller med.

– Vi har goda förhoppningar om intresset och planerar för att gå ut till försäljning under första kvartalet 2009.

Kvibergs ängar

Nästa område att bebyggas i Kvibergsstaden ligger öster om Kvibergs broväg. Här, på Kvibergs ängar, planeras 400 lägenheter i fyra radhusområden med stora parkområden emellan. Marken ägs av JM, Skanska och Göteborgs kommun och i kommunens kvarter kan det komma att byggas 100 nya hyresrätter.

– Mycket hänger på grundför­hållandena. Vår målsättning är att få hit hyresrätter med rimlig hyresnivå, men området ligger nära Säveån vilket kommer att kräva stabiliseringsarbeten. Hur det påverkar kostnadsbilden och möjligheten att bygga hyresrätter vet vi inte idag, men förhoppningvis kan vi lämna besked om det
till sommaren, säger Charlotta Cedergren, handläggare på fastighetskontoret.

Vi frågade Gamlestadsborna

Vad tror du att planerna på utbyggnad kommer att betyda för Gamlestaden?

Bojana Dragovic, 27

– Jag tror att det kommer att bli bättre för de människor som står utan lägenhet. Jag tror också att det kommer att leda till ett större utbud av handel och service
i olika former, vilket är bra.

Anki Svensson, 60

– Det blir nog positivt eftersom det är ont om bostäder idag. Och blir det bara skapliga hyror kan det bli lättare för ungdomar att hitta bostad. Det är en viktig fråga för mig.

Tomas Yssa, 36

– Gamlestaden kommer att bli mera attraktivt och dra till sig nya människor. Samtidigt ökar det kraven på befintliga fastighetsägare, eftersom det kommer att finnas fler bostäder att välja mellan.

Roozbeh Kargar, 23

– Det är bra att det byggs, men det måste bli fler hyresrätter. Jag är inte så glad för planerna på ett köpcentrum i gamla SKF. Satsa på kultur. Folk ska känna sig välkomna hit även om de inte konsumerar.

Illustrationer/bilder:

Dynagraph AB (Kviberg norr),
White Arkitekter AB (Kviberg söder)
Stadsbyggnadskontoret (Kvibergs ängar och flygbild).

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php