Johannes Westlund

Om att bygga människovänligt

Nov 2013 | Stadsdelen

Yimby är ett partipolitiskt obundet nätverk som debatterar och driver stadsbyggnadsfrågor utifrån en positiv inställning till en tät och blandad stad. Johannes Westlund är en av de drivande i Yimby Göteborg. Han och många andra i nätverket följer utvecklingen i Gamlestaden.

Förkortningen Yimby betyder "yes, in my backyard". Förkortningen är en reaktion mot det så kallade Nimby-fenomenet, (”not in my backyard”) som är ett sätt att beskriva ett motstånd mot förändring i det egna närområdet.

– Tyvärr har Göteborg misslyckats djupt genom åren med bostadsbyggandet, tycker Johannes Westlund.

– Gles bebyggelse, stora parkeringsplatser och bostadshus utan butikslokaler på nedre plan skapar tysta och otrygga platser dit människor ogärna söker sig. På det nya Hisingen har man gjort alla fel man kan göra, vilket får konsekvenser närmare ett halvsekel framåt eftersom det är så svårt att göra om.

Generellt sett är Yimby nöjda med det som är på gång i Gamlestaden.

– Jag tycker att det är roligt att man vågar försöka bygga efter de gamla stadsbyggnadsplanerna och att man vill återgå till en klassisk blandstad. Det som byggs på Holländareplatsen är positivt.

– Dels behöver Göteborg fler bostäder, och dels finns det ett stort värde i att inte ha hål i gaturummet. Stadslivet blir bättre, bullerstörningarna minskar och nya innergårdar blir till mötesplatser som stärker sammanhållningen. Det är viktigt att vi återigen vågar bygga en stad som är för människor, en som vi vill ha, säger Johannes Westlund.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php