Bakgrund

Historisk bakgrund

Förr

Gamlestaden var vid millennieskiftet en stadsdel som präglades av kriminalitet, förfall och en social utsatthet. Som en reaktion på den situation som stadsdelen befann sig i bildade år 2001 de lokala fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening, en BID-inspirerad lokal fastighetsägarförening. Fastighetsägare i Gamlestadens verksamhet finansieras av medlemmarna och föreningen verkar sedan dess för stadsdelens utveckling utifrån ett antal perspektiv. Cirka 50 av stadsdelens fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggaktörer är medlemmar i Fastighetsägare i Gamlestaden. Med syfte att inrätta robusta samarbetsstrukturer mellan föreningen och Stadens förvaltningar och bolag inrättades år 2018 Samarbetsavtal BID Gamlestaden.

Nu

Idag är Gamlestaden en stadsdel som uppfattas som i huvudsak trivsam att bo i och attraktiv för nybyggnation. Gamlestadens befolkning ökar kraftigt och kontinuerligt. En omfattande nybyggnation innebär en hög aktivitet och stora personinsatser kring detaljplaner, trafikfrågor, fastighetsutvecklingsfrågor etc. Parallellt finns stora behov av att hantera utmaningar med trygghet, säkerhet, stadsmiljö, renhållning, tillgång till mobilitet, villkoren för lokalt näringsliv med mera, och alla dessa värden är kollektiva nyttigheter som ingen aktör kan hantera på egen hand..

Framtid

Det skede av intensiv utveckling som stadsdelen är inne i motiverar ett särskilt fokus på att utveckla effektiva och innovativa samarbetsformer i Gamlestaden, mellan de olika aktörer som är delaktiga i och ansvariga för stadsdelens utveckling och förvaltning. Det tidigare samarbetsavtalet fortsätter, men med denna revidering vill vi bygga vidare på gjorda resultat, kunskaper och erfarenheter, samtidigt som vi möjliggör för andra parter att kliva in i arbetet.

Förr var Gamlestaden en stadsdel i förfall.
Idag är stadsdelen en allt mer attraktiv plats som folk vill leva i och besöka.

Vad är ett BID?

BID finns i många länder. Världens första BID etablerades i Toronto, Kanada, på 1970-talet. BID betyder från början Business Improvement District, men i verkligheten arbetar BIDs med olika saker, med trygghet, kultur, stadsmiljö, renhållning, digitalisering, miljöåtgärder, nybyggnation med flera frågor som har en koppling till en plats eller en stadsdel.

BID är ett sätt att organisera ett långsiktigt, gemensamt utvecklings- arbete i ett definierat geografiskt område som privata och offentliga aktörer driver och finansierar tillsammans. Syftet med BID Gamlestaden är att få alla aktörer som har olika ansvarsområden i Gamlestaden att dra åt samma håll för att skapa en tryggare, trivsammare, vackrare och sammanhängande stadsdel.

Allt fler flyttar till Gamlestaden vilket gör planering av nybyggnation viktig.