#6 Digital stadsutveckling

Digitala verktyg håller på att bli självklara verktyg i stadsutvecklingen

Ett arbete med att utveckla digitala verktyg för gemensam marknadskommunikation, problemhantering och för att upptäcka stadsdelens historia och platser kräver extern finansiering av något slag, och förhoppningsvis kan en projektansökan i början av året utgöra en grund. Detta verksamhetsområde dockar an till det som sker inom Levande gatuplan, till etableringen av Pilgrimsleden och till utvecklingen av Gamlestaden som besöksmål. Arbetet förutsätter ett gemensamt engagemang från såväl föreningen som de olika aktörerna inom BID Gamlestaden.

6.1. Digitala verktyg som skapar nytta i stadsutvecklingen

Digitala verktyg kan användas för att höja kvaliteten på beslutsfattandet i stadsutvecklingen genom att tillgängliggöra och visualisera data på nya sätt, bland annat demografiska data. Genom digitala verktyg kan också uppdateringar automatiseras. Inom BID Gamlestaden pågår ett aktivt arbete med att tillgängliggöra och visualisera data som annars inte hade varit tillgängliga för aktörerna som driver stadsutvecklingen. BID Gamlestaden kan undersöka möjligheterna att utveckla arbetet vidare med digitala verktyg och öppna data på mer systematiska sätt. 

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
BID Gamlestaden

TIDPLAN
Målbild 2023

6.2. Digitala verktyg riktade mot boende, besökare, arbetande och näringsidkare

Digitala verktyg kan vara ett instrument för att öppna Gamlestaden som destination och kan tillgängliggöra stadsdelens olika lager av historia eller stadsdelens platser och smultronställen. Digitala verktyg kan användas till att få till stånd gemensam marknadskommunikation av stadsdelens näringsidkare vilket kan leda till att bygga en communitykänsla bland lokala företagare samt kommunicera evenemang och kulturhändelser i stadsdelen. BID Gamlestaden kan undersöka möjligheterna att utveckla arbetet vidare med digitala verktyg riktat mot enskild. För att förverkligas behöver detta ske integrerat med andra verksamhetsområden, såsom Levande Gamlestaden, Hållbar mobilitet och/eller utvecklingen av de historiska perspektiven.

PROCESSDRIVANDE AKTÖR
BID Gamlestaden genom samordnaren

TIDPLAN
Målbild 2023