Kartor Gamlestaden

När man arbetar med utvecklingen av en stadsdel, kan det underlätta att ha kartbilder att utgå från. Genom att åskådliggöra saker i bilder blir det ofta klarare för alla att kunna följa såväl utveckling som att se potentiella orosmoln och tendenser. 

Namn på delar av Gamlestaden som BID Gamlestaden använder i sitt arbete.
Vem äger lokaler i Gamlestaden som lämpar sig för kommersiell användning?
Fokusområden för platsutveckling.
Var finns lekplatser, parker och idrottsanläggningar i Gamlestaden?
Genomgång av typ av belysning.