Hem

BID Gamlestaden, ett samarbete
för hållbar stadsutveckling

Fastighetsägare i Gamlestaden, Göteborgs Stad, Polismyndigheten

Konferens om BID, plats- och stadsutveckling 9 maj

Den 9 maj var BID i allmänhet, och BID Gamlestaden i synnerhet, huvudämne för en mycket välbesökt konferens i Kronhuset Göteborg.

2-4 sep 2022 är det Gamlestadsgalej

En helg fylld med mat, musik, konst, kultur och mycket glädje. I år firar Gamlstadsgalej 10 års jubileum och med detta så vill vi fira lite extra. 

”BID Gamlestaden har minskat brottslighet och störningar ökat tilliten mellan de boende.”

Polischef Ulf Merlander

BID Gamlestaden är ett formaliserat samarbete mellan 50 fastighetsägare och 11 förvaltningar i Göteborgs kommun samt polismyndigheten. Samarbetet har en lång historia sedan 20 år tillbaka och har varit finansierat av medlemmar.

I en stadsdel finns och verkar olika aktörer med olika ansvarsområden, kompetenser, kunskaper och resurser. Idén med BID Gamlestaden är att skapa förutsättningar att tillsammans hantera problem och förverkliga möjligheter i den långsiktiga stadsdelsutvecklingen. 

Genom BID Gamlestaden kan värden alstras som ingen aktör har förmåga att frambringa på egen hand – till nytta och glädje främst för de människor som bor i stadsdelen, men också för besökare, arbetande, företag, fastighetsägare, Staden och övriga samhället.

Samarbetsavtal BID Gamlestaden – Aktörerna

Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening

Göteborgs Stad genom: Socialnämnden Nordost, Fastighetsnämnden, Trafiknämnden, Park och Naturnämnden, Miljönämnden, Idrott- och föreningsnämnden, Nämnden för konsument- och medborgarservice, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi AB, Business Region Göteborg, Försäkrings AB Göta Lejon.

Polismyndigheten, Lokalpolisområde Storgöteborg Nordost