Filmer

Här är några röster om BID Gamlestaden och vad organisationen betyder för utvecklingen av vår stadsdel.

Stadsutveckling och nybyggnation

Ylva Norén Bretzer
Lennart Weiss, Veidekke
Karin Pleijel, MP
Fredrik Johansson och Gitte Caous

Levande Gamlestaden

Rudolf Antoni
Johan Nyhus
Fredrik Johansson och Gitte Cauos

Trygghet och förebyggande av brott

Ulf Malm
Niclas Franklin

Grön omställning och hållbar mobilitet

Nätverk och påverkan

Helena Starfeldt
Ulf Malm
Niclas Franklin
Lennart Weiss
Olle Lundin och Erika Björkdal
Axel Darvik, Erik Nord, Agneta Kores och Terje Johansson

Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef