Hem

BID Gamlestaden, ett samarbete
för hållbar stadsutveckling

Fastighetsägare i Gamlestaden, Göteborgs Stad, Polismyndigheten

Holländareplatsen full av folk när Gamlestaden firade 550 år

En sån fantastisk kväll när Gamlestaden fyllde 550 år, och så många människor samlades i kvällssolen för att fira och vara glada. Hela Holländareplatsen var full av folk.

Lättare leva livet utan egen bil

Samtidigt som Gamlestaden fyller 550, lanseras Gamlestaden Mobilitet som ska göra det lättare att klara vardagslivet utan att behöva äga en bil. 

Gamlestaden Mobilitet

Vi har samlat Gamlestadens alla bil- & cykelpooler på ett ställe. Här har vi samlat alla företag och tjänster så att du med en enkel registrering får tillgång till allt. Läs mer på Gamlestadenmobilitet.se

“Genom BID Gamlestaden har brottslighet och störningar minskat och tilliten mellan de boende ökat.”

Polischef Ulf Merlander

BID Gamlestaden är ett formaliserat samarbete mellan 50 fastighetsägare och 11 förvaltningar i Göteborgs kommun samt polismyndigheten. Samarbetet har en lång historia sedan 20 år tillbaka och har varit finansierat av medlemmar.

I en stadsdel finns och verkar olika aktörer med olika ansvarsområden, kompetenser, kunskaper och resurser. Idén med BID Gamlestaden är att skapa förutsättningar att tillsammans hantera problem och förverkliga möjligheter i den långsiktiga stadsdelsutvecklingen. 

Genom BID Gamlestaden kan värden alstras som ingen aktör har förmåga att frambringa på egen hand – till nytta och glädje främst för de människor som bor i stadsdelen, men också för besökare, arbetande, företag, fastighetsägare, Staden och övriga samhället.

Samarbetsavtal BID Gamlestaden – Aktörerna

Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening

Göteborgs Stad genom: Socialnämnden Nordost, Fastighetsnämnden, Trafiknämnden, Park och Naturnämnden, Miljönämnden, Idrott- och föreningsnämnden, Nämnden för konsument- och medborgarservice, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi AB, Business Region Göteborg, Försäkrings AB Göta Lejon.

Polismyndigheten, Lokalpolisområde Storgöteborg Nordost