Hem

BID Gamlestaden, ett samarbete
för hållbar stadsutveckling

Fastighetsägare i Gamlestaden, Göteborgs Stad, Polismyndigheten

Gamlestaden – det nya sedan 1473.

Medan Göteborg firar sitt 400-årsjubileum fyller Gamlestaden – Nya Lödöse – 550 år. Hur bygger vi vidare på Gamlestaden så att platsens historiska tyngd blir synlig, med hjälp av kulturen och den starka lokala identiteten?

Det ska bli lättare att klara livet utan att äga egen bil i Gamlestaden

Gamlestaden är en snabbväxande stadsdel. Trafiksituationen är ett stort och växande problem, samtidigt som det finns ett omfattande bilberoende i stadsdelen och bilarna tar mycket plats i stadsmiljön.

“Genom BID Gamlestaden har brottslighet och störningar minskat och tilliten mellan de boende ökat.”

Polischef Ulf Merlander

BID Gamlestaden är ett formaliserat samarbete mellan 50 fastighetsägare och 11 förvaltningar i Göteborgs kommun samt polismyndigheten. Samarbetet har en lång historia sedan 20 år tillbaka och har varit finansierat av medlemmar.

I en stadsdel finns och verkar olika aktörer med olika ansvarsområden, kompetenser, kunskaper och resurser. Idén med BID Gamlestaden är att skapa förutsättningar att tillsammans hantera problem och förverkliga möjligheter i den långsiktiga stadsdelsutvecklingen. 

Genom BID Gamlestaden kan värden alstras som ingen aktör har förmåga att frambringa på egen hand – till nytta och glädje främst för de människor som bor i stadsdelen, men också för besökare, arbetande, företag, fastighetsägare, Staden och övriga samhället.

Samarbetsavtal BID Gamlestaden – Aktörerna

Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening

Göteborgs Stad genom: Socialnämnden Nordost, Fastighetsnämnden, Trafiknämnden, Park och Naturnämnden, Miljönämnden, Idrott- och föreningsnämnden, Nämnden för konsument- och medborgarservice, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi AB, Business Region Göteborg, Försäkrings AB Göta Lejon.

Polismyndigheten, Lokalpolisområde Storgöteborg Nordost