Hem

BID Gamlestaden, ett samarbete
för hållbar stadsutveckling

Fastighetsägare i Gamlestaden, Göteborgs Stad, Polismyndigheten

Göteborgs Konsthall flyttar till Gamlestaden

Konstmuseet på Götaplatsen ska byggas om och byggas ut, och Göteborgs Konsthall, inhyst i den mindre byggnaden till höger om det pampiga Konstmuseet, kommer behöva flytta. Men vart? Jo, till Slakthusområdet i Gamlestaden.

Många var med och firade Gamlestadsgalej!

Sara Hult, projektledare för Gamlestadsgalej, var en av alla de som fyllde Brahegatan och Holländareplatsen med liv och rörelse under galejlördagen.

”BID Gamlestaden har minskat brottslighet och störningar ökat tilliten mellan de boende.”

Polischef Ulf Merlander

BID Gamlestaden är ett formaliserat samarbete mellan 50 fastighetsägare och 11 förvaltningar i Göteborgs kommun samt polismyndigheten. Samarbetet har en lång historia sedan 20 år tillbaka och har varit finansierat av medlemmar.

I en stadsdel finns och verkar olika aktörer med olika ansvarsområden, kompetenser, kunskaper och resurser. Idén med BID Gamlestaden är att skapa förutsättningar att tillsammans hantera problem och förverkliga möjligheter i den långsiktiga stadsdelsutvecklingen. 

Genom BID Gamlestaden kan värden alstras som ingen aktör har förmåga att frambringa på egen hand – till nytta och glädje främst för de människor som bor i stadsdelen, men också för besökare, arbetande, företag, fastighetsägare, Staden och övriga samhället.

Samarbetsavtal BID Gamlestaden – Aktörerna

Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening

Göteborgs Stad genom: Socialnämnden Nordost, Fastighetsnämnden, Trafiknämnden, Park och Naturnämnden, Miljönämnden, Idrott- och föreningsnämnden, Nämnden för konsument- och medborgarservice, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi AB, Business Region Göteborg, Försäkrings AB Göta Lejon.

Polismyndigheten, Lokalpolisområde Storgöteborg Nordost