Medarbetare och kontor

Det är många personer som medverkar på olika sätt i arbetet. Dessa finansieras på olika sätt och ingen av dem arbetar heltid. Här är en kort presentation:

Kontor

Fastighetsägare i Gamlestaden
Box 13 020
402 51 Göteborg
info@bidgamlestaden.se
Kontor: Lars Kaggsgatan 12a
Organisationsnummer: 857209-5829

Helena Holmberg

Ansvarig samordning och utveckling BID Gamlestaden
helena.holmberg@
socialnordost.goteborg.se
telefon: 031-365 38 58

Malin Rosenqvist

Verksamhetssamordnare, Fastighetsägare i Gamlestaden 
malin@bidgamlestaden.se
telefon: 073 820 26 20 

Johan Sabel

Projektledare Platsutveckling

Niclas Franklin

Säkerhetssamordnare
sakerhet@bidgamlestaden.se 

David Eriksson

Kompetensstöd lokalförvaltning
david.eriksson@fastighetsagarna.se

Martin Andersson

Gamlestadsgalej produktion
martin@bidgamlestaden.se 

Anders Wennerström

Webb och grafisk produktion
telefon: 0732 54 44 98

Spike Marchant

Gamlestadsgalej, Drivhuset
telefon: 070 253 07 53 

Victoria Lines

Gamlestadsgalej Kommunikation, Drivhuset

Maria Ben Salem Dynehäll

Projektledare Levande Gamlestaden, Drivhuset
mariah.bensalem@bidgamlestaden.se

Anette Fogelqvist 

Projektledare Levande Gamlestaden, Drivhuset
anette.fogelqvist@bidgamlestaden.se
telefon: 070 753 20 16

Tor Skoglund

Projektledare Gamlestaden Mobilitet, RISE
tor.skoglund@ri.se

Hans Arby

Projektledare Gamlestaden Mobilitet, RISE
hans.arby@ri.se