Organisation

Genom BID Gamlestaden kan värden alstras som ingen aktör har förmåga att frambringa på egen hand – till nytta och glädje främst för de människor som bor i stadsdelen, men också för besökare, arbetande, företag, fastighetsägare, Staden och övriga samhället. Samarbetsavtalet BID Gamlestaden ska utgöra en plattform för hållbar stadsutveckling med syfte att uppnå visionen om ett Levande Gamlestaden.

BID Gamlestaden förenar olika aktörer med olika ansvarsområden, kompetenser, kunskaper och resurser.

I ett samarbetsavtal från 2021 ingår tre parter i BID Gamlestaden:

1. Fastighetsägare i Gamlestaden

 • Över 50 fastighetsägare är medlemmar i föreningen.

2. Göteborgs Stad  

 • Socialnämnden Nordost
 • Fastighetsnämnden
 • Trafiknämnden
 • Park och Naturnämnden
 • Miljönämnden
 • Idrott- och föreningsnämnden
 • Nämnden för konsument- och medborgarservice
 • Förvaltnings AB Framtiden
 • Göteborg Energi AB
 • Business Region Göteborg
 • Försäkrings AB Göta Lejon

3. Polismyndigheten

 • Lokalpolisområde Storgöteborg Nordost

Styrgrupp för BID Gamlestaden

 • Fredrik Johansson, Socialförvaltning Nordost
 • Hanna Kuschel, Trafikkontoret
 • Anna Ledin, Miljöförvaltningen
 • Lena Molund Tunborn, Poseidon
 • Susan Runsten, Businessregion Göteborg
 • Magnus Alexandersson, Fastighetsägare i Gamlestaden
 • Magda Borg, Fastighetsägare i Gamlestaden
 • Karin Frisk, Fastighetsägare i Gamlestaden
 • Jan Johansson, Fastighetsägare i Gamlestaden
 • Emelie Lindström, Fastighetsägare i Gamlestaden
 • Erika Hallenbo, Polisen
 • Ulf Merlander, Polisen
 • Åsa Wahlund, Polisen