Kartor Gamlestaden

När man arbetar med utvecklingen av en stadsdel, kan det underlätta att ha kartbilder att utgå från. Genom att åskådliggöra saker i bilder blir det ofta klarare för alla att kunna följa såväl utveckling som att se potentiella orosmoln och tendenser. 

1990: 6.183 personer och 2021: 11.109 boende i Gamlestaden
Indexjämförelse befolkningsutveckling 1990= index 100. Göteborg index 2021: 136, Gamlestaden index 2021: 180. Patrik Sjöberg
Patrik Sjöberg
Patrik Sjöberg
Patrik Sjöberg
Patrik Sjöberg
Patrik Sjöberg
Patrik Sjöberg
Patrik Sjöberg
Patrik Sjöberg
Patrik Sjöberg
Patrik Sjöberg