Nyhetsbladet Gamlestaden

Nyhetsblad i brevlåda – ett uppskattat sätt att informera sig om vad som är på gång. 

Syftet med vårt tryckta nyhetsblad är att informera de boende i stadsdelen om utvecklingen i Gamlestaden och Fastighetsägare i Gamlestadens verksamhet. Den delas ut till alla hushåll i Gamlestaden, Bellevue och Kviberg men även till alla fastighetsägare, till företagen i stadsdelen samt till beslutsfattare och nyckelpersoner såsom politiker och tjänstemän.

Ladda ned gamla nummer

2023

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002