Nyhetsbladet Gamlestaden

Nyhetsblad i brevlåda – ett uppskattat sätt att informera sig om vad som är på gång. 

Syftet med vårt tryckta nyhetsblad är att informera de boende i stadsdelen om utvecklingen i Gamlestaden och Fastighetsägare i Gamlestadens verksamhet. Den delas ut till alla hushåll i Gamlestaden, Bellevue och Kviberg men även till alla fastighetsägare, till företagen i stadsdelen samt till beslutsfattare och nyckelpersoner såsom politiker och tjänstemän.

Ladda ned gamla nummer

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002