Om Fastighetsägare i Gamlestaden

Bli medlem

Är du intresserad av att veta mer och vill vara med och påverka utvecklingen? Kontakta verksamhets-samordnaren:
Malin Rosenqvist
malin@bidgamlestaden.se.

Alla medlemmar betalar en medlems- och serviceavgift som bestäms på årsstämman. För bostadsfastighetsägare baseras avgiften på bostadsytan.

För lokalfastighetsägare, byggare etc, baseras avgifterna på en avvägning av beståndets storlek och inriktning.

Fastighetsägare i Gamlestaden har funnits sedan 2001 och har förändrat Gamlestaden i grunden.

Idag är Gamlestaden en attraktiv stadsdel som många vill flytta till. Förändringen är ett kvitto på att vårt arbete har gett resultat. En positiv förändring kommer inte till av sig själv.

Fastighetsägare i Gamlestaden:

 • är ett samarbete mellan drygt 50 olika fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Gamlestaden.
 • har funnits sedan 2001.
 • finns till för att göra Gamlestaden tryggare, trivsammare och vackrare.
 • gör det möjligt för Gamlestadsbor att påverka utvecklingen i sin stadsdel.
 • har drivit fram ett stort antal upprustningsprojekt i Gamlestaden, av parker, gator, torg och platser.
 • genomför utredningar och ser till att beslut om Gamlestadens framtid baseras på kunskap om lokala förhållanden.
 • är arrangör till Gamlestadsgalej.
 • inspireras av BIDs. Business Improvement Districts, som är ett kraftfullt verktyg för stadsdelsutveckling i många länder.

Fastighetsägare i Gamlestaden finansieras helt av medlemmarna.

Förtroendevalda i Fastighetsägare i Gamlestaden
Styrelsen

 • Robert Woodbridge, Platzer Fastigheter, ordförande
 • Jan Johansson, BRF Löjtnantshjärtat, vice ordförande
 • Magnus Aldexandersson, Bostads AB Poseidon, ledamot
 • Magda Borg, BRF Gamlestadstorget, ledamot
 • Rebecca Brorström, HSB Göteborg AB, ledamot
 • Göran Joneskär, Klövern AB, ledamot
 • Emelie Lindström, Sigillet Fastighets AB, ledamot
 • Per-Eric Trulsson, SKFs anställdas BRF nr 1, ledamot
 • Johan Svedberg, Fastighets AB Balder, ledamot
 • Annika Falman, BRF Lyrtorsken, suppleant
 • Marie Ivarsson, Serneke Group AB, suppleant
 • Bodil Löfmark, Stena Fastigheter Göteborg, suppleant
 • Peter Larsson, SKFs verkstadsklubb, revisorer
 • William Lewerth, Kviberg 8:9 Anna Lewerth, revisorer
 • Jonas Forslind, BRF Kvibergs Entre, revisors suppleant
 • Anders Friis, BRF Gamlestadstorget, valberedning
 • Rim Budas, Platzer Fastigheter, valberedning
 • Christina Heikel, Fastighetsägarna GFR, valberedning

Medlemmar 2021

 • Almgren Fastighets AB
 • Bostads AB Poseidon
 • BRF Gamlestaden 52:2
 • BRF Gamlestadstorget
 • BRF Koljan
 • BRF Kvibergs entré
 • BRF Lars Kaggsgatan 45
 • BRF Lyrtorsken i Gamlestaden
 • BRF Löjtnantshjärtat
 • BRF Soldathemmet
 • BRF Stenbiten nr 7
 • BRF Vebe nr 10
 • BRF Öringen
 • Bygg-Göta AB
 • Fastighets AB Balder
 • Fastighets AB Fänriken
 • HSB-Fastigheter i Gamlestaden AB
 • HSB-Fastigheter i Kviberg AB
 • HSBs BRF Lödöse
 • Klippans Båtsmansstation
 • Kviberg 8:9, Anna Lewerth
 • Nordins Fastigheter AB
 • BRF Göteborgshus nr 7
 • Sigillet Fastighets AB
 • SKFs anställda BRF nr 1
 • SKFs anställdas BRF nr 8
 • SKFs anställdas BRF nr 9
 • SKFs anställdas BRF nr 13
 • Västra Linden
 • Bunkeberget AB
 • Egnahemsbolaget
 • Fastighetskontoret, Göteborgs kommun
 • Frälsningsarmén, Nylösegården
 • Gazi Tillo
 • Hemfosa
 • Higab
 • HSB Bygg
 • Hökerum
 • Jojjens Däckservice
 • Klövern AB
 • L2 Sävenäs 747:209 AB
 • Peab Bostads AB
 • Platzer
 • Serneke
 • Skand. Insamligsstift. ISC Centret
 • SKF Sverige AB
 • SKF Verkstadsklubb
 • GBGs Kyrkliga stadsmission
 • Svenska Kyrkan, Nylöseförsamling