Om Fastighetsägare i Gamlestaden

Bli medlem

Är du intresserad av att veta mer och vill vara med och påverka utvecklingen? Kontakta verksamhets-samordnaren:
Malin Rosenqvist
malin@bidgamlestaden.se.

Alla medlemmar betalar en medlems- och serviceavgift som bestäms på årsstämman. För bostadsfastighetsägare baseras avgiften på bostadsytan.

För lokalfastighetsägare, byggare etc, baseras avgifterna på en avvägning av beståndets storlek och inriktning.

Fastighetsägare i Gamlestaden har funnits sedan 2001 och har förändrat Gamlestaden i grunden.

Idag är Gamlestaden en attraktiv stadsdel som många vill flytta till. Förändringen är ett kvitto på att vårt arbete har gett resultat. En positiv förändring kommer inte till av sig själv.

Fastighetsägare i Gamlestaden:

 • är ett samarbete mellan drygt 50 olika fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Gamlestaden.
 • har funnits sedan 2001.
 • finns till för att göra Gamlestaden tryggare, trivsammare och vackrare.
 • gör det möjligt för Gamlestadsbor att påverka utvecklingen i sin stadsdel.
 • har drivit fram ett stort antal upprustningsprojekt i Gamlestaden, av parker, gator, torg och platser.
 • genomför utredningar och ser till att beslut om Gamlestadens framtid baseras på kunskap om lokala förhållanden.
 • är arrangör till Gamlestadsgalej.
 • inspireras av BIDs. Business Improvement Districts, som är ett kraftfullt verktyg för stadsdelsutveckling i många länder.

Fastighetsägare i Gamlestaden finansieras helt av medlemmarna.

Styrelse, Fastighetsägare i Gamlestaden

Robert Woodbridge, ordförande, Platzer Fastigheter. Andra halvåret tog Magnus Alexandersson över som tillförordnad ordförande under Roberts föräldraledighet

Jan Johansson, vice ordförande, BRF Löjtnantshjärtat

Magnus Alexandersson, Bostads AB Poseidon

Triumf Bala, Balder

Magda Borg, BRF Gamlestadstorget

Göran Joneskär, Corem Property Group (fd Klövern)

Emelie Lindström, Sigillet

Bodil Löfmark, Stena Fastigheter

Per-Eric Trulsson, SKFs anställdas BRF nr 1

Styrelsens ersättare

Dessa deltar regelmässigt i styrelsens arbete:

Annika Falmann, BRF Lyrtorsken

Lars Grundberg, BRF Gamlestads brygga

Alvina Miller, BRF Göteborgshus nr 7

Deltar i styrelsens arbete gör också BID-samordnare Helena Holmberg som är anlitad av föreningen för att utföra olika uppgifter. Helena är anställd i Göteborgs Stad Socialförvaltning Nordost. 

Revisorer

Peter Larsson, SKFs verkstadsklubb

Anita Jonsson, BRF Göteborgshus nr 7

Ersättare Jonas Forslind, BRF Kvibergs Entré

Medlemmar 2022

  BOSTADSFASTIGHETSÄGARE (medlem sedan)

  Almgren Fastighets AB 2001

  Bostads AB Poseidon 2001

  BRF Banérsgatan 14 2022

  BRF Gamlestaden 52:2 2001

  BRF Gamlestads Brygga 2020

  BRF Gamlestadstorget 2007

  BRF Göteborgshus nr 7 2002

  BRF Koljan 2007

  BRF Kvibergs Entré 2017

  BRF Lyrtorsken i Gamlestaden 2002

  BRF Löjtnantshjärtat 2019

  BRF Soldathemmet 2021

  BRF Stenbiten nr 7 2004

  BRF Vebe nr 10 2014

  Bygg-Göta AB 2002

  Fastighets AB Balder 2005

  Fastighets AB Fänriken 2017

  HSB-Fastigheter i Gamlestaden AB 2005

  HSB-Fastigheter i Kviberg AB 2004

  IN Fastigheter AB 2021

  Klippans Båtsmansstation 2016

  Kviberg 8:9, Anna Lewerth 2001

  Nordin Bostad AB 2015

  SGS Studentbostäder 2020

  Sigillet Fastighets AB 2014

  SKFs anställdas BRF nr 1 2002

  SKFs anställdas BRF nr 8 2021

  SKFs anställdas BRF nr 9 2014

  SKFs anställdas BRF nr 13 2009

  Västra Linden 2009

  Västsvenska Hem 2022

  LOKALFASTIGHETSÄGARE,
  UTVECKLARE, BYGGARE, IDEELLA AKTÖRER
  (medlem sedan)

  Bunkeberget AB 2018

  Bygg-Göta AB 2002

  Castellum AB 2022

  Corem Property Group AB 2015

  Fastighetskontoret, Göteborgs Kommun 2002

  GKS Ideell förening 2016

  Gazi Tillo 2019

  Götaholmsgatans Fastighets AB 2021

  HIGAB 2015

  Hökerum 2016

  Jojjens Däckservice 2017

  L2 Fastigheter AB 2016

  Nylöse Pastorat 2005

  Peab Bostads AB 2017

  Platzer 2015

  SBB Gamlestaden Fastighets AB 2015

  Skandinaviska insamlingsstiftelsen, ISC Centret 2009

  SKF Sverige AB 2001

  SKFs Verkstadsklubb 2005

  Stena Fastigheter 2020