Kategorier
Ordning och reda

Positivt med ordningsvakter i Gamlestaden

En nyss publicerad utvärdering av ordningsvakter i Gamlestaden, visar att insatsen har haft en positiv effekt på utvecklingen. Dessutom visar rapporten på flera oväntade effekter.

Under åren 2015-2016 blev det tydligt att de centrala delarna av Gamlestaden upplevde en ökad otrygghet, och ökad narkotikarelaterad brottslighet. Fastighetsägare i Gamlestaden beslöt att göra något, och tillsammans med ett antal finansiärer ansökte man om att kunna ha ordningsvakter i området Runt Brahegatan och Artillerigatan under vissa tider – en insats som kallas LOV 3§.

Positiv utvärdering

En utvärdering av insatsen har nu gjorts. Att stadsdelen samtidigt har vuxit och fått en expansiv befolkningstillväxt har naturligtvis påverkat. Ändå är alla aktörer överens om att det har skett en förbättring jämfört med tidigare. Dessutom har man inte kunnat se att problemen flyttar till andra delar av stadsdelen eller angränsande delar.

– Det är intressant att utvärderingen också indikerar att grupper som har en underordnad position i stadsrummet, anser att de har blivit tryggare av att ordningsvakterna finns där, betonar Ylva Norén Bretzer från Förvaltningshögskolan, som har utvärderat insatsen i Gamlestaden. Utsatta gruppers trygghet, som exempelvis kvinnor, HBTQ-personer och barn har helt enkelt påverkats positivt av ordningsvakterna.

Ökad trygghet

Under insatsen har de anmälda brotten och ordningsproblemen generellt minskat i Gamlestaden. Samtidigt lyfter finansiärerna fram att de får ett större mervärde för pengarna genom LOV§3-vakter.

– Ur vår synvinkel är det naturligtvis mycket intressant att insatsen har lett till att våra hyresgäster upplever en ökad trygghet, kommenterar Lars Bernhardsson, förvaltare på Hemfosa, och en av finansiärerna. Men också att det är mindre stök och mindre nedskräpning.

Polisen noterar att anmälningarna och noteringarna om utmaningar inom Gamlestaden visar på en nedgång, och denna statistik blir än mer intressant om man räknar med befolkningsökningen.

Bygger relationer

Ordningsvakterna ska främst ha en relationsskapande roll till allmänheten som bor i stadsdelen, men även till den dagbefolkning som pendlar in till sina arbeten. Ordningsvakterna kan även anvisa folksamlingar som ibland koncentreras vid exempelvis allmänna hållplatser till platser där de inte upplevs lika störande. Ordningsvakterna kan dessutom agera på larm och de rapporterar löpande om de incidenter som behöver rapporteras till polis eller till den egna arbetsgivaren. Huvuduppgiften är att bidra till den allmänna tryggheten inom det utpekade LOV §3-området.

– Ordningsvakterna har en relationsskapande roll gentemot dem som bor i stadsdelen, och de är skickliga på det, tydliggör Niclas Franklin som är säkerhetssamordnare på BID Gamlestaden. Deras huvuduppgift är att bidra till den allmänna tryggheten, och rapporten visar att de lyckas väl med detta.

– Utvärderingen visar hur en mestadels privat finansierad insats har gett positiva effekter på samhällsnivå på en specifik plats, men den sätter också fingret på en del frågor. Vad händer när och om finansiärerna av ordningsvakterna i centrala Gamlestaden är nöjda med utvecklingen i området och väljer att avveckla insatsen? Polisen kommer tyvärr inte under överskådlig tid ha resurser att patrullera gator och torg i den utsträckning som behövs för att skapa trygga miljöer, säger Helena Holmberg, BID-samordnare inom stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg

– Min egen slutsats är att staten, kommunerna och näringslivet gemensamt behöver tänka till om hur nödvändig tillsyn bör finansieras och organiseras. All tillsyn behöver ju rimligen inte heller skötas av ordningsvakter för att vara effektiv, avslutar Helena Holmberg.

Läs mer

Vill du veta mer om utvärderingen av ordningsvakterna? På Brottsförebyggande Rådets hemsida hittar du rapporten i sin helhet. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2020-06-22-lov-3-omraden-minskad-brottslighet-och-okad-trygghet.html

Lämna ett svar