Kategorier
Featured Utvalt inlägg

I år blir hela september Gamlestadsgalej!

Efter ett och ett halvt år med pandemi, sprider vi ut vår stadsfest ”Gamlestadsgalej” under en hel månad. Det kommer att ge många fler av oss möjlighet att visa fram stadsdelen utan risken att få för stora folksamlingar. Självskrivet följer vi rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Dessutom kommer Gamlestadsgalej att vara en del av Göteborgs stads 400-årsjubileum!

En alldeles ny hemsida för arrangemanget har skapats, där olika aktörer kan visa upp vad som händer här under månaden – om det sedan är en trubadur på en lokal pub, en förening som ordnar en poängpromenad, en fotbollsklubb som ordnar en öppen match, eller ett bageri som erbjuder bakelser till rabatterat pris – var gärna med och gör hela månaden till en festmånad för oss alla! Lägg upp dina arrangemang och håll dig ajour med vad som ska ske på:

Gamlestadsgalej är väl etablerat sedan många år, men det märks nu att många har behov av mötesplatser eller arrangemang där vi kan träffas, säger Martin Andersson som är galejgeneral. Att vi i år har möjlighet att dra in olika delar av stadsdelen i firandet känns roligt och inspirerande!

Gamlestadsgalej pågår alla dagar, men ett särskilt fokus läggs på lördagarna. Den 4 september blir centrum Holländareplatsen och temat second hand. Den 11 september förlägger vi verksamheter till Gamlestadens fabriker och temat blir design och skapande. Slakthusområdet bjuder in till den 18 september då det blir mat, dryck och hantverk som fokuseras. Och så avslutas allt den 26 september på Kviberg med temat friluft, fritid och hälsa. 

Naturligtvis kan pandemin fortfarande ställa till det, men med de lättnader som redan införts, och att mycket kommer att ske utomhus så har vi gott hopp om att allt går att genomföra!

Stöd dina lokala företagare!

Under galejmånaden kommer vi alla få möjlighet att stödja de näringsidkare som finns i stadsdelen. De affärsutvecklare som Fastighetsägare i Gamlestaden har anställt har tagit fram ett Galejklippkort för att stödja lokala företag, och som samtidigt kan ge dig fördelar när du handlar lokalt. Många av företagarna kommer också att vara tydliga aktörer i Galejet. 

Det känns inspirerande att hitta möjligheter att stödja det lokala näringslivet genom hur och var vi handlar, säger Anette Fogelqvist affärsutvecklare, och aktiv i arbetet med stadsfesten. I företagens fönster kommer du att kunna se en markering för om de är med i arrangemanget eller inte, vilket gör det extra lätt att stödja dem!

Håll dig uppdaterad via hemsidan Gamlestadsgalej.com för där blir erbjudanden och medverkande företag tydliga efterhand.