Kategorier
Featured

Hur löser vi problem tillsammans?

Den 29 november bjöd vi inom BID Gamlestaden in 65 personer från områden runt staden för att under tre timmar diskutera nya sätt för problemlösning som kan gälla i Gamlestaden, Göteborg eller Sverige. Många deltagare visade stort engagemang över möjligheten att kunna prata om problemlösning tillsammans.

Efter ett introduktionspass där deltagarna fick lära sig er om BID-metodiken, hur BIDs kan bidra i trygghetsarbetet, demografisk statistik, vad Gamlestadsborna vill ha och polisens kunskaper om narkotikahandeln, gick arbetet vidare med gruppdiskussioner om fem olika områden. Till sin hjälp hade workshopgrupperna rapporter, kartor, underlag – och naturligtvis de deltagande personernas kunskaper och erfarenheter. Planen var alla skulle identifiera nya lösningar och metoder för problemen.

Områdena som diskuterades var:

Nedskräpning

Det är skräpigt i Gamlestaden och skräpigt i Göteborg. Problemet beskrivs ofta som en stor utmaning över tid, och som är svårt att hitta en lösning på – inte minst genom att ansvarsfördelningen mellan olika aktörer är svår att förstå. Hur kan en långsiktigt hållbar och effektiv lösning organiseras och finansieras?

Skyltning och uteservering

Lokaler i bottenplan och uteserveringar behöver hanteras så att de bidrar till trivsel trygghet och ger mer levande platser. Kan en gemensam estetik vara en del av lösningen – och som också bidrar till entreprenörers förmåga att kunna leva på sin affärsidé? Kan vi nu ta nästa steg i frågan med allt från skyltning till belysning?

Narkotikahandel och öppet missbruk

Berusade och drogpåverkade personer och öppen narkotikahandel har under lång tid varit ett problem i Gamlestaden – liksom i stora delar av Göteborg. Ofta kopplas detta till hot, våld och misshandel samt trakasserier av kvinnor. Hur kan detta förebyggas i stadsmiljön – genom till exempel LOV3? Var ska människor med missbruksproblem ta vägen?

Vem bor var?

Oordning i folkbokföringen och oriktiga hyresförhållanden är något som många aktörer jobbar med. Otydlighet här bidrar till oordning, otrygghet, kriminalitet och olagligt utnyttjande av välfärdssystemen, men mångfalden av fastighetsaktörer gör att det är nödvändigt att nå större effektivitet och systematik. Hur kan vi gemensamt nå mer ordning i arbetet, och ha en större kontroll på var människor bor?

Osund konkurrens och kriminell påverkan i lokalt näringsliv

Lokala näringsidkare är ofta utsatta för aktörer som vill tillskansa sig kontroll över verksamheter och lokaler. Drivhuset har på Fastighetsägare i Gamlestadens uppdrag arbetat fram en strategi för Nya-Lyfta-Bytaläge-Avlägsna-Säkra – för att systematisera hur sådant arbete kan gå till. Nu är det dags att ta nästa steg – Hur kan vi gemensamt förebygga osund konkurrens och kriminell påverkan?

Lämna ett svar