Kategorier
Featured

Hur kan mobilitet i Gamlestaden se ut?

– Hela tanken med projektet är att människor ska tycka att det är smidigare och billigare att använda sig gemensamma lösningar, säger Jan Johansson som är vice ordförande i Fastighetsägare i Gamlestaden. Det vore önskvärt att man inte behöver ha bil till allting.

Nära 50 personer möttes för att gemensamt arbeta fram nya lösningar för mobilitet och hur de kan etableras. Det var många intressenter från tjänsteleverantörer, representanter från Staden, fastighetsägare, företagare och boende.

Den stora frågan var hur ett attraktivt och fungerande erbjudande egentligen kan se ut?

Många typer av mobila tjänster

Dagen inleddes därför med att olika aktörer fick visa vilka tjänster som redan finns och hur de skulle kunna fungera i stadsdelen. En idé kring 140 poolfordon kallat Gamlestans bilklubb, fastnade hos många. Alla var eniga om att det måste vara enkelt och nära och innehålla många typer av tjänster, för att vardagen ska fungera både för de som bor, besöker och arbetar i Gamlestaden. Det kan handla om samlad information via t ex en app, paketleveranser, sparkcyklar, poolbilar, poolcyklar till information om när nästa spårvagn går.

Nu skall forskarna samla ihop alla idéer för att se hur man kan gå vidare i ett nästa steg, förklarar Bodil Löfmark från Stena Fastigheter. Det är väldigt spännande att Gamlestaden får vara en test-arena för nya innovativa lösningar!

Stort intresse för och i Gamlestaden

Arbetet med en förändrad mobilitet handlar om så mycket – affärsmodeller för kommersiella aktörer lika väl som förändrade tankemönster och ändrade beteenden hos människor. Hur kan ett fungerande samarbetsavtal se ut som tar hänsyn till ansvarsfördelning och ägandeskap?
– RISE uppskattar möjligheterna som öppnas av det långvariga samarbete som stadsdelens fastighetsägare och verksamheter driver och att så många tjänsteleverantörer är intresserade av Gamelstaden, säger Hans Arby, forskare på RISE och ledare för workshopen, gladdes över tjänsteleverantörernas intresse av Gamlestaden. Vad vi kan se nu är att intresset nu också spritt sig till Sveriges ledande mobilitetsaktörer. Det ger ett bra tryck för ytterligare positiva förändringar.

Läs mer

Fastighetsnära, integrerad mobilitet på stadsdelsnivå: Gamlestaden | RISE

Kategorier
Featured

Årsstämma kl 19.15-20.00 Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening

Alla dokument har skickats per brev, men verksamhetsberättelse samt aktivitetsplan kommer att ligga på bidgamlestaden.se. Årsstämman är öppen för alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggare i Gamlestaden, Bellevue och Kviberg. Medlem i föreningen har rösträtt på stämman.

Några veckor efter stämman sänds som vanligt ut inbjudan till medlemskap med inbetalningskort till samtliga fastighetsägare i det område vi arbetar med.

Arrangör för årsstämman är föreningens verksamhetssamordnare Malin Rosenqvist. Vid tekniskt strul eller för frågor, kontakta Malin på malin@bidgamlestaden.se.

Tid och plats

Måndag 7 mars 2022 kl. kl. 19.15-20
Gamlestads torg 7 (Platzers konferensanläggning)
Årsstämman är öppen för alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggare i Gamlestaden, Bellevue och Kviberg.

Välkomna, önskar styrelsen genom

Robert Woodbridge
Styrelsens ordförande
robert.woodbridge@platzer.se

Jan Johansson
Vice ordförande
jan.johansson@brflojtnantshjartat.se

Kategorier
Featured Händer i Gamlestaden

Vad händer i Gamlestaden? Öppen föreläsning 7 mars kl 18-19.15

 • Brahegatan och Holländareplatsen – vad händer egentligen?
 • Sommargågata – vad betyder det?
 • Varför ser det så sunkigt ut på så många ställen?
 • Hur kan skyltar, belysning och renhållning äntligen bli bättre?
 • Vilka är näringsidkarna i Gamlestaden?
 • Hur kan bilarna ta mindre plats i stadsdelen?
 • Vad görs för att öka tryggheten?
 • Gamlestadsgalej i september 2022 – vad händer då?
 • Vad händer med detaljplanerna?
 • Hur ser Gamlestadens Fabriker, Slakthuset och gamla SKF-området ut om några år?
 • Vad tycker Gamlestadsborna om utvecklingen i stadsdelen?
 • Vilka är medlemmar i Fastighetsägare i Gamlestaden – och inte?

Medverkande på scen

Preliminära medverkande är:

 • Magnus Alexandersson, Poseidon
 • Triumf Bala, Balder
 • Maria Brandt, Fastighetskontoret
 • Niclas Franklin, säkerhetssamordnare
 • Tor Skoglund, statliga forskningsinstitutet RISE
 • Robert Woodbridge, Platzer
 • Malin Rosenqvist, Jan Johansson, Magda Borg, Per-Eric Trulsson, Annika Falmann boende i olika bostadsrättsföreningar
 • Mariah Ben Salem Dynehäll, Drivhuset
 • Bodil Löfmark, Stena Fastigheter
 • Göran Joneskär, Klövern
 • Helena Holmberg, Heidi Sandberg, Socialförvaltning Nordost

Tid och plats

Måndag 7 mars 2022 kl. 18-19.15
Gamlestads torg 7 (Platzers konferensanläggning)
Föreläsningen är öppen för alla som vill. Sprid gärna informationen om den. Alla är välkomna!

Priset Hela Gamlestaden 2022 kommer därefter att delas ut till en värdig mottagare.

Kategorier
Featured

Hur löser vi problem tillsammans?

Efter ett introduktionspass där deltagarna fick lära sig er om BID-metodiken, hur BIDs kan bidra i trygghetsarbetet, demografisk statistik, vad Gamlestadsborna vill ha och polisens kunskaper om narkotikahandeln, gick arbetet vidare med gruppdiskussioner om fem olika områden. Till sin hjälp hade workshopgrupperna rapporter, kartor, underlag – och naturligtvis de deltagande personernas kunskaper och erfarenheter. Planen var alla skulle identifiera nya lösningar och metoder för problemen.

Områdena som diskuterades var:

Nedskräpning

Det är skräpigt i Gamlestaden och skräpigt i Göteborg. Problemet beskrivs ofta som en stor utmaning över tid, och som är svårt att hitta en lösning på – inte minst genom att ansvarsfördelningen mellan olika aktörer är svår att förstå. Hur kan en långsiktigt hållbar och effektiv lösning organiseras och finansieras?

Skyltning och uteservering

Lokaler i bottenplan och uteserveringar behöver hanteras så att de bidrar till trivsel trygghet och ger mer levande platser. Kan en gemensam estetik vara en del av lösningen – och som också bidrar till entreprenörers förmåga att kunna leva på sin affärsidé? Kan vi nu ta nästa steg i frågan med allt från skyltning till belysning?

Narkotikahandel och öppet missbruk

Berusade och drogpåverkade personer och öppen narkotikahandel har under lång tid varit ett problem i Gamlestaden – liksom i stora delar av Göteborg. Ofta kopplas detta till hot, våld och misshandel samt trakasserier av kvinnor. Hur kan detta förebyggas i stadsmiljön – genom till exempel LOV3? Var ska människor med missbruksproblem ta vägen?

Vem bor var?

Oordning i folkbokföringen och oriktiga hyresförhållanden är något som många aktörer jobbar med. Otydlighet här bidrar till oordning, otrygghet, kriminalitet och olagligt utnyttjande av välfärdssystemen, men mångfalden av fastighetsaktörer gör att det är nödvändigt att nå större effektivitet och systematik. Hur kan vi gemensamt nå mer ordning i arbetet, och ha en större kontroll på var människor bor?

Osund konkurrens och kriminell påverkan i lokalt näringsliv

Lokala näringsidkare är ofta utsatta för aktörer som vill tillskansa sig kontroll över verksamheter och lokaler. Drivhuset har på Fastighetsägare i Gamlestadens uppdrag arbetat fram en strategi för Nya-Lyfta-Bytaläge-Avlägsna-Säkra – för att systematisera hur sådant arbete kan gå till. Nu är det dags att ta nästa steg – Hur kan vi gemensamt förebygga osund konkurrens och kriminell påverkan?

Kategorier
Featured Rapport Gamlestaden

Vill du ta del av resultaten från Gamlestadsundersökningen 2021?

Avsändare var Göteborgs Universitet tillsammans med Göteborgs Stad och BID Gamlestaden. Ungefär hälften valde att svara, vilket anses vara vetenskapligt godkänt.

Narkotikahandeln oroar

Det är inte första gången en sådan undersökning genomförs i Gamlestaden. Tvärtom är stadsdelens befolkning kanske den mest undersökta i Sverige. 2001, 2003, 2005, 2008 och 2015 har liknande boendeenkäter genomförts.

Resultaten från årets undersökning visar att 96% av de svarande tycker att det är bra, eller till och med mycket bra, att bo i Gamlestaden. Den andelen har ökat över tid. Men det finns också en del tecken som oroar. Den upplevad tryggheten i stadsdelen har ökat påtagligt sedan år 2001, men minskar nu något sedan år 2015. (I årets undersökning svarar 50% att de känner sig trygga om de går ensam ut sent på kvällen i stadsdelen. 2015 var det 56% som svarade detsamma.)

På en fråga om vad som upplevs som ”stora problem” i stadsdelen utmärker sig problem med nedskräpning, dålig belysning och brist på papperskorgar. Det som oroar särskilt är hur många fler som idag upplever handel med narkotika som ett ”stort problem” i Gamlestaden, i kombination med berusade eller drogpåverkade personer utomhus. Platsen under viadukten är som vid alla undersökningar tidigare stadsdelens ojämförligt otryggaste plats.

Ladda ned

Ladda ned undersökningens alla frågor och svar (pdf)

Rapport i början på nästa år

Ansvarig för undersökningen är docent Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan. Nu sitter hon och gör sin analys av resultaten och skriver en rapport som ska vara färdig och publiceras i början på nästa år.

– Det är viktigt att de lokala förändringana i Gamlestaden följs upp och jämförs med de boendes åsikter i olika frågor. Sedan finns det ju flera frågor som rör sig på en större skala, där inte lokala insatser räcker till. Där måste samverkan med regionala och nationella aktörer hitta fungerande former, säger Ylva Norén Bretzer.

Vill du att fler ska få chansen att följa med i det som händer i Gamlestaden? Uppmana grannar, vänner, kolleger, bostadsrättsföreningsstyrelsen och andra att prenumerera på detta nyhetsbrev. Det gör man genom att skriva in sin mejladress i den röda rutan här på bidgamlestaden.se.