Kategorier
Featured

Hur kan mobilitet i Gamlestaden se ut?

Den 1 mars höll BID Gamlestaden och forskningsinstitutet RISE en workshop om hur stadsdelens rörlighet ska fungera framöver, hur människor och varor ska transporteras, och hur vi alla kan arbeta för att inte bilarna ska få ta all plats. Allt under rubriken Hållbar Mobilitet Gamlestaden.

– Hela tanken med projektet är att människor ska tycka att det är smidigare och billigare att använda sig gemensamma lösningar, säger Jan Johansson som är vice ordförande i Fastighetsägare i Gamlestaden. Det vore önskvärt att man inte behöver ha bil till allting.

Nära 50 personer möttes för att gemensamt arbeta fram nya lösningar för mobilitet och hur de kan etableras. Det var många intressenter från tjänsteleverantörer, representanter från Staden, fastighetsägare, företagare och boende.

Den stora frågan var hur ett attraktivt och fungerande erbjudande egentligen kan se ut?

Många typer av mobila tjänster

Dagen inleddes därför med att olika aktörer fick visa vilka tjänster som redan finns och hur de skulle kunna fungera i stadsdelen. En idé kring 140 poolfordon kallat Gamlestans bilklubb, fastnade hos många. Alla var eniga om att det måste vara enkelt och nära och innehålla många typer av tjänster, för att vardagen ska fungera både för de som bor, besöker och arbetar i Gamlestaden. Det kan handla om samlad information via t ex en app, paketleveranser, sparkcyklar, poolbilar, poolcyklar till information om när nästa spårvagn går.

Nu skall forskarna samla ihop alla idéer för att se hur man kan gå vidare i ett nästa steg, förklarar Bodil Löfmark från Stena Fastigheter. Det är väldigt spännande att Gamlestaden får vara en test-arena för nya innovativa lösningar!

Stort intresse för och i Gamlestaden

Arbetet med en förändrad mobilitet handlar om så mycket – affärsmodeller för kommersiella aktörer lika väl som förändrade tankemönster och ändrade beteenden hos människor. Hur kan ett fungerande samarbetsavtal se ut som tar hänsyn till ansvarsfördelning och ägandeskap?
– RISE uppskattar möjligheterna som öppnas av det långvariga samarbete som stadsdelens fastighetsägare och verksamheter driver och att så många tjänsteleverantörer är intresserade av Gamelstaden, säger Hans Arby, forskare på RISE och ledare för workshopen, gladdes över tjänsteleverantörernas intresse av Gamlestaden. Vad vi kan se nu är att intresset nu också spritt sig till Sveriges ledande mobilitetsaktörer. Det ger ett bra tryck för ytterligare positiva förändringar.

Läs mer

Fastighetsnära, integrerad mobilitet på stadsdelsnivå: Gamlestaden | RISE

Lämna ett svar