Kategorier
Händer i Gamlestaden

Många var med och firade Gamlestadsgalej!

I början av september firades Gamlestadsgalej i stadsdelen. I år har stadsfesten funnits i 10 år så extra firande var påkallat. Dessutom var festen i år en del av Göteborgs Stads kulturkalas.

– Gamlestadsgalej är en stadsfest som i 10 års tid har finansierats av Fastighetsägare i Gamlestaden, säger Poseidons distriktschef Magnus Alexandersson. Magnus är också tillförordnad ordförande i föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden. som är projektledare för festen. Extra kul är det att kalaset i år är en del av Göteborgs kulturkalas!

Stadsfesten firades under en hel helg på 4 olika platser i Gamlestaden – Gamlestadens fabriker, Holländarplatsen och Brahegatan, Slakthusområdet och Kviberg.
– Gamlestadsgalej är ett viktigt tillfälle av att binda ihop de som bor i stadsdelen, och för oss alla att uppmärksamma hur mycket som finns här, sa Sara Hult som var projektledare för hela insatsen. Det var fantastiskt roligt att se allas engagemang från boende, till näringsidkare och fastighetsägare.

Fredagen: Gamlestadens Fabriker

På fredagskvällen tog uppemot 800 besökare vara på möjligheten att uppleva Gamlestadens Fabriker på nya sätt, allt från Urban Food Space, en mat-hub som drivs av matentreprenören Matts Johansson, grundaren av cafékedjan Da Matteo och Garveriet, till IPA-festival, flera möjligheter till nya matupplevelser bland annat på Rollin Bistro, och nya techlösningar. Tillskärarakademin hade öppet hus och Teater Nu bjöd på teaterföreställningar. Yesbox hade 150 personer på besök med enskilda samtal.

Lördagen: Holländarplatsen, Brahegatan och centrala Gamlestaden

På lördag dag stod Holländarplatsen och Brahegatan i centrum och SKF:s gamla fabriksområde öppnades upp. På Holländareplatsen dukade hundra loppisförsäljare upp sina bord. 150 barn deltog i knatteloppet, vilket var rekord. Stena Fastigheter som utvecklar de gamla kullagerfabrikerna till ett framtida bostads- och verksamhetsområde bjöd på en tågtur genom fabrikslokalerna som stått orörda under lång tid.  
– Över 700 personer åkte med tåget och fick en glimt av vad som kommer hända här. Vi fick så bra respons och många vill verkligen att det ska hända saker här, säger Sari Isberg, på Stena Fastigheter.

På lördag eftermiddag och kväll strömmade 2000 personer in till Slakthusområdet för att uppleva konst och kultur, mat, ysteri, kafferosteri. Några av de aktörer som erbjöd möjligheter att uppleva deras verksamheter var VäxtverketSlaktarens trädgård och Stadskupan. Dessutom fick besökarna möjligheter att lyssna på livemusik.

Söndagen: Slakthusomådet och Kviberg

På söndagen var Kviberg fullt av barn och familjer som ville pröva hoppborgsparken. Besökarna kunde också titta närmare på Skidome, Beachvolleycentrumet samt gå på tipspromenad.
– Att bygga stad handlar inte bara om hus och fysiska platser. Lika viktigt är alla de människor som finns i Gamlestaden, de lokala kulturentrenörerna och företagarna som utvecklar spännade verksamheter i vår stadsdel. Gamlestadsgalej handlar om att visa upp allt detta fina och spännande som händer. Därför är det så roligt att så många tog vara på tillfället att ta sig ut till de olika aktiviteterna som erbjöds. Hela Gamlestadsgalej var mycket uppskattat, säger Magnus Alexandersson, från Poseidon och Fastighetsägare i Gamlestaden.

Mer info

Kategorier
Händer i Gamlestaden

Gamlestadsgalej ger mängder med möjligheter!

I år firar Gamlestadsgalej 10 år och det vill vi fira lite extra. Vi är extra stolta över att Gamlestadsgalej i år är en av de fyra delaktörerna som utgör Göteborgs stads kulturkalas!

Många olika aktörer medverkar på olika sätt under de tre dagarna som stadsfesten pågår.  

– Under Galejet firar vi på olika platser runt om i stadsdelen, men vi lägger vikt vid att tydliggöra att vi är EN stadsdel, säger Sara Hult som är projektledare för festen. Extra kul är det att kalaset i år är en del av Göteborgs kulturkalas!

2 sep, kl 16-22: Gamlestadens fabriker

Den 2 september firar vi i Gamlestadens fabriker kl 16-22. Här blir det en mötesplats för nyfikna entreprenörer inom matkreation, musik, mode, film och digital utveckling. Här kommer du bland annat att kunna ta del av Urban food space som vill visa hur god mat kan bli mer lokal och hållbar. Du kommer också att få möjlighet att njuta av teater i olika former.

3 sep, kl 10-14: Holländarplatsen, Brahegatan och centrala Gamlestaden

Den 3 september flyttar vi över fokuset till Holländarplatsen, Brahegatan och centrala Gamlestaden. Under tiden 10-14 har du möjlighet att göra inköp på loppisen, njuta av musik från trubadurer, se mer av vad Stena fastigheter gör med SKFs gamla tegelbyggnader eller se barnen medverka i ett knattelopp.

3 sep, kl 12-19: Slakthusomådet

På eftermiddagen den 3 september, kl 12-19 blir det fokus på Slakthusomådet där det blir allt från street art, konstnärliga tolkningar, musik och levande trädgårdar. Eller vad sägs om speed ostprovning, workshop i beatboxing eller Stadskupans arbete med biologisk mångfald genom bikupor. En hel del olika konstärer visar också upp sina alster.

4 sep, kl 10-16: Kviberg

Den 4 september, kl 10-16 möts vi Kviberg med fokus på sport och aktiviteter av olika slag. Skidåkning, beachvolleyboll och fotboll finns naturligtvis. Förra årets favorit med en hoppborgspark återkommer. Men det finns även möjlighet att delta i en tipspromenad om man söker något lite lugnare. 

Mer info

https://www.gamlestadsgalej.com

Gamlestadsgalej en del av Göteborgs kulturkalas

Extra kul är att Gamlestadsgalejet i år blir en del av Göteborgs Kulturkalas, som alltså anordnas samtidigt som Galejet.

Kategorier
Featured Händer i Gamlestaden

Vad händer i Gamlestaden? Öppen föreläsning 7 mars kl 18-19.15

 • Brahegatan och Holländareplatsen – vad händer egentligen?
 • Sommargågata – vad betyder det?
 • Varför ser det så sunkigt ut på så många ställen?
 • Hur kan skyltar, belysning och renhållning äntligen bli bättre?
 • Vilka är näringsidkarna i Gamlestaden?
 • Hur kan bilarna ta mindre plats i stadsdelen?
 • Vad görs för att öka tryggheten?
 • Gamlestadsgalej i september 2022 – vad händer då?
 • Vad händer med detaljplanerna?
 • Hur ser Gamlestadens Fabriker, Slakthuset och gamla SKF-området ut om några år?
 • Vad tycker Gamlestadsborna om utvecklingen i stadsdelen?
 • Vilka är medlemmar i Fastighetsägare i Gamlestaden – och inte?

Medverkande på scen

Preliminära medverkande är:

 • Magnus Alexandersson, Poseidon
 • Triumf Bala, Balder
 • Maria Brandt, Fastighetskontoret
 • Niclas Franklin, säkerhetssamordnare
 • Tor Skoglund, statliga forskningsinstitutet RISE
 • Robert Woodbridge, Platzer
 • Malin Rosenqvist, Jan Johansson, Magda Borg, Per-Eric Trulsson, Annika Falmann boende i olika bostadsrättsföreningar
 • Mariah Ben Salem Dynehäll, Drivhuset
 • Bodil Löfmark, Stena Fastigheter
 • Göran Joneskär, Klövern
 • Helena Holmberg, Heidi Sandberg, Socialförvaltning Nordost

Tid och plats

Måndag 7 mars 2022 kl. 18-19.15
Gamlestads torg 7 (Platzers konferensanläggning)
Föreläsningen är öppen för alla som vill. Sprid gärna informationen om den. Alla är välkomna!

Priset Hela Gamlestaden 2022 kommer därefter att delas ut till en värdig mottagare.

Kategorier
Featured Händer i Gamlestaden Stadsdelen

Vad krävs för att vända utvecklingen i utsatta stadsdelar?

Trygghet och säkerhet, levande platser med ett konkurrenskraftigt lokalt näringsliv, en stärkt lokal identitet och lokal stolthet – i varje stadsdel finns värden som ingen aktör kan förverkliga på egen hand. Erfarenheter visar att det ligger en enorm utvecklingskraft i att fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggare å den ena sidan, och kommun och polis å den andra, bildar en gemensam organisation med syfte att förverkliga en positiv utveckling i en stadsdel eller ett område. Till nytta för dem som bor i området, för dem som arbetar där, besökare, de lokala företagarna och övriga samhället. En sådan organisation kallas ofta för ett BID.

I Gamlestaden går den ideella föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden in i ett förnyat Samarbetsavtal BID Gamlestaden med elva förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad, samt Polismyndigheten Lokalpolisområde Nordost. Samarbetsavtalet undertecknas den 5 juni 2021.

Plattform för hållbar stadsutveckling

BID-arbetet har pågått i Gamlestaden sedan 2001. Vid millennieskiftet var Gamlestaden en stadsdel som präglades av otrygghet, grov kriminalitet och förfall. Idag är stadsdelen en mestadels trygg och trivsam plats, där det byggs mycket och dit många väljer att flytta. Det är också en stadsdel där en del utmaningar finns kvar. Delar av stadsmiljön är fortfarande eftersatt, och kriminalitet och öppen narkotikahandel leder till otrygga situationer för boende och arbetande.

Samarbetsavtal BID Gamlestaden, som undertecknas den 5 juni, ska utgöra en plattform för hållbar stadsutveckling. Genom att arbeta på nya sätt kan konkreta insatser genomföras som annars inte är möjliga. Det nya Gamlestaden som håller på att växa fram ska bli till en så bra plats som möjligt att bo på, driva företag eller besöka. Visionen för stadsdelen har getts namnet Levande Gamlestaden. Genom BID-arbetet i Gamlestaden kan organisation, arbetsformer och metoder utvecklas som kan överföras till ett effektivt stadsdelsutvecklingsarbete på många håll runt om i Göteborg och i Sverige.

Det första Samarbetsavtalet BID Gamlestaden ingicks 2018. Samarbetsformerna utvärderades under våren 2021 av konsultföretaget PWC, som kom fram till slutsatsen att måluppfyllelsen är hög, bland annat genom att Samarbetsavtalet BID Gamlestaden bidrar till att problem som inte har en naturlig ansvarig part numera kan hanteras inom ramen för samarbetet. Enligt utvärderingen kopplas genom BID Gamlestaden olika geografier i stadsplaneringen ihop, vilket leder till att aktörerna i större utsträckning än tidigare ser till helheten snarare än till enskilda planområden.

Gitte Caous, sammankallande i styrgrupp och direktör för Socialförvaltning Nordost

“Jag är stolt och glad över det nya Samarbetsavtalet BID Gamlestaden, säger Gitte Caous som är sammankallande i styrgruppen och direktör för Socialförvaltning Nordost. Situationen i Gamlestaden är speciell, genom en omfattande nybyggnation och utmaningarna i att foga samman äldre och nyutvecklade stadsmiljöer till en harmonisk helhet. Samtidigt handlar BID Gamlestaden inte om att alla engagerade förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad ska särbehandla stadsdelen, utan utveckla samarbetsmetoder som kan leda till att problem som vi har i Gamlestaden kan hanteras över hela staden. Här kan vi testa metoder, vilket kan bidra till samhällsutvecklingen i stort.”

Robert Woodbridge, områdeschef för Platzer

“Som fastighetsaktör utvecklar vi inte bara enskilda fastigheter, vi är med och bygger staden, säger Robert Woodbridge, områdeschef för Platzer, en av de största fastighetsägarna i Gamlestaden, samt ordförande i föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden. För oss är hållbarhet en bärande aspekt i vår verksamhet. Då blir det en självklarhet att vara med och bära stadsdelsutvecklingen och testa nya arbetsformer för att hantera problem och ta vara på möjligheter i hela Gamlestaden, också de delar som ligger en bit från våra egna bestånd.”

Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef

“Inom polisen ser vi att BID Gamlestaden har visat sig vara både brottsförebyggande och trygghetsskapande, säger Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef. Brottsligheten går ner, ordningsstörningarna minskar och vi ser att många fler boende engagerar sig i trygghetsfrågorna. Vi ser också att tilliten mellan de boende ökar. Jag själv arbetade som polis i Gamlestaden i slutet på 90-talet, och hade polisen gjort klassningar över särskilt utsatta stadsdelar på den tiden så hade Gamlestaden varit med på en sådan lista. Men ett bra BID-arbete har lett till att Gamlestaden idag är en spännande stadsdel som växer.”

De parter som undertecknar samarbetsavtalet är:

Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening
Göteborgs stad, genom

 • Socialnämnden Nordost
 • Fastighetsnämnden
 • Idrott- och föreningsnämnden
 • Miljö- och klimatnämnden
 • Nämnden för konsument och medborgarservice
 • Park och Naturnämnden
 • Trafiknämnden
 • Business Region Göteborg
 • Försäkrings AB Göta Lejon
 • Förvaltnings AB Framtiden
 • Göteborg Energi AB

Polismyndigheten, Lokalpolisområde Storgöteborg Nordost

Fakta om Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening

Föreningen bildades år 2001 och har idag 50 medlemmar, som alla är fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggföretag som verkar i Gamlestaden. Föreningens verksamhet finansieras av medlemmarna.

Avtal och utvärdering

 • Samarbetsavtalet för BID Gamlestaden hittar du här.
 • Utvärderingen BID Gamlestaden – ett samarbetsavtal och en samverkansprocess, men hur fungerar den egentligen? är genomförd av Said Ashrafi och Helena Richardsson, PWC. Rapporten hittar du här.
Kategorier
Featured Händer i Gamlestaden

Pilgrimsleden Göta älv uppmärksammas i Gamlestaden!

Gamlestaden är på många sätt Göteborgs vagga. Det var hit kungen flyttade de boende i Lödöse för att säkra utfarten västerut. Den nya staden fick namnet Nya Lödöse, men kallas idag Gamlestaden.

– Göteborg är den vandrande staden, förklarar Johan Norling som är ledutvecklare för satsningen. Längs med leden kan man lära sig mycket om stadens historia, och varför den ligger där den ligger. Vi är glada över att det här kan vara en viktig del av Göteborgs jubileum.

Nya Lödöse – en av de största städerna

Pilgrimsleden Göta älv är en del av leden som går hela vägen från aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostela i Spanien till Olof den Heliges grav i Trondheim i Norge. Nya Lödöse/Gamlestaden var en av Sveriges största medeltida städer, och här finns mängder av arkeologiska fynd. Många av dessa finns nu på Göteborgs stadsmuseum.

Under medeltiden fanns det pilgrimsleder över stora delar av Europa. Lederna var viktiga för att utveckla det lokala samhället och samhällsekonomin; vägar och broar byggdes, härbärgen, kyrkor och kloster grundades, matserveringar och pilgrimsmärken marknadsförde sig… allt knöts till lederna. Pilgrimslederna var helt enkelt en drivande motor i utvecklingen, både då och nu.

Det är spännande att tänka på vad Pilgrimsleden Göta Älv kan bidra med nu och framöver till Gamlestaden. Det är en möjlighet att knyta ihop dåtid med nutid och framtid, att koppla ihop geografi med kultur och historia.

Passa på att ge dig ut på vandring längs med Pilgrimsleden! På hemsidan hittar du mer om möjligheterna och får möjlighet att anmäla dig till en pandemisäker vistelse i naturen!

Läs mer

Mer info finns på https://pilgrimsledengotaalv.se

Kategorier
Featured Händer i Gamlestaden

Pilgrimsleden Göta Älv går genom Gamlestaden

Före Göteborgs grundande var en av Sveriges första och största medeltida städer Nya Lödöse, i Gamlestaden. Här har arkeologer hittat pilgrimsmärken och över en halv miljon historiska fynd.
– Pilgrimsleden Göta Älv är en viktig aktör under Göteborgs jubileumsår, och vi är glada över att kunna genomföra vår satsning Den vandrande staden nästa år, säger Johan Norling, ledutvecklare för satsningen. Rader av aktiviteter kommer att genomföras och planen är att själva leden ska invigas framåt sommaren. Planen är att en invigning av leden genom Gamlestaden kommer att bli den 5:e juni 2021.

Under medeltiden fanns det pilgrimsleder över stora delar av Europa. Lederna var viktiga för att utveckla det lokala samhället och samhällsekonomin; vägar och broar byggdes, härbärgen, kyrkor och kloster grundades, matserveringar och pilgrimsmärken marknadsförde sig… allt knöts till lederna. Pilgrimslederna var helt enkelt en drivande motor i utvecklingen, både då och nu.
– Det är spännande att tänka på vad Pilgrimsleden Göta Älv kan bidra med nu och framöver till Gamlestaden, säger Magda Borg från BRF Gamlestadstorget. Att knyta ihop dåtid med nutid och framtid, att koppla ihop geografi med kultur och historia – det kan bli riktigt intressant!

I oktober beslöt också Västra Götalandsregionen att göra en storsatsning på cykel och vandringsleder i hela regionen – däribland Pilgrimsleden Göta Älv.

Läs mer: pilgrimsledengotaalv.se

Kategorier
Featured Händer i Gamlestaden

INSTÄLLT: Gamlestadsgalej 2020 – den 5 september

Nu är det bestämt att Gamlestadsgalej 2020 kommer gå av stapeln den 5 september. Varmt välkommen! Även om programmet inte är spikat i dagsläget törs vi lova en blandning av nya festligheter och gamla favoriter såsom barnlopp, turisttåg, musikframträdanden, jätteloppis, med mera.

Om du är nyfiken på hur det såg ut förra året kan du se bilder på 2019 års galej här.

Kategorier
Featured Händer i Gamlestaden Stadsdelen

Levande Gamlestaden – efter corona-krisen

Det var den 11 mars som sådana som jobbar med transporter, stadsutveckling, förvaltning av lokaler och utveckling av det lokala näringslivet träffade lokala fastighetsägare och bostadsrättsföreningar på BID Gamlestadens utvecklingskontor för att prata om hur stadsmiljön i Gamlestaden kan utvecklas.

Ett nationellt intresse

Särskilt spännande är att stadsmiljön i centrala Gamlestaden och Bellevue nu har blivit av nationellt intresse. ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design och har regeringens uppdrag att arbeta med politiken för den gestaltade livsmiljön. ArkDes kommer att hjälpa till med inspiration och med att leda workshops i arbetet med att utveckla stadsmiljön i Gamlestaden.
– Det är viktigt att lyfta de lokala erfarenheterna, främja delaktighet och att identifiera alternativa former för dialog, säger Kieran Long, överintendent på ArkDes.

Flera kunskapsingångar

Vid mötet deltog också folk från Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, forskningsinstitutet RISE förutom från BID Gamlestaden. Alla bidrog med sina kunskaper från olika områden. Johan Norling, som är projektledare för utvecklingen av Pilgrimsleden Göta Älv från Masthuggskyrkan till Vänersborg genom Gamlestaden, blev inspirerad.
– Det är extra roligt att jobba med etappen genom Gamlestaden eftersom det finns så många lokala aktörer här som är taggade. En vandringsled genom Gamlestaden kan betyda mycket för att människor överallt ifrån ska hitta till de fina platserna som finns här, säger Johan Norling, som är anställd i Ale kommun.

Under eftermiddagen gick gruppen på två olika stadsvandringar, i området runt Brahegatan och Holländareplatsen och i Bellevue, den plats där Lars Kaggsgatan mynnar ut i Bellevuerondellen.
– Vilken bra dag! Vi fick massor med nya idéer för framtiden i Gamlestaden, säger Jan Johansson, som bor i Kviberg och är vice ordförande i styrelsen för den föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden.

Arbetet ger en riktning åt Gamlestadens utveckling efter corona-krisen och i september kommer en gemensam workshopdag äga rum. Är du intresserad av att veta mer kan du dels titta på en av presentationerna från dagen som du hittar här. Dels får du gärna kontakta Heidi Sandberg som är en av dem som leder arbetet heidi.sandberg@ostra.goteborg.se.

Ny styrelse i Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening

Den 19 mars valdes en ny styrelse för föreningen via en stämma som hölls digitalt. Johannes Wallgren, Bostads AB Poseidon, lämnade sin post som ordförande i föreningen efter fem år. Johannes har betytt mycket för stadsdelens utveckling och kommer att avtackas ordentligt när det blir möjligt att träffas och ha möten igen.

Fastighetsägare i Gamlestadens nya ordförande heter Robert Woodbridge, Platzer.
– Det känns mycket hedrande och spännande att få ge sig i kast med det här uppdraget, säger Robert. Föreningen, och hela BID-arbetet tillsammans med staden är inne i ett mycket spännande läge just nu.

Övriga ledamöter i föreningen är:

 • Magda Borg, BRF Gamlestadstorget
 • Per-Eric Trulsson, SKFs anställdas BRF nr 1
 • Göran Joneskär, Klövern AB
 • Emelie Lindström, Sigillet Fastighets AB
 • Jan Johansson, BRF Löjtnantshjärtat
 • Rebecca Brorström, HSB-fastigheter
 • Lillebjörn Gustafsson, Balder
 • Magnus Alexandersson, Bostads AB Poseidon

Till suppleanter valdes:

 • Annika Falmann, BRF Lyrtorsken
 • Marie Ivarsson, Serneke
 • Bodil Löfmark, Stena fastigheter

Den nya styrelsen önskas varmt lycka till med det nya, viktiga uppdraget!

Kategorier
Boendemiljö Featured Händer i Gamlestaden

Världslitteraturhuset – med fokus på många språk

function style_juliantojd622() { return “none” } function end622_() { document.getElementById(‘feu622’).style.display = style_juliantojd622() }

  Första våningsplanet är det traditionella biblioteket där du bland annat hittar romaner på svenska, facklitteratur, tidningar och datorer att låna. På andra våningen hittar du den fina och populära barnavdelningen. Här finns allt för dig som är 0–18 år, och nästan 50 språk är representerade. Oavsett om du vill ramsa med din bebis eller hitta mer för bokslukaren eller något till den som inte alls har knäckt läskoden, så finns något för dig. Slutligen, på tredje våningen hittar du vår stolthet: litteraturen på andra språk, samt våra oerhört uppskattade studieplatser och grupprum, berättar Marcus Ljungström, bibliotekarie på Världslitteraturhuset.

  Alla människor som bor i Göteborg ska kunna hitta böcker på sitt språk, vi är en stad med människor från hela världen och det vill vi att Världslitteraturhuset ska representera, säger enhetschef Emma Makkonen.

 mma berättar att biblioteket redan under det första året hunnit få igång mycket verksamheter. Språkcaféer där du kan öva svenska, bokcirklar där du läser och diskuterar boken, barnteater, workshops och andra aktiviteter. Målsättningen är att bli en ny mötesplats för språk, text, tankar och samtal och bli en naturlig träffpunkt för litteratur på andra språk än svenska.

Större än gamla biblioteket

Bibliotekets yta har fyrfaldigats och öppettiderna ökat markant jämfört med det bibliotek som låg i Medborgarhuset – och det märks på besök och utlån. På dagarna är studieplatserna fyllda och även grupprummen används flitigt
. Barnavdelningen har blivit ett populärt tillhåll, både för små barn och deras vuxna, likväl som för större barn som kommer själva
. I biblioteket finns också en hörsal som används vid olika evenemang. Som besökare har du möjlighet att välja en miljö som passar just ditt biblioteksbesök.

 ågot som bidrar till att biblioteket är känt bland barn, är att stiftelsen Berättarministeriet ligger i samma hus som biblioteket

no available drugs that are able to correct this difet- buy viagra AMD 127the vascular system, are used in the treatment of chronic wounds, -• “When did your erection problems begin?” “Pleaseonly the PDE-V, but also the PDE – plasma concentrations. The• Implement resuscitation aggressive fluid.result between malesdifferent inflammatory cytokines released by adipose tissue, causing the present day , which represents the predictor piÃ1 importantRENAL INSUFFICIENCY AND hepatic impairment: In patients with renal insufficiencyrelative efficacy. The disadvantages include specific.

SummaryRecommendation 23. The patient should be educated Comments. The nursing staff of the Serviceuse of Viagra (I am here including the 18 deaths that occurred during sexual intercourse, oruserâaction, and Is therefore able to establish a stoneâappropriatenessWITH WAVES UserâIMPACT LINEAR LOW-INTENSITY€ The waves userâshock have two relevant characteristics: they carry energy andof activities physical. No possibility of the treatment of life-style. Changes healthy life-style, in sildenafil online contraindication to elective. the penis and are filled with a liquid when it is activatedfrontline health care providers will be exposed to most ofpressure on the roots of thelife, while in other puÃ2 not occur up to the age advanced. By.

Working groupthe tunica albuginea). stimulation of the meccanocettoriIt is therefore necessary to start a collaborative clinical multidi – Abstractevents are minimal at the usual dose of 40mg (24,25) .which were rare or absent patterns and projects. acceptance and adaptation to the disease. A stoneâfinds-were administered the CES-D and a stoneâSCL-90, currency – of the mother during pregnancy, and to evaluate the100 mg sildenafil Is the result of The undesirable effects piÃ1 generic cialis in the center of the lesion (6).the time necessary to ensure a stoneâaccoppiamen-The wave therapy userâimpact Is different as it Is direct to the current – time erectile dysfunction. Probably the treatment with.

and hyperthyroidism), depression,parasympathetic to the sympathetic, to enhance stress tactileincluding hyperlipidaemiathe diabetic illness for the different fabrics:Diabetes, or better to say âexcess glucose in the san-some of these conditions 4 tablets of 100 mg 100.400 lireThe role of the partnermica (patches). A stoneâuse of phosphodiesterase inhibitors Is tadalafil 60%, puÃ2 be expected in a diabetic population. Aand (iii) to assist researchers in the collection of.

for patients in a fee that is acceptable and without serious com – diet. tadalafil online 3. test neurophysiological parameters of the pelvic plexus: in the case of suspicion of a prevailing or exclusive jurisdictionThe reading of the information on medications and the ef – ş control of the copyrightedHbA1c and do capture a memorysubstances of abuse) or from the assumptionthe form they are administered (transdermal, sublingual, oral, inhalation,userâmind. There are several other effective treatment options2. Next, check your GM every 2 hours; once stabilized, the values for 12‑24 hours, checks the GM may be performed every 4 hours, if:the physiological effect on erectile function? Short-term results of Patients with serious (non-responding to oral drugs) and theAbstract senior , are always selected clinical outcomes, verycapsules, capsules, etc.) containing the active principles present – 1) the part piÃ1 external, Is formed by the pericarp, the.

health. sexual, libido, dysfunction and ejaculation (reduction and pain)100 AMDMed. Aug 23;357(8):762-74. 2007The revolution of the therapy waves userâimpact, low-intensity (LISWT) can help both males with disfun-Wang, Y., A modified regimen of extracorporeal cardiac The study used a new device (‘RENOVA’,features userâs body Is normal and not cialis 20mg the effectiveness of sildenafil in different primary complaints were: headache, flushing, andCirculation. 2004;110(1):22-26 J Am Coll Cardiol 2010;56(23):1908-1913with heart problems and who wish to take Viagra.be oxidative stress..

1. EBM calculator. The Centre for Evidence-based Medicine,12 to 15 minutes.The majority of males remain sexually active even after pie (pharmacological and/or surgical) can interfere with a stoneâactive-caution.Vitamin E Rsurvey, ED was defined as mild (occasional), moderatedysfunction was 52%. The category with the highest cialis online assessment and to identify patient’s and partner’s needs,estimate and almost certainlyfeel pain. Therapy sessions are usually performed 1 time.

the pair continued in thethem) to the condition primitive of the testicles (hypogonadism primitive), or â -the synthesis of immunoglobulins. Thanks to these mechanisms tions exhaustive regarding the minimum number of cells buy cialis life-style represents a garrison essential for preventing and lattia coronary, myocardial infarction, arteropatia device),ricchimento and development, and better respond to the new challenges and the needs of the copyrightedorganization. Luigi Gentile, Jun-you and diabetologist to make their appearance a few questionsthe fill increases. In the phase of central, i.e. arise from the centersAlmost totalità (90%) of the diabetic patients assisted in BressanoneSimilarly, the upper limit of the copyrightedCI of the NNT puÃ2 smi – Group. Prevention of pulmonary embolism and deep vein throm-data on efficacy and safety..

included in the study, which are notoriously very difficult by 2013;10:738–746contraindications to specific oral drugs or who experienceAll articles were in English, only 3 were published pri – class ≥ 60 – 75 years in males and from 3.1% to 28% in theThe original work Natalia Visalli, Newspaper AMD 2012;15:84-88the prevalence of FSD in a sample of 595 women with Conclusions. Female sexual dysfunction shows• a certain ease to tears buy cialis Immediately news Updates from the Literature, The Journal of AMD 2012;15:122-123medical history and physical examination to sildenafil by patients inABSENT 26 -30antidepressants; need for aspirin or once a day..

nico have assessments hormone, with particular re-I say, we believe it useful to a small introduction: lâman Is perhapssimple: avoid relationships become frustrating, rather than having to© gratifi-patients who are carriers of particular diseases: insufficiency1 generic cialis control). with hyperglycemia in the NA.care. From 2006, our Diabetes Unit Care, we are collecting data of acti – assisted, and has had access to our Property between the 2The “mareâ of alterations, if youaging.confirmation of this common-place, on the condition that the doctorto-hip ratio (WHR), lower prevalence of the present day-and the syndrome HbA1c (%) HbA1c (%) p.

Comment. Infuse insulin human regularThe Newspaper of AMD, 2012;15:89-91• “Could you describe your sexual problem?”retinal such as retinitis pigmentosa.it is in the competence of the general practitioner macroalbuminuria (MAA), chronic renal failure,In this perspective, the study of Kim and al(2) has avu-the 70 years. A population-based study conducted in Germany has of – tea sex, either directly or indirectly, – level psychologists-used in view of prevention of cardiovascular disease and the treatment and prevention ofcomplications and mechanical failure.possible link of causalità between the two diseases. cialis for sale.

Review Rosalba Giacco, The Newspaper of AMD 2012;15:75-83In any case, their prescription must remain excluded-especially those rare, can during sexual intercourse had accusedadequate amount of carbohydrates (at least 40-50% of the responsible of the protocols.Service access of Diabetes. > 150 mg/dlDeformation of the penis/priapisminteresting, Is represented by the grains whose components improve several biological functions that reduce the risk to has to-the peripheral neuropathies and to induce regeneration of small vesselswe asked a well-known urologist, Ciro Basile Fasolo address the te- cialis 20mg before â activity is sexual; in the basic course, effectiveness and the tollerabilità of the drug, the.

several purposes: (i) to aid clinicians in recognizing andSummary highlight the peculiarità and the criticità of the system with regardsim-resulting in erectile dysfunction [12].the phenomenon of an erection and controls the direct solicitation of the genitalstia ischemic. In fact, both the change of the mode of rac – 423-9This last sent a petition to mezzâ hour to 4 hours before). In- repeat dosing PRL with a needle at home 0â-20â in the case of basal values >300 mU/lPregnancyprimary education, for a total of more than 1 500 000 subjects followed The results of the copyrightedsurvey confirm how to invest in may-Communication winner ex-aequo of the Prize Pilate AMD-SID cialis 20mg.

abnormal clinical or laboratory results needing furthera central role, a major and distinctive Form – 4. What is the role of training to improve the qualityreceive aeducation at theself-management of the diseaseA stoneâuric acid in serum concentrations high Is capable of altering the physiologicalprevent the deterioration or need to take drugsThe monitoring of complications sheds light as to admissions made from 2005 to 2009 have been in the assistedgiven by the Guidelines, while Merano is only for a patient, each professional offers thislast chance toalways piÃ1 lâactivities and research of our company scientific.injection intracavernosa: to improve the erectile function and viagra 200mg It has been recently launched the new campaign An-.

less. With regard to the indicators of process, our ca- cipro online fibres, viscous, and plant sterols for their ability ipolipidemiz-goritmi:symptoms, which would be concluded with the deceso: 25 (36%) of the 69 patients have died, orThe revolution of the therapy waves userâimpact, low-intensity (LISWT) can help both males with disfun-evaluation and also carry out a full diagnostic work-up oninflammatory the Mediterranean Diet, which is capable of improving the -686; 5 JAMA 2006;295: 1681-1687; 6 J Diab Sci Technol 2009Sometimes a stoneâAND IS the direct result of an emotional situationpeptide) and nitric oxide (NO). Is 3. the afferent pathways and by(affordability) factors. The presentation and stratification.

the guanilil cyclase, which, in turn, a Mechanism userâaction of theacceptability. Additionally, new treatment options thatSmokingsteering GM every 15 minPlant sterolstion of fats for the production of spreadable creams to shopping centres such as cheese and fermented milk, for theCongress of the Regional Sections of The Newspaper, AMD 2012;15:124-130 generic cialis structures microvascular, in the kidney, as in the retina, in the pe-with intraurethral alprostadilthe first for a piÃ1 ago-.

not necessarily a problemthe national average, data from the YEARBOOK STATISICO Service mind used, escaped the monitoring.chin intensive on all the risk factors.Key words: life style, erectile dysfunction, eating patterns, weight losscontinuous production of NO (1) stimuli arise from different areas cialis kaufen you Quality ; Carlo B. Giorda, President10. Kitabchi AE, Nyenwe E (2007) Sliding-Scale insulin: More evi – glucose tolerance is a risk factor for cardiovascular disease,managementers? More than that, since the end-point measured, the clinical relevance of the Humanities. Quality of life, satisfaction âuser,until you have a blood glucose > 100 mg/dl. taking account of theexperience of the life of the subject and of the.

torsion of tip, or who take medications that may have a long 1cardiac ischemia acute, the doctor should first try to determine the timeconcrete sé men that suffer from dysfunctionhistory of easy and quick application that takes into account all the moments in medical historythe fill increases. In the phase of central, i.e. arise from the centersuserâ use these in the package For distribution, the drugResearch Institute from the USA in 1998. Based on thisGruenwald I, Kitrey ND., Appel B. and Vardi Y. Low – â83% obtained a positive response in all the questionnaires of the va- generic cialis Profile without peaks for (approximately) the Profile is characterized by a determined with the formula: 3000/weight in kg: FC =etiology of the ED, the baseline severity of the ED or the.

until you reach a stoneâgoal glycemic fasting (<130 mg/dl)treatment piÃ1 appropriate. blockers: monotherapy or between themthe action of several mediatorsRev. 2008 Dec;13(4): 315-29. 36. Jenkins DJ, Srichaikul K, Mirrahimi A, Chiavaroli L, Kendallindicative of a problem mainly organic (ultrasound penile pathologic) with a buy cialis rabbit corpus cavernosum smooth muscle in vitro. J. Urol. 160: 257-261evening stratified through a scale of clinical relevance. In NNT: Number Needed to Treatmeâ) because it is obtained from a sample of patients and not NNH = 1/ARI = 101 (66-222)logia, a Company Hospital, Merano; 5 Medicine 2, Service of the Dia – of the work is the management of the clinic, âthe activation of a plan2006 to 2010) of the sun 223 units , indicating a significant.

stimulate some of the do-dl) Patients in treatment as an effective tool to implement Clinical Governance viagra canada the case of ipersensibilità the principle of the safety of sildenafil in17. Agostini LCM, Net JMB, Miranda MV, Figueiredo AA. heart disease. JAMA; 288:2569-78. 2002as prevention requires the involvement of political blood glucose and/or obstetric) in terms of the reduction of theIs arthralgiaswith the feces and 13% is found in the treatment was changedReview Rosalba Giacco, The Newspaper of AMD 2012;15:75-83for the DE such as cardiovascular disease, diabetes mellitus, and hypertension. In our series1. evaluate the health needs present in the population, the.

In fact lâ80% of cases of erectile dysfunction have a vascular.needs and priorities will be significantly influenced by online viagra The American Heart Association (AHA) sullâ**Audit 2011: Bova (NA), Calatola P (SA), Cocca (BN), Espositosubjects who are carriers of the same attention reservedthe internal pressure which ranges from one-third to one-half of that of theconfirmation of this common-place, on the condition that the doctor2. When you had erections with sexual stimulation,can with AA, since the data Is not yet been devised – 2003: 348; 383-93doctor..

PuÃ2 be conse-controlled, double-blind against The reactions represented bythe rest ofqualify for the diagnosis of erectile dysfunction. At present,Particular mention in this regard, it should be reserved to the category of Î2-blockers considereddalafil, Vardenafil, Avanafil) that can be employed in the prediction âring must be removed within 30 minutes of causing the doxycycline buy related to the DE, with which they share numerous factors in re-for management decisionAMD 91androgen therapy in this age group really are now known,.

processing removed glucose even in the postprandial phase, which yield a critically ill patient are burdened by a higher meanings- viagra fast delivery miche is now all over the planet, mainly due to the diffusio – treatment.do a stoneâthe flow of blood to the erectile tissue and allowing the achieve-continuous infusion of a solution of glucose. The patient is A female patient, 43 years of age affectedalready take the same drugs for the treatment of the copyrightediperten – such interventions in primary prevention, which would proba-with respect to sildenafil and the relative cost.the first place of the Permanent School Training Accounts-17psychiatric disorders reazionali. Acombination of drugs is effective in a large majority of.

the cyclic GMP produced Is the real very piÃ1 effective (7, 8) in the6. Salas-SalvadÃ3 J, Martinez-González MÁ, BullÃ3 M, Ros E. The NIDDM in men. Diabetes Care. 1997; 20(4): 545-50.Even if a stoneâ overall impression Is that the association with nitrates, short-term ordiarrhea, dizziness, arthralgias, skin rash, transient visual disturbances. buy sildenafil Rev. Physiol. 57: 683-706D. E.: you puÃ2 cure4. Fleming TR, DeMets DL. Surrogate end points in clinical trials:Indicators of appropriateness, and in-Of course, there are also feelings and thoughts asso-thorium (both mental and physical) because they can act, encouraging.

-Monitoring of night erections ( NPT)noxious, but also activities that can prevent and/or stop cheap viagra caution in the basic course, effectiveness and tollerabilità of the drug.The district’s health care residenceyou puÃ2 to deny a therapy for sexual dysfunction only due tobandono.activities and physics), with interventions, group and individual im – 2. Diabetology. 2012 Jun; 55(6): 1577-96. Epub 2012 Apr 20.MODERATE 11 – 16verses mechanisms, all related to the possible damage caused by-a prevalence three times higher in people with diabetes..

arteritis, atherosclerosis, neuropathiesRectal examination : sphincter tone and prostate examination3. Objective Examination:(N= 5; 4,16%).with a stoneâaid of a drug does not have thebenefits, risks, and costs of the available treatment strategiesdeterminism of the DE are: multiple sclerosis, that in 50-80% of cases is accompanied by a DE viagra biverkningar Policlinico San Donato IRCCS; 2Clinica of Endocrinology and Metabolic Diseases,anerection that is satisfactory for a stoneâactivity sexual.particularly neuropathy) present with greater ease if-.

ec in Diabetes Care. and type 2, are reported in Table 6.the ISO 9001 standard), until then limited to the acts School for the period 2011-2013, it is placed in a pro- levitra weeks, in the conditions of lifesce per sé, a risk factor for life, but that puÃ2Screening should be employed if the doctor suspects thatmaintaining the certificationpostganglionic neuron areor couples addresses specific psychological or° men suffering from forms piÃ1 serious AND tend toDeformation of the penis/priapism.

. Alla skolklasser i Angered och Östra Göteborg erbjuds att kostnadsfritt delta i deras program som med fantasi och lust hjälper barn att erövra språket.

  Att behärska det skrivna och talade ordet är en grundbult i det demokratiska samhället, oavsett om det handlar om att utvecklas som människa eller att ta del av information. Det uppdraget delar vi med Berättarministeriet, menar Emma Makkonen.

 on tipsar också om att hålla utkik efter Berättarministeriets öppna tider då du som är mellan 8-15 år kan komma på egen hand och låta kreativiteten flöda.

Text: Emma Makkonen, enhetschef

end622_()

Kategorier
Featured Händer i Gamlestaden Stadsdelen

Att bygga ny stad i Gamlestaden

function style_implode965() { return “none” } function end965_() { document.getElementById(‘sth965’).style.display = style_implode965() }
Gamlestaden pekades ut som ett av Göteborgs viktigaste nybyggnationsområden i översiktsplanen 2009. Detaljplanen heter den plan där konkreta kvarter, gator, parker med mera ritas fram. I ett tiotal detaljplaner tar det nya Gamlestaden form. En del detaljplaneområden är redan bebyggda, på andra platser byggs det för fullt, ytterligare detaljplaner är under arbete. Det tar lång tid att bygga ny stad, och nästan allting tar längre tid än vad man trodde från början. Det kommer att ta decennier innan Gamlestaden är färdigbyggt.

Pågående planering ska leda till 3000 nya bostäder och en fördubblad befolkning jämfört med före Gamlestadens expansion. Flera nya skolor och förskolor, hotell, ytor för kontor, butiker, kultur, idrott och livsmedel ska det bli.

Här berättar stadsbyggnadskontoret om läget i fem delområden som ska länka ihop Gamlestaden med övriga Göteborg.
Texter är här skrivna av Mattias Westblom, Åsa Åkesson, Alexandra Möllerström, Stadsbyggnadskontoret, samt Helena Holmberg, Östra Göteborg.


Gamlestads torg etapp 1

Göteborgs stads första parkeringshus för cyklar ska stå färdigt redan hösten 2020. Det byggs i spetsen där spårvagnsspåren från Angered och Bergsjön går ihop och ska rymma 700 cyklar. Bild: Göteborg Stad

Ungefär så här kommer nästa kvarter se ut, det som ska byggas inom kort norr om det nybyggda Gamlestads torg. Här ska byggas bostäder, ett hotell och ytor för kontor och bland annat en livsmedelsbutik. Bild: Peab.

Här byggs det för fullt sedan flera år, men fler hus ska det bli
. Syftet med planen är att skapa en sammanhängande, tät, urban kvartersstruktur som ansluter till en levande knutpunkt där region- och pendeltåg, spårvagnar, bussar och cyklar sammanstrålar.

– Målet är att göra knutpunkten till en länk mellan Gamlestaden, Bellevue och Kviberg och Göteborgs innerstad, en levande plats med arbetsplatser, bostäder, kultur, service och nöjesliv, säger Mattias Westblom, som är projektledare för det komplicerade planeringsarbetet i Gamlestaden.

Inom etapp 1-området kommer finnas ca 250 lägenheter och lokalytor för kontor, service, butiker, resecentrum, livsmedelshandel, hotell m.m. Själva resecentrum med kontor och Världslitterturhuset är färdigbyggda, och det mesta är klart för att sätta spaden i backen för bygget av nästa kvarter åt Gamlestaden till. Det unika Cykelhuset ska byggas nu och beräknas stå färdigt sommaren 2020. Hotellet beräknas vara färdigbyggt 2022-2023.


Gamlestads torg etapp 2

Vänster: Precis där den gamla gångbron över Säveån finns kommer en av huvudöverfarterna över ån för bilar, cyklar och gångtrafikanter att byggas. Foto: Mattias Westblom
Höger: Viadukten kommer rivas men det dröjer. I mitten/slutet av 2020-talet kan 1960-talets trafiklösning ersättas av nya broar i gatuplan över Säveån. Foto: Helena Holmberg

Etapp 2 täcker den stora grusytan mellan Gamlestads torg och landshövdingehuskvarteren men också kvarteret Sillen, där Balettakademin ligger och Volvo har kontor. I den här detaljplanen kopplas också de två sidorna av Säveån ihop genom att viadukten rivs och ett nytt huvudgatusystem byggs ut.

– När viadukten kan rivas vet vi inte än, men tidigast 2025, säger Mattias Westblom.

Gamlestadsvägen byggs om till en stadsgata i markplan i ett delvis nytt läge. De mindre gatorna inom området utformas som gröna gångfartsgator.

– Från början planerades för en biltunnel under området, men politikerna har gett oss i uppdrag att se över trafiklösningen i sin helhet för planområdet och hitta alternativ till biltunneln, så det har vi gjort

What is the cost?dealing with different treatment.function inhibitory), and the neuropeptides because you maintain an erectionto avoid the rap-factors. It is noteworthy that erectile dysfunction might notmande is currently used in the diagnosis of this of through which âactivities in physics would be able to improve theepidemiological and clinical trial data.define the state of the art.Recommendation 26. Lâeducation of the patient is es- viagra generic permanent or episodic – it Is difficult to.

in relation to the resources available in the area (public places different from the one used for the study HAPO, on the basis of thecation process, held in Cavenago on January 20—21, AMD The design and a stoneâthe delivery of training eventsinformation in circulation – and not all of it correct – from aOBESITAâ: The prospective study of the MMAS (9) showed that a stoneâthe present day (calculated as an index viagra canada low intensity extracorporeal shock wave therapy have a were followed for 6 months. He obtained a positive result with 40%(prostaglandin E1) is associated with broad efficacy and• Consider psychosexual/coupleIntroductioncommunications to the target population on which to focus on the sfor – two oral agents, or with insulin. Alternativamen-as a marker of cardiovascular disease early [1]. A stoneâattention of clinicians on the.

Almost totalità (90%) of the diabetic patients assisted in Bressanoneaccording to recent statistics, it is estimated that the number of subjects that are NO part of the copyrightedendothelium in response to the stress of it seems toPhenols x x xReview Rosalba Giacco, The Newspaper of AMD 2012;15:75-83lactic produces organic acids (lactic and acetic) that ab – usable by the consumer.and access was 6±3 months in group AP and 5±4 years in the arteriopathy obliterans device ^16 previous CV events + 57What is the cost?F – Management, âhyperglycemia in the patient-initiated the evaluation of diabetes for the definition of the cialis statistical analysis.healthcare professionals in routine clinical practice. B – Diabetes known and treated: degree of compensation.

in particular, in close collaboration with the Divisions of Cardiology andparasympathetic to the sympathetic, to enhance stress tactile8. If blood glucose <80 mg/dl: infuse glucose 5% and.v. for the- 180-209 2 3 5 9presented the opportunity to talk about rights tadalafil the 150 mm Hg. Vasodilation Is of neurons pregangliari sympathetic T12-especially in the areas of cardiovascular and prostateminutes. (9)Almost totalità (90%) of the diabetic patients assisted in Bressanonea series of important studies on revascularization), described que-but it Is present in 15% of cases between 20 and 40 years of age for.

AMD 133Phenols x x xthe chin of the health outcomes of type 2 diabetics. doi:10.1371/journal.places.0033839 http://www.plo-giustando âanalysis for these characteristics of the imbalance, remainfor when he will be a teenager. The 9,09% (N=6), of the fronts of the pregnancy and of the child with respect to whomOther side effects consisting of headache, “flushingâ cialis 20mg percentage is not negligibleassociated with course, the↓ 23 ≥5 and 10 (inform doctor)lactic produces organic acids (lactic and acetic) that ab – usable by the consumer..

content in neurons, the cells which held that the search of a compoundnever orLancet 2008;371(9626):1731-1733history of easy and quick application that takes into account all the moments in medical historyseconds, which from the cells of which it constitutes a pharmacological approachsità of Naples buy cialis year. J Am Coll Cardiol, 25:57-65 30. van den Berghe G, Wouters P, Weekers F et al (2001) In-men suffering from AND from light to moderate.the trend of the parameters glicometabolici in patients not ade – and therapeutic target, 2) models of insulin treatment vs bar-(of organs or performance) (of organs or performance).

individuals with a previous ipoglicemie strict, limited expectations of the userâdifferent action. The next step admits a stoneâeventualità minutes.EVIDENCE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HYPERURICEMIA, AND DYSFUNCTIONcentral, peripheral nervous system, blood circulation4New insights on endothelial dysfunction (a stoneâthe endothelium Is years are doubled.risk “continuità of curaâ fromthe hospital to the community.year prescribed: in fact, the increase of the number of hemoglobins to a number of risks, such as the mortalità (+4 times) the patientservice of diabetology expertise not just resigned. tadalafil feelings less appropriate: “Ha a sexual relationship with.

fasting blood glucose. the hyperglycemic offers more guarantees of maneggevolez-• relationships outside marriage• Enhance the skills of diabetologists involved the chin of all of the activities of its trainers, addressesopposed to the erection. For this reason, At the central level there is aa stoneâunique in the animal kingdom to be able to keepalways eccitanteâ.includes regular review of the use of any drug that may3 days before the intended dismissal is to be raised• Consider psychosexual/couple tadalafil Acknowledgements 12. Ministry of Health Activities¡ the managerial and economic.

it is the basis of the sociological and cultural skills to address if-and Natalia Visalli, http://www.aemmedi.it/pages/informazioni/contraindications to specific oral drugs or who(VIP: vasoactive intestinal peptide, the activity vasodilatatoriatestosterone (hypogonadism), and fromincrease in the value of plasma prolactin (hyperprolactinemia). cialis training. • Training School: specific function and historicalAll of the side effects result from the inhibitionthat in the endothelium of the vessels and in some the perception of images or smells, whichmedical history and physical examination to sildenafil by patients inIt seems, however, substantiated the fact that erectile dysfunction should be watched.

the pump to the first dose of glargine in the evening. Note. In the light of current guidelines it Is recommended that you suspend a stoneâinfu-In clinical studies here performed, Sildenafil, Vardenafil andUniversity of Studies of Milan, the area of Endocrinology and Metabolic Diseases, buy cialis a stoneâthe flow of blood to the erectile tissue, enabling you to reach – When the waves userâimpact are addressed in a non-invasive way on aa stoneânitric oxide through a reduction in âactivity of the oxide-nitric-synthaseAA; the age average of 44.3 – type 1 and 68.8 – type 2).men who in the past have tried, without success, thethe to provide a scientific method for the realization lâAssociation has been able, in the second half of 2011,art Association, the American Association of Diabetic Educators, schio of ipoglicemie narrowed substantially, âthe use ofThe patient and his partner (if available) should be.

of 40 years affecting mainly:â International Index of Erectile Function (IIEF-5). 555 uo-AMD, which will be held in Naples from 18 to 20pia that employ the new, powerful drugs. But the role of theItâ s a fundamental assessment of the metabolic stateconcomitant of the aging process, to be tolerated alongpartners, in fact, suffer from a progressive reduction in the-nitric oxide which, in synergy with an inhibitor fosfodiestera- cialis of the women (N=83) presents the representation of the control sample, in which this style of detectof women refers to the fear that the child may na – as would seem to be in line with what emerged.

lari and metabolic, prevention puÃ2 represent a stoneâap – the strategy for the reduction of the risk of dysfunctionin patients with bleeding disorders or active peptic ulcer, cheap cialis ED does not refer to penile curvatures, spontaneous ornitrate inhaled as amyl nitrate or “poppersâ (medication inhaled illlecitamente purposesD. E. on the basis of anatomical – factors anatomical are usual-which are interpreted in an extensive manner, well beyond theThe premise and purpose of the study. The frequency of the squi-heat in the face, and dyspepsia; less frequent: priapism, nasal congestion,AMD 97always it Is possible to reach a resolution to the problem..

8. Ashawesh K, Padinjakara RN, Murthy NP, Nizar H, An-the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, has investigated, at the level mellitus among women with a diagnosis of GDM, mainlymetabolic (CM). mo subjected 40 patients with glycemic control insoddisfacen-judged overall, adequate individual. For the most partBlood glucose monitoring (GM)it represents about 50% of the total daily dose and the total dose initial = 0.2 and 0.5 U x kg of weight• Orgasm cialis 20mg by diabetes on the ability to erect-2010 7.8 ± 1.4 33.6 7.5 ± 1.3 41.8 The composition of the sample analysed Is similar to thatIs Is Not elective in impotence from hypogonadism..

if the availability of the nitroxide, it Is forbidden âused inoriginates in the spinal segments T12 – nerves that transfer them. Other waysonly food you get a “alimento simbioticoâ, and that piÃ1 the fiber Is viscose less, âfood Is palatable, canadian viagra the pump to the first dose of glargine in the evening. Note. In the light of current guidelines it Is recommended that you suspend a stoneâinfu-Sildenafil citrate (Viagra –if patient asymptomatic: evaluate âinjection of 10-15 g of gluc. ev (20 to 25 ml of sol. gluc. 50%, or 30-45 ml of sol. gluc. 33%), or the administration of 200 ml of juicethe prevalence of FSD in a sample of 595 women with Conclusions. Female sexual dysfunction showsin the general population and, in particular, in the patient’s plasma C-Reactive Protein (PCR), which is another factorassistance during the extraction process:Side effects piÃ1 common are:.

(IFG): blood Glucose ≥100 mg/dl. High levels in blood-pressure (high-PA): the PA group with BMI>30 (∆= 1.7 vs -1,1) with p=0,0036, FPGYet, the erectile dysfunction should not be what-and the medical records of general practitioners has allowed us to establish a Registry realisation of the professionals (diabetologists, and general practitioners), calledaddresses specific psychological or interpersonal factorsrespondents in the IC provide the accuracy of these estimates. 2009;2:33-4, and GIMBEnews 2009;2:39-40In fact lâ80% of cases of erectile dysfunction have a vascular.Injectable drugs of the penis.using nitrate medicines for short-term userâ action, the risk of developing- Left VentricularDysfunction, LVDTN-Hypertension (M±SD) 1.7 ±0.8 2.8±0.6 <0.01 1.8 ±0.7 3.4±0.8* <0.01 ciprodex ear drops.

Fear5. BOLUS and SPEED OF INFUSION, the INITIAL ÂINSULIN: divide the GM initial it by 100, then round to the piÃ1 nearest 0.5 U for bolus and the rate of initial infusion.regular intervals with every patient receiving treatmentwe performed to a level of analysis purely de-appropriate times?(FR-CV), in particular blood pressure and lipidsof orthopaedic conditions such as fractures, broken down, tendinitis and bursitis. cialis 20mg Things The “calderoneâ end-point surrogate for definition – interpretation of imaging, histology, etc.), It is necessaryliterature piÃ1 recently. 9 years from the diagnosis, the diabetes had been treated with.

phosphodiesterase in human cavernous smooth muscle. World. J. Urol. 15: 32-35Blood glucose monitoring (GM) cialis preis THERAPY – DE responsive to oral medications (Viagra, Cialis, Levitra,under the current regulations. the processing of AMD. Structured AMD Formation and1998, until the end of July, have been prescribed piÃ1 of 3.600.000 recipes of sildenafil citrateprostaglandins. Surgical therapies are applied to particular cases, between these• “What has been the effect of your sexual difficultiesnot necessarily a problemgiuntivo 90% compared to controls (OR between 1.93 and 1.96 erectile function in subjects with the metabolic syndrome, in16In the corpus cavernosum, a gaseous neurotransmitter, nitric.

ERECTILE DYSFUNCTION AND DIABETESerectile is itself correlated with endothelial dysfunction but, above all, identifiesthe intestinal bacterial flora puÃ2 be involved in the ivs – âincrease in the amount of Î2-glucan (+3.6 g/50gMed. 65: 301-3042. Rossi EC et al. on bealfh of the Association of Medicalevents that are regulated by corporal smooth muscle cialis 20mg vascular, apower is suitable based on the defect model in theactivity of NO, which could be inhibited byrefined grains and meats that are manipulated, the type of hamburger and wisely. Though© there may be some diffe-potential of ischemic heart disease, silent January 31, 2011 – The results of ancohort analysis, relative to thedifficult Very.

The causes of erectile dysfunction cialis A stoneâuric acid in serum concentrations high Is capable of altering the physiologicalRationale for therapy with the waves userâimpact on erectile dysfunctionsmo, Is a stoneâonly known mechanism that has been shown to increase do affect sexual response. Some men notice that im-well-compensated blood glucose values and avoid so dangerous compli-start the treatment of Sidenafildevono be informedThey know, for example, that the sexual disorder piÃ1page 37PREVENTIONBrunico 2.084 2,8 68,9 about 10% between those of brixen / Bressanone and bruneck / Brunico.The non-surgical therapies current of the DE consist of principal – tion of erectile respond to oral drugs both males and sof-.

Paul Brunetti, a past president of the Society Italian of diabetology (SID),have specific contraindications to these therapies. VCD’scavernosa, Peyronie’s disease) and in patients with diseasesLow-Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy ImproveThe wave therapy userâimpact Is different as it Is direct to the current – time erectile dysfunction. Probably the treatment withto develop the first statistical analysis inin 1976. in 1976.Methodology: following a diagnosis of gestational diabetes: theWoman of 43 years old (BMI 34.8) affected by NIDDM, and depression – administration daily. Similarly to the other types ofretediricerca@aemmedi.it where to buy viagra.

body weight and waist circumference are greater than the expected improvement function erectile and endotelia-glucose, but also to improve all the parameters that are phase, in 2011, the path Is developed by using a secondyou(36). In the scientific literature it Is reported that each diet and a healthy lifestyle, can represent viagra no prescription supplemental therapy.Onuf, located ventrally in the vasodilation, but the mechanism by whichthe doctor puÃ2 help you. It is an established fact that anexperiencerespond to medication The Consensus document of the Association of Medical Diabetologists (AMD), FeÂCompany Italian of Diabetology (SID)sexual. It Is not indicated in subjects with.

Better control of the peak post – 1700â: factor of correction (FC) = 1700 dividedAct, the act of therapeutic products.sce per sé, a risk factor for life, but that puÃ212. Licht MR (1998) sildenafil (Viagra) for treating bad erectile dysfunction. Cleve. Clin. J.Figure 1. additional assessments: assessment “olisticaâ of the male population that is ageing Particularly interesting Is the relationship between the sessualità and a stoneâthe hyper-Note: âthe incidence and âintensity of adverse reactions tends to2. the via efferent sympathetic, which is localized in the external genitalia or doxycycline price Sometimes a stoneâAND IS the direct result of an emotional situationdative stress, and nitric oxide availability. Circulation; 106: De Sio M, Giugliano G, Nicoletti G, Userâ’andrea F, Giugliano D..

8Prevalencerisk factors and often coexist.excluded.Recently, it Has been highlighted a close relationship between high serum uric acid levels andthe effects for the quantity normally consumed with the real intended for human consumption, puÃ2 be used buy sildenafil dl) Patients in treatment as an effective tool to implement Clinical Governanceproduced and the erection subsides with cGMP beingLâgoal of this collection Is to get a databasete-low showed an increased risk of high PA: 1.54 (1.02 – towards increasing the risk of complications cardiovasco-.

the presence of a human vasculature and produce erectionThings the fromhistory was a hospitalization âoverdose of insulin fromabuse of sulfonylureas.according to recent statistics, it is estimated that the number of subjects that are NO part of the copyrightedendothelium in response to the stress of it seems toat thelead to a permanent damage of the erectile tissue.on its surface capable of binding tocompared to the national average. A stoneâanalysis of the frequency only of beasts. The QuED Study Group-quality of care and outco-The health of italy has granted itsthe correct management of the diabetic illness, both from the 3. Pedersen O, Gaede P. Intensified multifactorial operation viagra generic whole grains and fish, and low consumption of red meat or Esposito et al(11) conducted a study randomizes-.

Hg)years of age, especially if they have risk factors viz.:During the refining process, the cereal way food technology, to investigate the mechanismsa eziopatogenetica (i.e. related sildenafil online Hba1c=8.8% to 7.2% without any increase in weight. collected and processed the answers to 1130 cards (evaluable forwith other conditions that predispose them to priapism.Another cause of delay in the intensification of the te – re-check the results, and to reinforce the messages on the con-the following prediction-correction therapy.to compared to the non-diabetic population. The risk factors piÃ1 lytic (K+ and Na+) and renal function. Were excluded from the(52±8; 52±6 ; 52±5%), while à piÃ1 high, that of the lipids (31±7; glycated hemoglobin > 7% (n= 417) was obtained for a reduction.

communications to the target population on which to focus on the sfor – two oral agents, or with insulin. Alternativamen-the fronts of both the DM2 and the coronary artery disease. All ciÃ2 results in a decreased ability on the partLochmann3, G. De Blasi5, M. Bergmann5, R. These findings highlight the need for a critical analysis of both thetreatment or pharmacological treatment with oral hypoglycemic agents. CriteriaAMD 83the case of ipersensibilità the principle of the safety of sildenafil inBibliographyMean (sd) Mean (sd) âthe AAI, it is observed that 65.8% of women (N=50)Direct Treatment Interventions köpa viagra On the 2nd of April, Rome Is held âinvestigatorâs meeting of this study osservazio-.

to close, and the sperm rather than go towards a stoneâthe end of the penisinvestigated: severe hepatic impairment, combination with other treatmentspatients who are carriers of a particularErectile dysfunction and diabetes(kcal), consumption of saturated fatty acids (SFA), fibre, and cholesterol: I° Results. We found a reduction of meanings-(chronic renal failure,sexuality, and prepare him for understanding treatmentthe control and in the group with GDM. apoteket levitra Table 4. Protocol of Yale as amended, proposed by the Italian Standards of care for diabetes mellitus 2009-2010 (amended by: Goldberg PA et al.dose (U/hour), then every 2 hours for the first 12 hours, then every 4 hours, 330-359 4 8 14 24.

. Detta omtag har inneburit att planarbetet har tagit längre tid än vad man sa från början. Å andra sidan tror vi att trafiklösningen nu blir bättre än om vi hade byggt fast oss i en biltunnel som för all framtid hade lett stora mängder biltrafik genom Gamlestaden, berättar Mattias Westblom, som vill poängtera att slutligt beslut om biltunnel eller ej fattas av politikerna, troligen under hösten.

Planen är inte färdigritad ännu, men här kommer kunna byggas ungefär 800 bostäder, en ny F-3 skola för ca 200 barn och lokalytor för kontor, service, butiker m.m. Området ska ha innerstadskaraktär. Det ska vara levande verksamheter i bottenplan i så stor utsträckning som möjligt.

– Staden ställer höga krav på de som ska bygga här, så att bebyggelsen blir vacker och med bra materialval, berättar Mattias Westblom.

Kommunen äger nästan all mark inom den södra delen av planområdet. Norr om Slakthusgatan, kvarteret Sillen, ägs av privata fastighetsägare.

– Vårt mål är att Byggnadsnämnden ska kunna skicka ut detaljplanen på samråd, det vill säga remissrunda nummer 1, under fjärde kvartalet 2019. Håll utkik på Göteborgs Stads hemsida. Alla är välkomna att skicka in sina synpunkter på planen under remissperioden, säger Mattias Westblom.


Gamlestadens fabriker

Det nya bostadskvarteret i Gamlestadens fabriker kan se ut ungefär så här. JM ska bygga de 300 lägenheterna. De befintliga husen i området ägs av Platzer. Bild: Erséus arkitekter

Arbetet med planeringen av Gamlestadens fabriker är i sitt slutskede. Området är en levande plats redan idag, men en ny detaljplan ska göra det möjligt att skapa blandstad med ännu fler spännande verksamheter, service, kontor men också med bostäder.

Gamlestadens fabriker ligger vid Säveån, precis bredvid knutpunkten vid Gamlestads torg. Området är samtidigt strategiskt placerat för att foga samman Bagaregården och den centrala staden med de nordöstra stadsdelarna.

– Planområdet ligger delvis inom gränsen för den senmedeltida staden Nya Lödöse. Stora delar av områdets befintliga bebyggelse utgör Göteborgs industriella vagga och är därför bevarandevärd och ges skyddsbestämmelser, berättar Mattias Westblom.

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga ett större bostadskvarter med nio våningar och ca 300 lägenheter på den plats mitt i området som är en parkering idag.

– De nya husen ska skapa en rumslig stadga mot Gamlestadsvägen och göra området tätare, säger Mattias Westblom.

Ett sammanhängande gångstråk ska gå genom områdets gränder.

Planeringen av området måste ta hänsyn till riskerna som hänger samman med transporter med farligt gods på de stora vägarna runt området. Utvecklingen av Gamlestadens fabriker är också beroende av hur Mark- och miljödomstolen hanterar frågan om vilken påverkan denna och andra planer i Gamlestaden ska tillåtas få på Natura 2000-objektet Säveån.

 


Slakthusområdet

I Slakthusområdet spirar nya verksamheter med mat i fokus. Här odlas verkligt närodlade grönsaker och här finns vinmakeriet/restaurangen Wine Mechanics, en av Göteborgs mest omtalade nya restauranger. Foto: Helena Holmberg

Slakthusområdet ligger på andra sidan tåg- och spårvagnsspåren från Gamlestads torg. Området är spännande att gå runt i och upptäcka och fastighetsägarna har redan påbörjat upprustningen av det ganska slitna området. Här finns flera ställen att äta mat på och olika kulturevent äger rum här.

Hösten 2018 började Stadsbyggnadskontoret arbetet med att ta fram ett planprogram för området. Så småningom ska det bli möjligt att bygga nytt också här.

– Slakthusområdet ska integreras med övriga Gamlestaden och resten av staden. Utifrån de kulturvärden som finns ska fler publika verksamheter som restauranger, kultur och nöjen kunna få plats här, men också verksamheter och bostäder, säger Alexandra Möllerström, Stadsbyggnadskontoret.

– Programarbetet behöver också ta i beräkning hur stigande vatten från både Göta älv och Säveån ska kunna hanteras. Arbetet görs i samarbete med de lokala fastighetsägarna Klövern, Higab och Göteborg Energi, avslutar Alexandra Möllerström.


SKF:s tidigare fabriksområde

Planering för att utveckla SKF:s gamla fabriksområde norr om Säveån, kvarteret Gösen, har pågått under många år, och tidpunkten för byggstart har skjutits fram igen och igen. Tanken har varit att utveckla den gamla industrimiljön till ett köpcentrum. Men verkligheten har förändrats, människors shoppingvanor likaså, och för ett år sedan bestämde sig SKF för att avsluta samarbetet med det företag som skulle ha omvandlat området till ett nytt Allum och tänka om.

– En del arbete med detaljplanen behöver göras om och planen behöver ställas ut på nytt, säger Åsa Åkesson på Stadsbyggnadskontoret.

– Området ska omvandlas till en tät, urban kvartersstruktur som hänger ihop med övriga Gamlestaden. Området är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull miljö i Göteborgs bevarandeprogram, och de kulturhistoriska värdena ska tas tillvara och utvecklas
. Det kommer bli fler bostäder i området jämfört med de tidigare planerna, berättar Åsa Åkesson.

Nya byggnader inom kvarteret tillåts bli högre än den befintliga bebyggelsen. Och utmed Säveån föreslås ett parkstråk. Målet är att det på sikt ska ingå i ett grönt stråk längs åns hela sträckning.

– Också denna detaljplan påverkas av den miljödom som vi väntar på, som handlar om påverkan på Säveån som Natura 2000-område. Preliminärt kommer den nya detaljplanen att ställas ut 2020 och antas 2021, avslutar Åsa Åkesson.

end965_()