Kategorier
Händer i Gamlestaden

Vad händer på Brahegatan?

Brahegatan är en av de viktigaste gatorna i Gamlestaden på grund av sitt centrala läge. Gatan har samtidigt många och stora utmaningar, genom brister i hur den fysiska miljön tas om hand, dominans av bilar, problem med narkotikahandel och att många upplever platsen som otrygg.

Brahegatan är den lilla gatan i Gamlestadens mitt, precis vid SKFs spårvagnshållplats. Det är också en gata där ett antal problem har hopat sig. Många har gjort observationer som tyder på att det förekommer narkotikahandel i det här området. Den fysiska miljön har en hel del brister. Klotter får sitta kvar länge innan det tas bort, och det har varit mycket skräpigt på platsen.

Samarbete är nyckeln

Det här är en viktig plats. Det får inte finnas platser med så många olika problem någonstans, men än mindre i en stadsdels mitt, där barn rör sig till och från skolan och vuxna går till jobbet. En orsak till att det ser ut som det gör är att ansvaret för platsen är delat mellan många. Bara på den del av Brahegatan som vetter mot Artillerigatan finns fyra olika fastighetsägare, och sen har Göteborgs Stad ansvar för ytan mellan husen. Och nu börjar en förändring ske, och nyckeln heter samarbete.

Sommargata

För andra året i rad gör Stadsmiljöförvaltningen, före detta Trafikkontoret, en sommargata med begränsningar för biltrafik på Brahegatan.

– Vi arbetar med sommargator för att göra det möjligt för människor att använda platser på nya sätt. När vi utvärderade förra årets satsning såg vi att boende och besökare vid Brahegatan uppskattade sommargatan mycket. Vi har ändrat en del och minskat ytan där biltrafik begränsas för att underlätta för de lokala näringsidkarna, säger Hanna Kuschel på Stadsmiljöförvaltningen.
  – En annan erfarenhet från Brahegatan är att platsutveckling kräver insatser från många för att det ska fungera, säger Hanna Kuschel.

Stora fastighetsägare ger stöd

Sedan ett par år tillbaka arbetar fastighetsägarna vid Brahegatan tillsammans för att förbättra miljön och öka tryggheten. Det är Poseidon, Balder och bostadsrättsföreningen Koljan som träffas regelbundet. Det finns också en fjärde fastighetsägare på platsen som tyvärr avböjer allt samarbete med grannar.

– Det allra viktigaste som en fastighetsägare behöver göra är att arbeta aktivt och professionellt med lokaler i gatuplan tillsammans med de butiker och restauranger som är hyrestagare. Vi som är stora bolag kan hjälpa och stötta en liten bostadsrättsförening med dessa svåra frågor, och det gör vi på Brahegatan, säger Magnus Alexandersson, distriktschef för Bostads AB Poseidon.
– Föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden har arbetat fram policies för skyltar och uteserveringar för verksamheter i gatuplan. Föreningen har också arbetat fram en gemensam bilaga till lokalhyreskontrakten som alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Gamlestaden med lokaler i gatuplan kan använda för att förebygga brottslighet och osund konkurrens, säger Magnus Alexandersson.

– Vi upptäckte att flera fastighetsägare på platsen helt saknade avtal med någon klottersaneringsfirma. Det är inte konstigt att det blir fult och nedklottrat då. Så vi har kunnat erbjuda flera fastighetsägare att teckna ett hängavtal med vår klottersaneringsfirma, säger Lucas Samuelsson, förvaltare på Balder.

Mirass Jalil är sedan något år tillbaka ordförande för bostadsrättsföreningen Koljan på Brahegatan.

– Det är ett jättestort ansvar för alla oss som på vår fritid sitter i styrelsen i bostadsrättsföreningar för att sköta fastighetsekonomi, renoveringar och daglig skötsel, samtidigt som vi jobbar med helt andra saker på dagarna. Det är väldigt bra för oss att kunna diskutera olika frågor med Magnus och Lucas, säger Mirass Jalil.

Än är alla inte med

Det får stora konsekvenser när en fastighetsägare på en plats inte vill vara med och samarbeta. I samband med sommargatan har grannfastighetsägarna erbjudit sig att sätta upp fasadhängd belysning tvärs över Brahegatan. 

– Tyvärr får vi inte ens fästa belysningskablar i fasaden på vår grannfastighet, även om vi erbjuder oss att bekosta allt, berättar Lucas Samuelsson.

– Med tiden hoppas vi att Brahegatan kan bli en permanent platsbildning med mer plats för människor och lokala företagare, och mindre plats för bilar, avslutar Magnus Alexandersson, Poseidon.