Kategorier
Featured Rapport Gamlestaden Stadsdelen

ARRANGEMANGET INSTÄLLT. Torsdag 19 mars, kl 18.

Föredragning den 19 mars kl 18 tyvärr inställd!
På grund av den rådande utvecklingen av smittspridning så måste vi ställa in föredraget och prisutdelningen den 19:e mars. Vi planerat att återkomma med inbjudan längre fram, när läget ändrats.

Årsstämma genomförs i annan lokal

Fastighetsägare i Gamlestaden kommer däremot att genomföra sin årsstämma samma dag. Lokalen blir istället Utvecklingskontoret, Lars Kaggsgatan 12, kl 18.00.

 

=======   TIDIGARE INBJUDAN FÖR KÄNNEDOM  ========
Varmt välkommen till en informationsträff om Gamlestadens utveckling och den nybyggnation som planeras just nu.

Tid: torsdag 19 mars 2020 kl. 18
Plats: Hiphop-akademin, Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset)

Föredrag

Mattias Westblom, Stadsbyggnadskontoret och projektledare för detaljplaneringen i Gamlestaden, berättar om den viktiga nya detaljplanen mellan Gamlestads Torg och de gamla landshövdingekvarteren.

Helena Holmberg, BID Gamlestaden, rapporterar om arbetet med Levande Gamlestaden, stadsmiljölyft och idéer för platsutveckling, den nya Gamlestadspatrullen, samlingar för ökad trygghet med mera.

Robert Woodbridge, Platzer, Bodil Löfmark, Stena, Göran Joneskär, Klövern, Annika Janson, Higab, Josefine Edstrand, Peab berättar kort om sina respektive utvecklingsprojekt.

Prisutdelning

Priset Hela Gamlestaden 2020 delas ut.

Årsstämma

Därefter följer ordinarie årsstämma för Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening. Alla intresserade är välkomna att stanna kvar på årsstämman. Föreningen är öppen för alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggare i Gamlestaden och dess närhet. Medlem i föreningen har rösträtt på stämman. Handlingar till stämman sänds ut per brev till alla fastighetsägare i Gamlestaden runt 10 mars. Några veckor efter stämman sänds som vanligt ut inbjudan till medlemskap i föreningen med inbetalningskort till samtliga fastighetsägare i det område vi arbetar med.


Under 2020 behandlar Byggnadsnämnden den detaljplan som handlar om området mellan Gamlestads Torg och landshövdingehuskvarteren i det befintliga Gamlestaden. Så här kan området komma att se ut i framtiden, jämfört med den trafikapparat som dominerar området idag. Bild av White arkitekter.

Lämna ett svar