Kategorier
Featured

Trygghetsmöte Gamlestaden

FULLT FOKUS PÅ TRYGGHETEN. I onsdags möttes 45 personer som representerar ett 35-tal olika organisationer, kommunala förvaltningar, polisen, företag, SKF, Systembolaget, bostadsrättsföreningar, byggföretag, fastighetsägare, Västtrafik och boende i stadsdelen för att prata problem och möjligheter i den egna stadsdelen med fokus på trygghet. Mötet var på länk så klart, fotot längs upp är från ett trygghetsmöte före pandemin.

Exempel på lokalt engagemang

Trygghetsmötena i Gamlestaden äger rum en gång per termin sedan 2016, och är ett exempel på hur det lokala engagemanget och förmågan att hantera gemensamma problem bara ökar med tiden, när det man gör bottnar i en stabil gemensam samarbetsorganisation som ett BID är. Trygghetsmötena visar också att det krävs långsiktighet och uthållighet för att kunna arbeta med att lösa olika problem allteftersom.

Konkret arbete med en plats

Att jobba med plats är ett effektivt sätt att jobba brottsförebyggande, och på onsdagens möte diskuterades situationen i Centrala Gamlestaden, Bellevue Industriområde, Kviberg, vid skolgårdarna och på Gamlestads Torg. Ett antal konkreta insatser har blivit resultatet av trygghetsmötena under årens lopp. En del blir bättre på de olika platserna, men det finns också en del besvärliga utvecklingstendenser att ta tag i. Covid påverkar också så klart allt situationen i stadsdelen.

Fokus på Gamlestads Torg

Vid onsdagens möte beslutades att gå vidare med situationen vid Gamlestads torg, tillsammans med de aktörer som har ansvar för platsen och i samarbete med polisen, Världslitteraturhuset, fältarna med flera. Det är alltid de som äger fastigheter och de som har ansvar för gator, torg, kollektivtrafik med mera som har förmåga att hantera konkreta problem som har koppling till en plats. Förhoppningen är att få till en bättre samordning av de olika insatser som görs på den här platsen.

Lämna ett svar