Kategorier
Featured Rapport Gamlestaden

PWCs utvärdering visar: Samtliga mål med samarbetsavtalet har uppnåtts!

BID Gamlestaden är ett samarbetsavtal mellan Fastighetsägare i Gamlestaden och ett antal förvaltningar inom Göteborgs stad, som undertecknades 2018. I avtalet ingår också att arbetet ska utvärderas för att man ska kunna se att det man ville har blivit verklighet. 

***
“BID Gamlestaden är en institution i Göteborg. I princip alla
som arbetar med dessa frågor känner till BID Gamlestaden”
(citat ur utvärderingen)
***

Socialförvaltning Nordost tog därför kontakt med två personer på PWC efter nyår 2021 för att göra utvärderingen – Said Ashrafi och Helena Richardsson. Man hade redan tidigt bestämt att det som skulle följas upp var om avtalets mål hade uppfyllts, om BID-strukturen hade gjort nytta, om det finns nyttor i stadsdelsutvecklingen som inte hade kunnat skapas utan BID Gamlestaden, vilka faktorer som i så fall var avgörande för utfallet och hur samarbetet skulle kunna utvecklas.

– Det har varit mycket intressant att göra utvärderingen, säger Said Ashrafi som är ansvarig för verksamhetsområde samhällsbyggnad. Det har blivit väldigt tydligt att samarbetet i sig har skapat nytta både inom och utom organisationerna. För mig är det intressant att hela rapporten beskriver hur samverkan på riktigt kan ske.

En viktig slutsats är att BID Gamlestaden har inneburit att samarbetet har gått från prat till gemensamt agerande.

***
”Det finns en väg in i Gamlestaden och en väg in i Göteborgs stad
för frågor rörande stadsutveckling i Gamlestaden.”
(citat ur utvärderingen)
***

Metod och resultat

Så hur har konsulterna genomfört utvärderingen då? På flera sätt visar det sig! Man har studerat dokument och rapporter, intervjuat 17 personer, och skickat ut en enkät till ett antal aktörer. Och vad har man då kommit fram till?

  • Avtalets mål har i hög grad uppfyllts.
  • BID-strukturen i sig har underlättat samarbete och minskat dubbelarbetet.
  • Nya forum för kunskap och information har skapats.
  • Man har haft möjlighet att göra saker, och skapat en större samsyn mellan olika aktörer.

– Flera av dem vi intervjuat har tydliggjort att det framför allt är när det finns problem i gränslandet mellan olika aktörer, som samarbetsavtalet gjort att problemen kunnat hanteras bättre, tydliggör Helena Richardsson som är verksamhetsrevisor och rådgivare. Flera aktörer betonar att man via samarbetsavtalet kan komma fram till en gemensam lägesbild. Det i sig underlättar naturligtvis att hitta bra gemensamma insatser.

Ladda ned utvärdering

Ladda ned PWCs utvärdering av BID Gamlestaden (PDF)

På bild i topp: Said Ashrafi och Helena Richardsson, PWC

Lämna ett svar