Kategorier
Kunskap och forskning

Vad hände långt under marken i Gamlestaden på 1400-talet?

Historien om staden Nya Lödöse började på 1400-talet. 1397 hade de nordiska länderna undertecknat en fredsunion i Kalmar, men det dröjde inte länge förrän Västsverige blev skådeplatsen för nya unionsstrider. Nästan hela den viktiga kusten mot väster tillhörde Danmark, det var bara en smal passage utmed Göta älvs mynningsområde som oftast behärskades av Sverige. År 1473 undertecknade därför den svenska riksföreståndaren Sten Sture ett beslut att bygga en ny stad vid Säveåns mynning vid Göta älv. Datumet var den 17 augusti.

Den äldre handelsstaden Lödöse som grundades på 1000-talet låg drygt 30 kilometer norrut utefter Göta Älv. Under unionsstriderna på 1470-talet fick svenska skeppare betala tullavgifter på väg till och från Lödöse och detta brukar ses som en av orsakerna till att man beslutade att bygga en ny stad närmare Västerhavet. Städerna kom att kallas Gamla Lödöse och Nya Lödöse. 

Nya Lödöse med trähus och stenlagda gator erbjöd nyinflyttade tullfrihet i 20 år. Snabbt fick staden en befolkning lika stor som Kalmar och Söderköping – alla stora utskeppningshamnar. Men det var inte slut på krigen. Staden flyttades därför på 1540-talet till en plats intill Älvsborgs fästning men Älvsborgsstaden brändes ner 1563. Nya Lödöse återuppbyggdes och snart växte befolkningen till 1500–2000 personer. År 1612 brändes och skövlades staden igen för att slutligen brännas ned 1624 på order av Gustav II Adolf, den svenska porten mot väster skulle ligga i Göteborg.

Gamlestaden

Nya Lödöse föll i glömska och på platsen där staden låg byggdes så småningom stadsdelen Gamlestaden. Men spåren efter medeltidsstaden finns kvar under gatorna, frusna i tiden. Och tack vare de stora arkeologiska utgrävningarna som genomförts på grund av nybyggnationen i Gamlestaden vet vi nu mer om Nya Lödöse än någonsin tidigare. 

Mattias Öbrink är arkeolog och har arbetat med utgrävningarna i Gamlestaden större del av tiden sedan 2013.

– Det är stort att få vara med och hitta sådant som ingen visste om, att hitta gator och tomter och se hur de hade det. Nu vet vi hur Nya Lödöse såg ut, säger Mattias Öbrink.

Källa historisk text: arkeologerna.com/Nya Lödöse