Kategorier
Kunskap och forskning Stadsdelen

Det ska bli lättare att klara livet utan att äga egen bil i Gamlestaden

Gamlestaden är en snabbväxande stadsdel. Trafiksituationen är ett stort och växande problem, samtidigt som det finns ett omfattande bilberoende i stadsdelen och bilarna tar mycket plats i stadsmiljön.

Stadsdelsövergripande mobilitetssystem

Den 28 september var det kick-off för pilotprojektet SÖMS – Stadsdelsövergripande mobilitetssystem. Projektet är en fortsättning av den förstudie som forskningsinstitutet RISE genomförde tillsammans med BID Gamlestaden under den gångna vintern och våren och som involverade flera fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Gamlestaden.  

– Vi har fått stöd av Vinnova för ett tvåårigt projekt där vi ska utveckla och testa en lösning för att få fler mobilitetstjänster på plats, tjänster som ska hänga ihop oavsett vilken hyresvärd eller bostadsrättsföreningen du bor hos eller vilken arbetsgivare du har, förklarar projektledare Tor Skoglund.

– De medverkande har redan börjat fundera på hur allt ska kunna sys ihop, både på lång sikt och under piloten så att det blir tillräckligt bra för att kunna utvärdera användningen.

Mobilitetstjänster och förändrad infrastruktur

På Kick-offen presenterade deltagande tjänsteleverantörerna sina lösningar och hur de kommer bidra till projektet – allt från parkeringssystem, bildelningstjänster, el-cykelpooler och biluthyrare.   Vid mötet medverkade även tjänstemän från Göteborgs Stads trafikkontor och stadsbyggnadskontor, och berättade om utbyggnadsplaner och kommande trafikförändringar i Gamlestaden. Färre barriärer, bättre gång- och cykelvägar och trygga och trivsamma gator och torg är en viktig del i systemlösningen för Gamlestaden.  

De medverkande aktörerna möttes också kring frågan om vad som är centralt att projektet har fokus på för att arbetet ska kunna bli framgångsrikt. Några saker som nämndes var att systemet är tillgängligt för alla, hur man ska hantera säkerhetsfrågor, och hur kommunikationen ska fungera.

– Det vi vill göra i projektet är att skapa en gemensam marknad av mobilitetstjänster, som fungerar och är tillgängliga för många användare, säger delprojektledare Maria Schnurr på RISE.

– Att inte bilpooler och andra tjänster är låsta till enskilda fastigheter utan del av en helhet gynnar naturligtvis även tjänsteleverantörer, fastighetsägare och stadsdelen i stort. 

Gamlestaden, med sin blandning av befintlig bebyggelse och en omfattande stadsutveckling, är platsen för att utveckla och testa det nya systemet. Om det fungerar kommer samma system kunna införas på många andra ställen.  Det ska helt enkelt vara duplicerbart. 

Parter och referensgrupp

SÖMS projektparter är Mabi hyrbilar, MoveABout, Pedalink, Mobility46, fastighetsägarna Poseidon och Platzer samt RISE. BID Gamlestaden är den plattform som gör att pilotprojektet kan bedrivas just här. I referensgruppen ingår också Göteborgs Stad och Västtrafik. Projektet välkomnar fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Gamlestaden att medverka i projektet, dels genom intervjuer och workshops, men också genom att marknadsföra tjänsterna till sina medlemmar och hyresgäster.

Läs mer om förstudien på Fastighetsnära, integrerad mobilitet på stadsdelsnivå: Gamlestaden | RISE

Kategorier
Kunskap och forskning

Danskt studiebesök från stadsutvecklare

I mitten av september fick vi ta emot 17 stadsplaneläggare från Danmark, som var nyfikna på vad som händer i Gamlestaden. Våra besökare var både arkitekter och ingenjörer till yrket, Trots att staden bjöd på lite regnigt väder gjorde hela gruppen en mycket trevlig rundtur i stadsdelen, som började vid Gamlestads torg, Besökarna fick veta mer om Gamlestadens historia, den stora utveckling som sker med dubbel befolkning på 10 år.

– Det är alltid givande att möta besökare från olika sammanhang och höra hur de tänker på och funderar kring vår utveckling, säger Jan Johansson som är vice ordförande i Fastighetsägare i Gamlestaden. 

Mattias Westblom från Stadsbyggnadskontoret var med på promenaden och bidrog generöst med sina kunskaper och utmaningarna kring att utveckla en befintlig stad. Vi vandrade bort mot Holländarplatsen och Brahegatan, och tog därefter en tur ned i Gamla kullagerfabrikerna där Jonas Dahlstrand bidrog med kunskaper av den stora utveckling som sker där.

Vi avslutade med en bredare diskussion om Fastighetsägare i Gamlestaden och BID Gamlestaden, och fika på kontoret på Lars Kaggsgatan. Här fick våra gäster möjligheter att fråga mer om hur samarbetet fungerar och vad som kan uppnås om flera olika aktörer jobbar ihop.

– Det är alltid väldigt roligt att ta emot studiebesök, och vi har vid det här laget haft många från Danmark, säger Helena Holmberg. När man tar emot besökare upptäcker man att vi har mycket att visa upp, både hur vi arbetar med den befintliga staden, hur vi bygger nytt och hur fastighetsaktörer utvecklar gamla industrimiljöer till ny levande stadsbebyggelse.

Kategorier
Kunskap och forskning Levande Gamlestaden

Levande Gamlestaden – efter corona-krisen

Det var den 11 mars som sådana som jobbar med transporter, stadsutveckling, förvaltning av lokaler och utveckling av det lokala näringslivet träffade lokala fastighetsägare och bostadsrättsföreningar på BID Gamlestadens utvecklingskontor för att prata om hur stadsmiljön i Gamlestaden kan utvecklas.

Ett nationellt intresse

Särskilt spännande är att stadsmiljön i centrala Gamlestaden och Bellevue nu har blivit av nationellt intresse. ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design och har regeringens uppdrag att arbeta med politiken för den gestaltade livsmiljön. ArkDes kommer att hjälpa till med inspiration och med att leda workshops i arbetet med att utveckla stadsmiljön i Gamlestaden.
– Det är viktigt att lyfta de lokala erfarenheterna, främja delaktighet och att identifiera alternativa former för dialog, säger Kieran Long, överintendent på ArkDes.

Flera kunskapsingångar

Vid mötet deltog också folk från Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, forskningsinstitutet RISE förutom från BID Gamlestaden. Alla bidrog med sina kunskaper från olika områden. Johan Norling, som är projektledare för utvecklingen av Pilgrimsleden Göta Älv från Masthuggskyrkan till Vänersborg genom Gamlestaden, blev inspirerad.
– Det är extra roligt att jobba med etappen genom Gamlestaden eftersom det finns så många lokala aktörer här som är taggade. En vandringsled genom Gamlestaden kan betyda mycket för att människor överallt ifrån ska hitta till de fina platserna som finns här, säger Johan Norling, som är anställd i Ale kommun.

Under eftermiddagen gick gruppen på två olika stadsvandringar, i området runt Brahegatan och Holländareplatsen och i Bellevue, den plats där Lars Kaggsgatan mynnar ut i Bellevuerondellen.
– Vilken bra dag! Vi fick massor med nya idéer för framtiden i Gamlestaden, säger Jan Johansson, som bor i Kviberg och är vice ordförande i styrelsen för den föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden.

Arbetet ger en riktning åt Gamlestadens utveckling efter corona-krisen och i september kommer en gemensam workshopdag äga rum. Är du intresserad av att veta mer kan du dels titta på en av presentationerna från dagen som du hittar här. Dels får du gärna kontakta Heidi Sandberg som är en av dem som leder arbetet heidi.sandberg@ostra.goteborg.se.

Ny styrelse i Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening

Den 19 mars valdes en ny styrelse för föreningen via en stämma som hölls digitalt. Johannes Wallgren, Bostads AB Poseidon, lämnade sin post som ordförande i föreningen efter fem år. Johannes har betytt mycket för stadsdelens utveckling och kommer att avtackas ordentligt när det blir möjligt att träffas och ha möten igen.

Fastighetsägare i Gamlestadens nya ordförande heter Robert Woodbridge, Platzer.
– Det känns mycket hedrande och spännande att få ge sig i kast med det här uppdraget, säger Robert. Föreningen, och hela BID-arbetet tillsammans med staden är inne i ett mycket spännande läge just nu.

Övriga ledamöter i föreningen är:

 • Magda Borg, BRF Gamlestadstorget
 • Per-Eric Trulsson, SKFs anställdas BRF nr 1
 • Göran Joneskär, Klövern AB
 • Emelie Lindström, Sigillet Fastighets AB
 • Jan Johansson, BRF Löjtnantshjärtat
 • Rebecca Brorström, HSB-fastigheter
 • Lillebjörn Gustafsson, Balder
 • Magnus Alexandersson, Bostads AB Poseidon

Till suppleanter valdes:

 • Annika Falmann, BRF Lyrtorsken
 • Marie Ivarsson, Serneke
 • Bodil Löfmark, Stena fastigheter

Den nya styrelsen önskas varmt lycka till med det nya, viktiga uppdraget!