Kategorier
Kunskap och forskning

Danskt studiebesök från stadsutvecklare

I mitten av september fick vi ta emot 17 stadsplaneläggare från Danmark, som var nyfikna på vad som händer i Gamlestaden. Våra besökare var både arkitekter och ingenjörer till yrket, Trots att staden bjöd på lite regnigt väder gjorde hela gruppen en mycket trevlig rundtur i stadsdelen, som började vid Gamlestads torg, Besökarna fick veta mer om Gamlestadens historia, den stora utveckling som sker med dubbel befolkning på 10 år.

– Det är alltid givande att möta besökare från olika sammanhang och höra hur de tänker på och funderar kring vår utveckling, säger Jan Johansson som är vice ordförande i Fastighetsägare i Gamlestaden. 

Mattias Westblom från Stadsbyggnadskontoret var med på promenaden och bidrog generöst med sina kunskaper och utmaningarna kring att utveckla en befintlig stad. Vi vandrade bort mot Holländarplatsen och Brahegatan, och tog därefter en tur ned i Gamla kullagerfabrikerna där Jonas Dahlstrand bidrog med kunskaper av den stora utveckling som sker där.

Vi avslutade med en bredare diskussion om Fastighetsägare i Gamlestaden och BID Gamlestaden, och fika på kontoret på Lars Kaggsgatan. Här fick våra gäster möjligheter att fråga mer om hur samarbetet fungerar och vad som kan uppnås om flera olika aktörer jobbar ihop.

– Det är alltid väldigt roligt att ta emot studiebesök, och vi har vid det här laget haft många från Danmark, säger Helena Holmberg. När man tar emot besökare upptäcker man att vi har mycket att visa upp, både hur vi arbetar med den befintliga staden, hur vi bygger nytt och hur fastighetsaktörer utvecklar gamla industrimiljöer till ny levande stadsbebyggelse.