Kategorier
Stadsdelen

Konsthallen ska flytta till Gamlestaden!

Konstmuseet på Götaplatsen ska byggas om och byggas ut, och Göteborgs Konsthall, inhyst i den mindre byggnaden till höger om det pampiga Konstmuseet, kommer behöva flytta. Men vart? Jo, till Slakthusområdet i Gamlestaden, har en enig kulturnämnd beslutat om nu i september.

Flera alternativa placeringar var under utredning, bland annat ett framtida nybyggt kulturhus på Backaplan. Men till slut var det ekonomi och tidsplan som fällde avgörandet. Att flytta Konsthallen till befintliga, men upprustade, hus i Slakthusområdet i Gamlestaden bedömdes gå snabbare och bli mer kostnadseffektivt.

– Det är glädjande att en enig kulturnämnd ställde sig bakom beslutet. Konsthallen har länge behövt nya lokaler för att kunna utveckla sin verksamhet och skapa en bättre arbetsmiljö för personalen. När Konstmuseet om ett par år stänger för ombyggnad passar det bra att omlokalisera Konsthallen till en ny plats, säger Ann-Catrine Fogelgren, ordförande för Kulturnämnden i Göteborgs Stad.

– Stadens kulturinstitutioner är betydelsefulla byggstenar i stadsutvecklingen. Kulturnämnden pekar i beslutet på att Konsthallens nya hemvist i Gamlestaden kommer att stärka både den konstnärliga verksamheten och områdets utveckling, säger Ann-Catrine Fogelgren.

Kommunalt ägda Higab är den fastighetsägare som ska inhysa konsthallen. Tillsammans med områdets andra fastighetsägare, Corem, utvecklar man redan sedan flera år Slakthuset som en arena för kreativa näringar, matupplevelser, hantverk och kultur.

– Det ser ut som om vi kommer behöva vänta ännu några år på att kunna arbeta fram en detaljplan för nybyggnation i Slakthusområdet, säger Per-Henrik Hartmann, vd för Higab.

– Men beslutet om Konsthallens lokalisering i Slakthuset stärker områdets och hela Gamlestadens utveckling här och nu. Fler verksamheter kommer vilja flytta till stadsdelen tack vare det här beslutet. Det är för tidigt att säga när lokalerna kan vara upprustade och anpassade så att Konsthallen kan flytta in, det ligger ännu några år framåt i tiden. Men utvecklingsarbetet i Slakthuset får ännu större kraft genom att vi vet att en sådan viktig institution som Göteborgs Konsthall är på väg in, avslutar Per-Henrik Hartmann.