Kategorier
Okategoriserade

2-4 sep 2022 är det Gamlestadsgalej

En helg fylld med mat, musik, konst, kultur och mycket glädje.

​Gamlestadsgalej är folkfesten för alla, av alla och tillsammans skapar vi det bästa Galejet någonsin. I år firar Gamlstadsgalej 10 års jubileum och med detta så vill vi fira lite extra. 

Konceptet, att knyta ihop alla delar av Gamlestaden, uppkom år 2021 och det är ett koncept som fortsätter även år 2022. Vi är inte 4 separata områden i en stadsdel, vi är EN stadsdel. Under första helgen i September kommer Gamlestadsgalej att anordnas och kommer fyllas av olika event och aktiviter. Galejet hade inte blivit av utan finansiering av Fastighetsägarna i Gamlestaden.

Mer info

https://www.gamlestadsgalej.com

Gamlestadsgalej en del av Göteborgs kulturkalas

Extra kul är att Gamlestadsgalejet i år blir en del av Göteborgs Kulturkalas, som alltså anordnas samtidigt som Galejet.

Kategorier
Okategoriserade Utvalt inlägg

Premiär för filmen om Gamlestadens företagare!

Så det är bara att poppa popcornen. Ta sedan en stund i soffan med en filmupplevelse som får dig att bli ännu lite mera kär i en fin stadsdel och de företagare som ger allt de har för att skapa ett levande Gamlestaden. Sedan är det bara att ge sig ut och botanisera bland alla sorters mat, second hand, möbler, blommor, konsthantverk och annat som Gamlestadens företagare jobbar med.

Kategorier
Okategoriserade

Konferens om BID, plats- och stadsutveckling 9 maj

Den 9 maj var BID i allmänhet, och BID Gamlestaden i synnerhet, huvudämne för en mycket välbesökt konferens i Kronhuset Göteborg. Med hjälp av ett stort antal aktörer fick 150 deltagare inspireras av flera goda exempel inom stadsutveckling och BID från Göteborg, Malmö och Stockholm, men också diskutera möjligheter och svårigheter med den utveckling som behövs.

Många av talarna och kommentarerna visade att gästerna hade blivit inspirerade och engagerade av de möjligheter som en BID-organisation kan ge. Lennart Weiss är kommersiell direktör på företaget Veidekke och en av Sveriges ledande bostadspolitiska analytiker och debattörer.

Jag blev lite nyfrälst av den här dagen, säger Lennart Weiss. Och samtidigt lite förvånad. Jag har varit aktiv i bostadsdebatten rätt länge nu, men det är väldigt sällan jag hör ledande politiker prata om BIDs. Jag hör ju att BIDs spelar en rätt viktig roll i att få kontroll på rätt vardagliga saker i ett lokalsamhälle som ordning, reda och trygghet. Här finns en förmåga att lösa problem och skapa ett kitt i samhället, som också kan få positiva konsekvenser för samhället i stort. BID är helt enkelt en jädra bra idé, säger Lennart Weiss.

13 inspel om stadsutveckling i Gamlestaden

Talarna och dragningarna väckte uppmärksamhet på olika sätt, med sina praktiska erfarenheter, forskningskunnande och politiska inspel. Mest uppmärksamhet fick kanske den kollektiva dragning där 13 nyckelpersoner som alla arbetar med olika aspekter av stadsutvecklingen i Gamlestaden tillsammans bidrog med sina upplevelser av det arbetet. Den gemensamma berättelsen var en om utmaningar och problem, men också om möjligheter att hantera problem och förändra stadsdelar och samhällen. Det som krävs är en hållbar, effektiv och gemensam organisation och en hög grad av professionalitet hos många aktörer. En av de inresta med många års erfarenhet av BID-arbete i Stockholmsområdet var Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm.

Jag blev mycket imponerad av Gamlestaden-dragningen, säger Helena Olsson. BID Gamlestaden är ju de BID-inspirerade föreningarnas urmoder i Sverige och här fick vi se en uppvisning i vad ett 20-årigt samarbete kan åstadkomma. Inte bara i form av platsutveckling utan också i detta väloljade talarmaskineri. Imponerande!

BID viktigt för ett växande Göteborg

Dagen avslutades med att ett antal politiker. Axel Josefsson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, gav ett tydligt besked om att BID och stadsutveckling är en mycket viktig politisk fråga.

Göteborg växer, vi har många som vill investera i Göteborg och då kommer hela tiden frågan upp: är det tryggt att leva i Göteborg? Vi möter också ett otroligt engagemang från näringslivet att vara med och vända utvecklingen i utsatta områden. Och vi har ett stort tryck i de olika BID-samverkan som finns här i stan. Idag är det väldigt mycket som talar för att BID är en viktig åtgärd, säger Axel Josefson.

Konferensen leddes av moderator Karin Klingenstierna. Medarrangörer var Göteborgs Stad genom Socialförvaltning Nordost, Business Region Göteborg, Fastighetsägarna GFR, Stena Fastigheter, Polismyndigheten samt Fastighetsägare i Gamlestaden.

Ladda ned presentationerna från 9 maj

Ladda ned alla presentationer (zip-fil, 177 MB)

 • BID Gamlestaden
 • Anna Karin Ivert och Karl Kronkvist
 • Erika P Björkdahl och Olle Lundin
 • Hjalmar Falck
 • Juridik: Platssamverkan, Boverket och Uppsala universitet
 • Lena Dalerup
 • Lena Molund Tunborn
 • Tor Skoglund
 • Trond Hannerstig
 • Ylva Noren Bretzer
 • Helena Holmberg

Bilder från dagen

Kategorier
Featured

Hur kan mobilitet i Gamlestaden se ut?

– Hela tanken med projektet är att människor ska tycka att det är smidigare och billigare att använda sig gemensamma lösningar, säger Jan Johansson som är vice ordförande i Fastighetsägare i Gamlestaden. Det vore önskvärt att man inte behöver ha bil till allting.

Nära 50 personer möttes för att gemensamt arbeta fram nya lösningar för mobilitet och hur de kan etableras. Det var många intressenter från tjänsteleverantörer, representanter från Staden, fastighetsägare, företagare och boende.

Den stora frågan var hur ett attraktivt och fungerande erbjudande egentligen kan se ut?

Många typer av mobila tjänster

Dagen inleddes därför med att olika aktörer fick visa vilka tjänster som redan finns och hur de skulle kunna fungera i stadsdelen. En idé kring 140 poolfordon kallat Gamlestans bilklubb, fastnade hos många. Alla var eniga om att det måste vara enkelt och nära och innehålla många typer av tjänster, för att vardagen ska fungera både för de som bor, besöker och arbetar i Gamlestaden. Det kan handla om samlad information via t ex en app, paketleveranser, sparkcyklar, poolbilar, poolcyklar till information om när nästa spårvagn går.

Nu skall forskarna samla ihop alla idéer för att se hur man kan gå vidare i ett nästa steg, förklarar Bodil Löfmark från Stena Fastigheter. Det är väldigt spännande att Gamlestaden får vara en test-arena för nya innovativa lösningar!

Stort intresse för och i Gamlestaden

Arbetet med en förändrad mobilitet handlar om så mycket – affärsmodeller för kommersiella aktörer lika väl som förändrade tankemönster och ändrade beteenden hos människor. Hur kan ett fungerande samarbetsavtal se ut som tar hänsyn till ansvarsfördelning och ägandeskap?
– RISE uppskattar möjligheterna som öppnas av det långvariga samarbete som stadsdelens fastighetsägare och verksamheter driver och att så många tjänsteleverantörer är intresserade av Gamelstaden, säger Hans Arby, forskare på RISE och ledare för workshopen, gladdes över tjänsteleverantörernas intresse av Gamlestaden. Vad vi kan se nu är att intresset nu också spritt sig till Sveriges ledande mobilitetsaktörer. Det ger ett bra tryck för ytterligare positiva förändringar.

Läs mer

Fastighetsnära, integrerad mobilitet på stadsdelsnivå: Gamlestaden | RISE

Kategorier
Featured

Årsstämma kl 19.15-20.00 Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening

Alla dokument har skickats per brev, men verksamhetsberättelse samt aktivitetsplan kommer att ligga på bidgamlestaden.se. Årsstämman är öppen för alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggare i Gamlestaden, Bellevue och Kviberg. Medlem i föreningen har rösträtt på stämman.

Några veckor efter stämman sänds som vanligt ut inbjudan till medlemskap med inbetalningskort till samtliga fastighetsägare i det område vi arbetar med.

Arrangör för årsstämman är föreningens verksamhetssamordnare Malin Rosenqvist. Vid tekniskt strul eller för frågor, kontakta Malin på malin@bidgamlestaden.se.

Tid och plats

Måndag 7 mars 2022 kl. kl. 19.15-20
Gamlestads torg 7 (Platzers konferensanläggning)
Årsstämman är öppen för alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggare i Gamlestaden, Bellevue och Kviberg.

Välkomna, önskar styrelsen genom

Robert Woodbridge
Styrelsens ordförande
robert.woodbridge@platzer.se

Jan Johansson
Vice ordförande
jan.johansson@brflojtnantshjartat.se

Kategorier
Featured Händer i Gamlestaden

Vad händer i Gamlestaden? Öppen föreläsning 7 mars kl 18-19.15

 • Brahegatan och Holländareplatsen – vad händer egentligen?
 • Sommargågata – vad betyder det?
 • Varför ser det så sunkigt ut på så många ställen?
 • Hur kan skyltar, belysning och renhållning äntligen bli bättre?
 • Vilka är näringsidkarna i Gamlestaden?
 • Hur kan bilarna ta mindre plats i stadsdelen?
 • Vad görs för att öka tryggheten?
 • Gamlestadsgalej i september 2022 – vad händer då?
 • Vad händer med detaljplanerna?
 • Hur ser Gamlestadens Fabriker, Slakthuset och gamla SKF-området ut om några år?
 • Vad tycker Gamlestadsborna om utvecklingen i stadsdelen?
 • Vilka är medlemmar i Fastighetsägare i Gamlestaden – och inte?

Medverkande på scen

Preliminära medverkande är:

 • Magnus Alexandersson, Poseidon
 • Triumf Bala, Balder
 • Maria Brandt, Fastighetskontoret
 • Niclas Franklin, säkerhetssamordnare
 • Tor Skoglund, statliga forskningsinstitutet RISE
 • Robert Woodbridge, Platzer
 • Malin Rosenqvist, Jan Johansson, Magda Borg, Per-Eric Trulsson, Annika Falmann boende i olika bostadsrättsföreningar
 • Mariah Ben Salem Dynehäll, Drivhuset
 • Bodil Löfmark, Stena Fastigheter
 • Göran Joneskär, Klövern
 • Helena Holmberg, Heidi Sandberg, Socialförvaltning Nordost

Tid och plats

Måndag 7 mars 2022 kl. 18-19.15
Gamlestads torg 7 (Platzers konferensanläggning)
Föreläsningen är öppen för alla som vill. Sprid gärna informationen om den. Alla är välkomna!

Priset Hela Gamlestaden 2022 kommer därefter att delas ut till en värdig mottagare.

Kategorier
Featured

Hur löser vi problem tillsammans?

Efter ett introduktionspass där deltagarna fick lära sig er om BID-metodiken, hur BIDs kan bidra i trygghetsarbetet, demografisk statistik, vad Gamlestadsborna vill ha och polisens kunskaper om narkotikahandeln, gick arbetet vidare med gruppdiskussioner om fem olika områden. Till sin hjälp hade workshopgrupperna rapporter, kartor, underlag – och naturligtvis de deltagande personernas kunskaper och erfarenheter. Planen var alla skulle identifiera nya lösningar och metoder för problemen.

Områdena som diskuterades var:

Nedskräpning

Det är skräpigt i Gamlestaden och skräpigt i Göteborg. Problemet beskrivs ofta som en stor utmaning över tid, och som är svårt att hitta en lösning på – inte minst genom att ansvarsfördelningen mellan olika aktörer är svår att förstå. Hur kan en långsiktigt hållbar och effektiv lösning organiseras och finansieras?

Skyltning och uteservering

Lokaler i bottenplan och uteserveringar behöver hanteras så att de bidrar till trivsel trygghet och ger mer levande platser. Kan en gemensam estetik vara en del av lösningen – och som också bidrar till entreprenörers förmåga att kunna leva på sin affärsidé? Kan vi nu ta nästa steg i frågan med allt från skyltning till belysning?

Narkotikahandel och öppet missbruk

Berusade och drogpåverkade personer och öppen narkotikahandel har under lång tid varit ett problem i Gamlestaden – liksom i stora delar av Göteborg. Ofta kopplas detta till hot, våld och misshandel samt trakasserier av kvinnor. Hur kan detta förebyggas i stadsmiljön – genom till exempel LOV3? Var ska människor med missbruksproblem ta vägen?

Vem bor var?

Oordning i folkbokföringen och oriktiga hyresförhållanden är något som många aktörer jobbar med. Otydlighet här bidrar till oordning, otrygghet, kriminalitet och olagligt utnyttjande av välfärdssystemen, men mångfalden av fastighetsaktörer gör att det är nödvändigt att nå större effektivitet och systematik. Hur kan vi gemensamt nå mer ordning i arbetet, och ha en större kontroll på var människor bor?

Osund konkurrens och kriminell påverkan i lokalt näringsliv

Lokala näringsidkare är ofta utsatta för aktörer som vill tillskansa sig kontroll över verksamheter och lokaler. Drivhuset har på Fastighetsägare i Gamlestadens uppdrag arbetat fram en strategi för Nya-Lyfta-Bytaläge-Avlägsna-Säkra – för att systematisera hur sådant arbete kan gå till. Nu är det dags att ta nästa steg – Hur kan vi gemensamt förebygga osund konkurrens och kriminell påverkan?

Kategorier
Featured Rapport Gamlestaden

Vill du ta del av resultaten från Gamlestadsundersökningen 2021?

Avsändare var Göteborgs Universitet tillsammans med Göteborgs Stad och BID Gamlestaden. Ungefär hälften valde att svara, vilket anses vara vetenskapligt godkänt.

Narkotikahandeln oroar

Det är inte första gången en sådan undersökning genomförs i Gamlestaden. Tvärtom är stadsdelens befolkning kanske den mest undersökta i Sverige. 2001, 2003, 2005, 2008 och 2015 har liknande boendeenkäter genomförts.

Resultaten från årets undersökning visar att 96% av de svarande tycker att det är bra, eller till och med mycket bra, att bo i Gamlestaden. Den andelen har ökat över tid. Men det finns också en del tecken som oroar. Den upplevad tryggheten i stadsdelen har ökat påtagligt sedan år 2001, men minskar nu något sedan år 2015. (I årets undersökning svarar 50% att de känner sig trygga om de går ensam ut sent på kvällen i stadsdelen. 2015 var det 56% som svarade detsamma.)

På en fråga om vad som upplevs som ”stora problem” i stadsdelen utmärker sig problem med nedskräpning, dålig belysning och brist på papperskorgar. Det som oroar särskilt är hur många fler som idag upplever handel med narkotika som ett ”stort problem” i Gamlestaden, i kombination med berusade eller drogpåverkade personer utomhus. Platsen under viadukten är som vid alla undersökningar tidigare stadsdelens ojämförligt otryggaste plats.

Ladda ned

Ladda ned undersökningens alla frågor och svar (pdf)

Rapport i början på nästa år

Ansvarig för undersökningen är docent Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan. Nu sitter hon och gör sin analys av resultaten och skriver en rapport som ska vara färdig och publiceras i början på nästa år.

– Det är viktigt att de lokala förändringana i Gamlestaden följs upp och jämförs med de boendes åsikter i olika frågor. Sedan finns det ju flera frågor som rör sig på en större skala, där inte lokala insatser räcker till. Där måste samverkan med regionala och nationella aktörer hitta fungerande former, säger Ylva Norén Bretzer.

Vill du att fler ska få chansen att följa med i det som händer i Gamlestaden? Uppmana grannar, vänner, kolleger, bostadsrättsföreningsstyrelsen och andra att prenumerera på detta nyhetsbrev. Det gör man genom att skriva in sin mejladress i den röda rutan här på bidgamlestaden.se.

Kategorier
Okategoriserade

Hur bidrar BID Gamlestaden till att skapa ett bättre samhälle?

Den 22 oktober kom bostadsminister Märta Stenevi, Karin Pleijel kommunalråd för Miljöpartiet i Göteborg och Gunilla Grahn Hinnfors som ansvarar för stadsutvecklingsfrågor hos Västsvenska handelskammaren på studiebesök till oss i Gamlestaden.

De möttes av en rad lokala aktörer av olika slag; representanter för fastighetsbolag och bostadsföreningar, anställda inom Göteborgs stad, näringslivsutvecklare, etc. Mötet var inspirerande för alla, och en hel rad frågor och diskussioner var uppe.

Fokus på BID

Störst fokus under samtalen lades på hur en struktur som BID Gamlestaden och dess samarbete kan bidra till att skapa en bättre situation – oavsett det gäller brottsförebyggande, utvecklande, förvaltning, festligheter och kulturdagar, att lösa mobilitetsutmaningar eller annat.

– Jag ville se mer av hur just lokal samverkan mellan en mängd olika aktörer kan bidra till en positiv utveckling på en plats, säger Märta Stenevi. Det är intressant att se vad man kan åstadkomma för förändringar när man jobbar tillsammans.

Vikten av en stabil organisation

I ett geografiskt område såsom en stadsdel, en stadskärna eller ett samhälle, finns och verkar olika aktörer med olika ansvarsområden, kompetenser, kunskaper och resurser. Alla dessa behövs, och man måste skapa en organisation för samarbetet – annars blir det allt för personbundet så att när en person byter arbetsuppgifter så faller allt.

– Jag har följt BID Gamlestaden länge, just för hur den organisationen kan bidra till en levande stadsutveckling, tydliggör kommunalråd Karin Pleijel. Det är en spännande helhet som går in i många olika frågor och som jobbar strategiskt.

Hitta struktur för hållbarhet över tid

En grundläggande ansvarsfördelning i ett geografiskt område är den territoriella, mellan olika kategorier fastighetsägare och offentliga aktörer, primärt kommunen. Alla aktörerna behövs och måste vara långsiktigt involverade när man vill skapa utveckling. Det är nödvändigt att hitta strukturer för att hantera det som vi äger och förvaltar tillsammans, så att det inte bara blir att vi möts och dricker kaffe ibland.

– BID Gamlestaden är ett mycket intressant exempel på hur man kan skapa hållbar utveckling i en stadsdel, betonar Gunilla Grahn Hinnfors. Att en gemensam aktör kan bidra till utveckling både för existerande och nybyggda fastigheter är intressant och hoppingivande.

Att ha skapat en organisation för samarbetet gör också att man kan hitta lösningar när man måste vara snabbfotad i olika frågor – som när alla insåg att man behövde genomföra en parkeringsutredning, och den gemensamma organisationen kunde underlätta det.

Kategorier
Featured Utvalt inlägg

I år blir hela september Gamlestadsgalej!

Efter ett och ett halvt år med pandemi, sprider vi ut vår stadsfest ”Gamlestadsgalej” under en hel månad. Det kommer att ge många fler av oss möjlighet att visa fram stadsdelen utan risken att få för stora folksamlingar. Självskrivet följer vi rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Dessutom kommer Gamlestadsgalej att vara en del av Göteborgs stads 400-årsjubileum!

En alldeles ny hemsida för arrangemanget har skapats, där olika aktörer kan visa upp vad som händer här under månaden – om det sedan är en trubadur på en lokal pub, en förening som ordnar en poängpromenad, en fotbollsklubb som ordnar en öppen match, eller ett bageri som erbjuder bakelser till rabatterat pris – var gärna med och gör hela månaden till en festmånad för oss alla! Lägg upp dina arrangemang och håll dig ajour med vad som ska ske på:

Gamlestadsgalej är väl etablerat sedan många år, men det märks nu att många har behov av mötesplatser eller arrangemang där vi kan träffas, säger Martin Andersson som är galejgeneral. Att vi i år har möjlighet att dra in olika delar av stadsdelen i firandet känns roligt och inspirerande!

Gamlestadsgalej pågår alla dagar, men ett särskilt fokus läggs på lördagarna. Den 4 september blir centrum Holländareplatsen och temat second hand. Den 11 september förlägger vi verksamheter till Gamlestadens fabriker och temat blir design och skapande. Slakthusområdet bjuder in till den 18 september då det blir mat, dryck och hantverk som fokuseras. Och så avslutas allt den 26 september på Kviberg med temat friluft, fritid och hälsa. 

Naturligtvis kan pandemin fortfarande ställa till det, men med de lättnader som redan införts, och att mycket kommer att ske utomhus så har vi gott hopp om att allt går att genomföra!

Stöd dina lokala företagare!

Under galejmånaden kommer vi alla få möjlighet att stödja de näringsidkare som finns i stadsdelen. De affärsutvecklare som Fastighetsägare i Gamlestaden har anställt har tagit fram ett Galejklippkort för att stödja lokala företag, och som samtidigt kan ge dig fördelar när du handlar lokalt. Många av företagarna kommer också att vara tydliga aktörer i Galejet. 

Det känns inspirerande att hitta möjligheter att stödja det lokala näringslivet genom hur och var vi handlar, säger Anette Fogelqvist affärsutvecklare, och aktiv i arbetet med stadsfesten. I företagens fönster kommer du att kunna se en markering för om de är med i arrangemanget eller inte, vilket gör det extra lätt att stödja dem!

Håll dig uppdaterad via hemsidan Gamlestadsgalej.com för där blir erbjudanden och medverkande företag tydliga efterhand. 

Kategorier
Boendemiljö Featured

Holländareplatsen i Gamlestaden blir en levande sommarplats

Holländareplatsen har varit ett ganska trist och dött område under många år. Äldre Gamlestadsbor minns små fisk- och fruktbutiker och torghandel på lördagarna, men det var länge sen.

Men nu, denna sommar, blir äntligen Holländareplatsen en levande sommarplats som en del av utvecklingsarbetet inom BID Gamlestaden.

– Det finns utemöbler, fritt för alla att använda, och vimplar över Hornsgatan som välkomnar alla till detta lite undangömda torg. Den tillfälliga möbleringen är en del av vårt arbete med Ta plats som syftar till att skapa en attraktiv stadsmiljö med mer plats för gående och vistelse, säger Moa Lipschütz på Trafikkontoret.

Schackpjäser finns att låna hos Rambaldi, den lilla butiken på hörnet i ljusgröna huset. Pilgrimsleden Göta Älv är numera dragen över platsen, på sin väg mellan Masthuggskyrkan och Lödöse, längre upp längs älven. Sommarplats Holländareplatsen är ett samarbete mellan fastighetsägarna Poseidon och Balder samt Trafikkontoret och Park- och naturförvaltningen vid Göteborgs Stad.

– Platsutveckling inom BID Gamlestaden handlar om att arbeta med den offentliga stadsmiljön, med husen och lokalerna i gatuplan och med de restauranger och butiker som finns på platsen. Och vem som helst kan se att platsutvecklingen på Holländareplatsen inte är färdig. Till exempel har vi en lokal som fortfarande står tom efter en del strul. Men det finns flera trevliga restauranger på och nära Holländareplatsen, och vi fastighetsägare kommer att rusta upp våra lokaler framöver, säger Magnus Alexandersson, distriktschef på Bostads AB Poseidon.

En levande plats byggs över tid

Göteborgs Stad, tillsammans med Poseidon och övriga fastighetsägare på platsen, arbetade fram en upprustning av Holländareplatsen för 15 år sen, med ny gatubeläggning och ny belysning. Den lilla kvartersparken har också rustats upp med en lekplats. 2015 stod det nya bostadshuset på platsen färdigt. Stadsdelsfesten Gamlestadsgalej äger rum här sedan 2012. Och nu, 2021, blir alltså Holländareplatsen en sommarplats.

– Platsutveckling tar tid. Men vi fastighetsägare och Stadens förvaltningar jobbar vidare tillsammans för att göra kvarteren i centrala Gamlestaden till ett levande område, där människor tycker om att röra sig, spendera tid och umgås, säger Johan Svedberg på Fastighets AB Balder.

En plats med historia

Gatunätet med sin tydliga kvartersstruktur i denna del av Gamlestaden ritades för hundra år sen av den legendariska stadsarkitekten Albert Lilienberg. Holländareplatsen fick sitt namn 1918, för att påminna om den viktiga roll holländarna har spelat i Göteborgs historia och utveckling.

Läs mer om Pilgrimsleden Göta Älv

Läs nyhet från 2015 om Holländareplatsen